GEOSECMA LVDB


Kursen omfattar en dag och vi går då igenom arbetsprocesserna i LVDB-modulen. Du får även lära dig mer om hur tjänstebaserat datautbyte sker med Trafikverkets nationella vägdatabas (NVDB). Under denna heldag får du även praktiskt prova att redigera vägnät samt lägga till företeelser. 

Efter du har genomfört denna utbildning så kommer din kommun, med din kunskap, att ha ett säkerställt uppdaterat lokalt vägnät med tillförlitliga uppgifter. Uppdateringarna kommer ge kommunen en stor fördel och nytta där andra förvaltningsområden också kan utgå från ett tillförlitligt lokalt vägnät när det gäller exempelvis lokala trafikföreskrifter eller ruttplanering.

Målgrupp

Kursen riktar sig till personal som ska uppdatera och leverera vägnät till Trafikverket.

Förkunskaper

  • Genomförd grundkurs i GEOSECMA for ArcGIS eller grundläggande kunskaper i ArcMap och GEOSECMA
  • Vi rekommenderar även att du genomfört Trafikverkets självstudiekurs block 1 - 4
Utbildning

Kontakt for utbildning

Innehåll

  • Skapa och redigera väglänkar och företeelser
  • Insyn i databasen som LVDB arbetar i
  • Checka ut data från NVDB, redigera, och leverera ny och redigerad data
  • Konfigurering i GEOSECMA Manager

Kommande kurser (distans)

Kurs anordnas på begäran

Hålltider

Start 08:30
Paus 09:30-10:00
Lunch 12:00-13:00
Paus 14:30-15:00
Avslutning 16:00-16:30

Kursuppföljning maximerar din investering

Efter genomgången utbildning rekommenderar vi en kursuppföljning på ½ till 1 dag. Du får då bättre förutsättningar att efter genomförd kurs snabbt kunna omsätta dina nya kunskaper i praktisk användning i din egen GEOSECMA-miljö. Med individuell coachning i anslutning till kurstillfället, repeterar du och din lärare valda kursmoment samt diskuterar frågor som dykt upp utifrån ditt dagliga arbete. Denna personliga uppföljning säkerställer att nyvunnen kunskap implementeras på rätt sätt i dina arbetsprocesser och att de blir en naturlig del av ditt fortsatta arbete. Kursuppföljning bokas med fördel samtidigt som denna kursbokning för bättre tidsplanering, alternativt bokas kursuppföljning efter genomgången kurs.


Pris

6900 SEK exkl. moms per person och dag. I kursavgiften ingår digitalt kursmaterial. Efter genomförd kurs finns även möjlighet att erhålla kursintyg. Anmälan är bindande men det går bra att avboka din plats kostnadsfritt fram till 3 veckor innan kurstillfället.

Boka utbildning

kursöversikt

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.