Framtidsspaning för GIS-samordning

Hur ser trender och förväntningar ut för dig som arbetar med GIS-samordning? Dagens medborgare vill inte vara passiva mottagare utan föra en digital dialog och själva aktivt kunna ta del av stadens utveckling. Tjänstemän och politiker efterfrågar aktuella och korrekta beslutsunderlag. Ny teknik väcker också en förväntan på att omvandlas från just teknik till praktisk nytta och värdeskapande för den enskilda individen. Hur väl rustad är din organisation att möta nya möjligheter? Och hur fungerar GEOSECMA for ArcGIS som framtidssäker lösning för all hantering av geografisk information?


En enda gemensam lägesbild? 

Vilket är det mest effektiva sättet att skapa en gemensam lägesbild för alla kommunala tjänstemän och kommunens invånare? Flera olika system eller en kommunal plattform att samarbeta kring? Det finns många aspekter på det valet varav kompetens, framtidssäkerhet, innovationsgrad och trygghet är några. Detta är en frågeställning som möter dig som arbetar som GIS-samordnare eller GIS-strateg.

Aktiva medborgare

Kraven och förväntningarna är höga! Idag förväntar sig medborgare att ha tillgång till information från kommunen på ett helt annat sätt än tidigare. De vill själva hålla sig a’jour med sin kommuns arbete och sina ärenden exempelvis ”Vad gäller på min fastighet”. Detta är också ett område som kommunens GIS-samordnare arbetar med.


Interna kravställare

Kommunens tjänstemän och politiker behöver ständig tillgång till korrekta och aktuella beslutsunderlag. Du känner säkert igen frågor som:

  • Hur ofta uppdateras vårt fastighetsregister?
  • Politikerna vill ha en uppdaterad lägesbild, kan du fixa det?
  • Vi vill att medborgarna själva på vår hemsida ska kunna ta reda på vad som gäller för deras fastighet. Hur löser vi det?
  • Jag vill veta var jag kan bygga mitt typhus.

Ny teknik

AR, VR, Mixed Reality, AI, BIM, 3D, IoT och avancerade analyser - känner du igen terminologin? Hur ska man som GIS-samordnare dra nytta av dessa teknologier och mer specifikt dess användning i kommunala processer? Du kanske redan har fått frågor från organisationen kring:

  • Vi har sensorer som känner av badtemperaturen på kommunens badplatser - kan jag visa detta i realtid för kommunens invånare?
  • VA-avdelningen har sensorer som lyssnar efter läckor - kan vi dela status till vår driftpersonal?
  • Jag vill inventera området med hjälp av drönare - hur får jag in resultatet på kartan?
  • Hur kan vi använda 3D i detaljplaneprocessen och sedan låta medborgaren uppleva förslaget och lämna synpunkter?

internet of things

Från vision till verklighet

Med GEOSECMA for ArcGIS får ni en framtidssäker lösning som samlar all geografisk information på en plats i organisationen. Det innebär en konsolidering av både övergripande system och verksamhetssystem. Information blir enkel att hitta - oavsett om det handlar om egna data, öppna data eller myndighetsdata. Dessutom blir den geografiska informationen tillgänglig, läsbar och nåbar för alla, eftersom den inte lagras i stuprör och olika format. Resultatet blir aktuell information, digitalt flöde och att kommunens medarbetare själva kan ta fram kartor och verktyg som behövs. GEOSECMA for ArcGIS gör att du som kommunens GIS-samordnare kan frigöra tid från systemförvaltning och istället ägna dig åt verksamhetsutveckling.

LÄS MER


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.