Så bidrar GEOSECMA for ArcGIS

Med GEOSECMA for ArcGIS och dess GIS-baserade IT-stöd för en digital VA-verksamhet får våra kunder stöd i att säkerställa sina uppgifter både nu och i framtiden. Ett system som hjälper er att omsätta vision och hållbarhetsmål till praktisk verklighet. Så att det också blir enkelt att säkra vattenförsörjning och avlopp i ett långsiktigt perspektiv med hänsyn till människors hälsa och miljö.


Sveriges enda VA-system rustat för framtidens behov - Nu utvecklar vi nya GEOSECMA for ArcGIS VA!

Vi har producerat en film om nya GEOSECMA VA där du får veta vilka möjligheter som lösningen kommer medföra för dig och din VA-organisation. Filmen innehåller:

  • Svenskt Vattens syn på framtidens utmaningar samt rekommendationer till VA-branschen.
  • Intervjuer med VA-organisationer kring deras behov och förväntningar på vårt nya verksamhetssystem.
  • Positiva effekter som nya GEOSECMA VA ger din VA-organisation.

GEOSECMA VA Förnyelseplanering

Det är dags att gå från ordinarie till strategisk förnyelse av VA-nät! Med vår nya webbaserade programvara får ni marknadens mest moderna och intuitiva IT-stöd för att arbeta proaktivt och systematiskt med strategisk förnyelseplanering. Dessutom helt enligt Svenskt Vattens nya publikation P116!  Redan nu bjuder vi på en förhandsvisning! Se filmen där Robert Eriksson, vår produktchef för VA, berättar om hur modulen stödjer era utmaningar och behov. Du får även se delar av programvaran. Kontakta oss om du vill veta mer redan nu eller bara säkerställa att du får löpande nyheter om vår nya VA-lösning!

Se film

GEOSECMA VA Förnyelseplanering

Hållbar exploatering

För VA-organisationen innebär exploatering ett behov av att redan i ett tidigt skede medverka i detaljplaneprocessen. Med GEOSECMA for ArcGIS för VA-verksamhet finns stöd för att analysera kapacitet, dimensioneringsfrågor, kostnadseffekter och ta fram konsekvensbeskrivningar för olika alternativ. Allt med målet att bygga hållbara städer anpassade till klimatförändringar där vattentjänsterna ju utgör en viktig del.

Digital samverkansyta

Med vår lösning kan dessutom en digital samverkansportal skapas där olika aktörer kan samverka. Här finns all information under samhällsbyggnadsprocessen tillgänglig på ett och samma ställe. Här kan VA-organisationen och övriga aktörer publicera, ajourhålla och kommunicera sina data. Kommentarer och synpunkter hanteras också inom portalen. Resultatet blir en gemensam samverkansyta - oberoende av organisationsgränser och enskilda individer.


Kunden i centrum

Det kan tyckas vara en självklarhet att en VA-organisation ska säkra rent dricksvatten, goda sanitära förhållanden och bidra till att bygga hållbara städer som är anpassade till ett förändrat klimat. Men att utveckla, förvalta och prioritera kommer ju också med en prislapp. Låga taxor är en brännande fråga i många kommuner. Därför behöver VA-organisationen verktyg och metoder för att kunna påvisa behov men också effekter av att agera alternativt inte göra något. Med GEOSECMA for ArcGIS finns dessa möjligheter.


VA-data och karta i gemensam lägesbild

Använd GEOSECMA for ArcGIS för att monitorera och överblicka status av hela ert VA-nät så att rätt prioriteringar och välunderbyggda beslut kan fattas. Med en gemensam lägesbild och verktyg för analys och planering blir er VA-verksamhet rustad att möta nya krav, anslutning av nya områden eller befolknings- och klimatförändringar. Uppgifter från Geodatasamverkan, Länsstyrelsen, tv-inspektioner eller annan extern information hanteras tillsammans med er information om ledningslängder, material, åldersfördelning och driftstörningar. Allt i ett och samma system. Resultatet av samlad tillgång till data, tillsammans med stöd för GIS-analyser, blir systematik och enhetlighet.

Självförsörjande eller anlita hjälp

Med GEOSECMA for ArcGIS följer funktionalitet för att hantera projektering, modellering, simulering och såväl enkla som mer avancerade analyser av ledningsnätet. Ett exempel som är högaktuellt i många kommuner är hanteringen av omvandlingsområden och den förprojektering av mer hållbara lösningar som t.ex. överföringsledningar kräver. Ett annat är analyser av skyfall, avrinning, dagvattenhantering och topografiska förhållanden. Det betyder att ni själva kan vara självförsörjande på information och verktyg för att göra utredningar och analyser. Våra kunder kan därmed själva göra ett aktivt val om och när det finns behov av att anlita hjälp utifrån.


Ny teknik

Kombinera verklighet med digital information. GEOSECMA for ArcGIS hjälper dig att inte bara föreställa era planer, utan även se hur de ser ut i verkligheten. Ta upp mobilen och du ser vad som finns i den fysiska verkligheten just nu (gator, träd, skyltar, belysning, asfalt, refug o.s.v.) men även ledningsnätet under gatunivån och de digitala data du har om din VA-verksamhet. Augmented Reality (eller förstärkt verklighet) tillsammans med GEOSECMA for ArcGIS innebär unika möjligheter att se och förstå helhetsbilden, när och där du behöver den. Teknikutvecklingen hjälper oss också att blir proaktiva med hjälp av larm från sensorer och givare som kopplas till en geografisk plats på nätet. Denna realtidsdata kan sedan visualiseras och analyseras i GEOSECMA for ArcGIS.

flicka med VR-glasögon

Kranvatten1

Förebyggande miljöarbete

Med GEOSECMA for ArcGIS följer även verktyg för att bedriva förebyggande miljöarbete såsom minskade föroreningar och kemikalier så att ni exempelvis kan spåra uppströms och nedströms för att minimera spridning av utsläpp och gifter.


Från vision till praktisk nytta

Med mångfalden av alla verktyg som GEOSECMA for ArcGIS tillhandahåller för VA-verksamhet finns förutsättningarna att möta både dagens att-göra-lista och framtida möjligheter.

Läs mer om GEOSECMA for ArcGIS för VA-verksamhet

Jag vill bli kontaktad

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.