Så bidrar GEOSECMA för VA

Med GEOSECMA för VA – marknadens mest moderna VA-system – kan våra kunder omsätta vision och hållbarhetsmål till praktiskt verklighet genom bästa tänkbara förutsättningar att hantera klimatförändringar, urbanisering och eftersatt VA-underhåll. Dessutom med stöd för att nyttja absolut senaste teknologi för ett smart VA-nät och paketerat helt enligt Svenskt Vattens rekommendationer.

Se vår kortfilm där vi presenterar hur vår VA-lösning bidrar till smartare VA-verksamhet och säkrad långsiktig VA-försörjning!GEOSECMA VA Förnyelseplanering riskanalys

Rätt åtgärd på rätt plats – vid rätt tidpunkt

Det är dags att gå från kortsiktig till strategisk förnyelse av ert VA-nät! GEOSECMA VA Förnyelseplanering är den ultimata lösningen för kommuner och VA-bolag som vill förbättra sin VA-infrastruktur och samtidigt se till att tiden och resurserna används på ett effektivt sätt. 

Arbeta proaktivt och systematiskt med förnyelseplanering. Gör automatiserade riskanalyser på delar av eller hela VA-nätet. Undersök bakomliggande orsaker till förnyelsebehov. Sätt in rätt åtgärd på rätt plats och i rätt tid. Skapa förnyelseåtgärder kopplat till underhåll. Visualisera och kommunicera ert förnyelsebehov på ett tydligt och begripligt sätt.
Visuell kommunikation via gemensam digital lägesbild

Med GEOSECMA för VA:s interaktiva Dashboards kan ni enkelt monitorera och överblicka status av hela ert VA-nät så att rätt prioriteringar och välunderbyggda beslut kan fattas. Med en gemensam lägesbild och verktyg för analys och planering blir er VA-verksamhet rustad att möta nya krav, anslutning av nya områden eller befolknings- och klimatförändringar. 

Uppgifter från Geodatasamverkan, Länsstyrelsen, tv-inspektioner eller annan extern information hanteras tillsammans med er information om ledningslängder, material, åldersfördelning och driftstörningar. Allt i ett och samma system. Resultatet av samlad tillgång till data, tillsammans med stöd för analyser, blir systematik och enhetlighet.

VA-Dashboard

Arbetsorder direkt i fält via webbapplikation i GEOSECMA Drift och underhåll

Mobila, sömlösa arbetsflöden mellan fält och kontor

Med GEOSECMA VA Drift och underhåll, vår VA-modul för drift och underhåll, får er VA-organisation marknadens vassaste stöd för mobila och sömlösa arbetsflöden mellan kontor och fält. Dokumentera, planera och analysera med hjälp av intuitiva projekt och användarvänliga arbetsflöden. Hantera såväl förebyggande som planerat och akut underhåll. Överblicka status och följ upp verksamhetsmål via översiktliga Dashboards.


Komplett översikt med ledningsnät helt i 3D

Med GEOSECMA VA kan ni visualisera ert ledningsnät helt i 3D, vilket ger er en komplett översikt av er nätinfrastruktur i alla skalor och perspektiv – såväl sett underifrån mark som ovan.

Världen är trots allt i 3D – genom att se hur ert ledningsnät ser ut i 3D får ni en virtuell representation som motsvarar verkligheten. Visualisera ert ledningsnät i 3D i en digital tvilling tillsammans med annan data för att se samband mellan olika objekt och för att virtuellt testa och utvärdera olika scenarier. Kommunicera ert ledningsnät i 3D för att skapa fördjupad förståelse och ökat engagemang hos era medborgare.

GEOSECMA VA 3D konstruktion

Förorening vatten vattendrag utsläpp

Förebyggande miljöarbete

Med GEOSECMA för VA har ni tillgång till smarta funktioner för att bedriva förebyggande miljöarbete, såsom verktyg för spårning. Utför enkelt olika analyser med metoder såsom uppströms och isolering, för att till exempel identifiera ursprunget till läckor, lokalisera källan till utsläpp eller se vilka ledningar som kommer att beröras om en specifik ventil stängs av.


Hantera ärenden från Ledningskollen i ett sammanhängande och automatiserat arbetsflöde

Vår integrationsmodul för Ledningskollen.se, GEOSECMA VA - Ledningskollen/ledningsägare, gör det möjligt för dig att se och svara på era ärenden för ledningsanvisning samt projektering i ett sammanhängande och automatiserat arbetsflöde för effektivare och snabbare handläggning. 

Minska antalet arbetsmoment och korta handläggningstiden. Uppnå enhetlig ärendehantering i hela organisationen. Säkerställ spårbarhet med bibehållen historik. Få tillgång till information via mobil och webb. Skapa relevanta geografiska analyser.

Grävmaskin ledning VA ledningskollen ledningsarbete

VA Vatten avlopp vattenförsörjning

Kunden i centrum

Det kan tyckas vara en självklarhet att en VA-organisation ska säkra rent dricksvatten, goda sanitära förhållanden och bidra till att bygga hållbara städer som är anpassade till ett förändrat klimat. Men att utveckla, förvalta och prioritera kommer ju också med en prislapp och låga taxor är en brännande fråga i många kommuner. 

Därför behöver VA-organisationen verktyg och metoder för att kunna påvisa behov, men också effekter av att agera alternativt inte göra något. Med GEOSECMA för VA finns dessa möjligheter.


Från vision till praktisk nytta

Med GEOSECMA för VA finns förutsättningarna att möta både dagens att-göra-lista och framtida möjligheter. Läs mer om GEOSECMA för VA

 

Kontakta mig!

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.