Samla in data i rörelse med ArcGIS QuickCapture

Som användare av ArcGIS har du tillgång till en mängd appar och verktyg med olika funktioner som kan underlätta ditt arbete. En av dessa är ArcGIS QuickCapture – appen som gör det möjligt att på ett snabbt och enkelt sätt samla in data när du är i rörelse.

Läs artikel

Road speed ArcGIS QuickCapture

IoT i kommunal verksamhet – utmaningar och hur man kommer igång?

Det är endast fantasin som sätter gränser för hur kommuner kan dra nytta av sensorer och Internet of things. Nyttan är uppenbar, många är i startgroparna men få kommuner tillämpar den nya tekniken i större utsträckning. Vad beror det på? Hur ser utmaningarna ut? Vad är viktigt att tänka på för att komma igång?

Läs artikel

Internet of Things och sensorer

Hur nöjd är kommuninvånaren med den tekniska förvaltningen?

Endast 3 av 10 medborgare är nöjda med standarden på sin kommuns vägar och gator. Ett lågt betyg som visar att underhållet generellt sett behöver bli bättre. Här summerar vi resultatet av SKL:s årliga enkät "Kritik på teknik 2019".

Läs artikel

potthål

Inventering av kommunens stadsträd - 5 tips

Runt hälften av landets kommuner inventerar sina gatu- och parkträd. Av dessa är det endast var femte som regelbundet uppdaterar sina trädinventeringar. Här presenteras fem praktiska tips som är viktiga att tänka på vid inventering av gatu- och parkträd.

Läs artikel

trädinventering

Ny klassificering av cykelvägar

I dagsläget saknas en systematisk nationell modell för hur cykelnätet ska delas in i kategorier. Varför finns det behov av en sådan modell? Vad gör Trafikverket?

Läs artikel

cykelväg

Varför är framkomlighet viktigt i gaturummet?

Hur bra är framkomligheten i din kommun? Här kommer 10 tips som bidrar till förbättrad framkomlighet i gaturummet.

Läs artikel

stad, övergångsställe

Så påverkas kommunal belysning av det nya myndighetsinitiativet

Cirka 30 % av kommunala belysningsanläggningar kommer på sikt att tas över av Trafikverket. Här guidar vi dig igenom de viktigaste delarna i myndighetsinitiativet. Dessutom har vi intervjuat Trafikverket.

Läs artikel

kt2

5 tips - Så skapas en cykelvänlig stad

Det ska vara enkelt, tillgängligt, framkomligt och bekvämt att cykla. Det pågår just nu stora satsningar i svenska kommuner att omfördela gatuutrymmet till förmån för cykeltransporter. Här sammanfattar vi fem områden som förbättrar förutsättningarna att skapa en cykelvänlig stad.

Läs mer

cyklister, cykelväg

Varje dag skadas 140 barn på svenska lekplatser

Vem är ansvarig och hur får vi säkrare lekplatser? Vi reder ut ansvar och regelverk. Dessutom har vi intervjuat Konsumentverket, som är tillsynsmyndighet för produktsäkerhet.

Läs mer

klätterställning, lekpark

Så skapar IoT nytta i gaturummet

Hur uppdaterad är du på trender och innovationer som påverkar det offentliga gaturummet? Vi ger 4 exempel på hur Internet of Things kan tillämpas för att utveckla service och tjänster som gör livet enklare och bättre för alla som vistas i gaturummet.

Läs mer

digital trafikstyrninng

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.