GEOSECMA Fysisk planering


Utbildning i Fysisk planering - 3 dagar

Kursen omfattar tre dagar där vi går igenom hur du använder GEOSECMA Fysisk planering för att konstruera och hantera en detaljplan i dess olika skeden, från skiss till godkänd plan. Under dessa dagar utbildas du i modulens funktionalitet, inställningar och rekommenderat arbetsflöde. På så sätt får du grundläggande kunskap om hur detaljplaner och planbestämmelser skapas i enlighet med Boverkets regler och rekommendationer. 

Påbyggnadsdel kring Digital planbeskrivning - 1 dag

Från och med årsskiftet 2021/2022 gäller nya krav på digitala detaljplanebeskrivningar enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd. I vår grundutbildning på 3 dagar ingår även information om digitala planbeskrivningar. Om du redan har tagit del av grundutbildningen och endast vill kompetensutveckla dig i modulens funktionalitet för digitala planbeskrivningar så erbjuder vi även en separat kursdag med fokus på planbeskrivningar enligt Boverkets föreskrifter. 

Utbildning

Målgrupp 

Denna kurs riktar sig till personer som använder GEOSECMA Fysisk planering i sitt arbete med detaljplaner.

Förkunskaper kurs Fysisk planering (3 dagar)

Förkunskaper Påbyggnadsdel - Digital planbeskrivning (1 dag)

 • Genomförd grundkurs i GEOSECMA Fysisk planering (3 dagar)

Viktigt att tänka på inför kurstillfället

Du som kursdeltagare behöver säkerställa att du har en egen dator med internetuppkoppling till kursen.

Vi rekommenderar er att använda två datorskärmar + datormus under kursen. Det gör det enklare att navigera i kursbok och kursmiljö samtidigt. Viktigt även med headset, mikrofon och att du sitter i en ostörd miljö.


Innehåll kurs (3 dagar)

 • Organisation av planer
 • Konstruera, ladda och spara detaljplaner
 • Planbestämmelser
 • Digital planbeskrivning
 • Konstruera planobjekt
 • Kontroll av geometrier
 • Layouthantering
 • Innehållsförteckning

Innehåll påbyggnadsdel (1 dag)

 • Digitala detaljplanebeskrivningar
  • Kategorisera innehåll (text och bild) och tagga med nyckelord och inordna innehåll under relevant tema och grupperingar enligt Boverkets riktlinjer. 
  • Inkludera georeferenser mellan plankarta och planbeskrivning.

Kurstillfällen (distans)

Fysisk planering (3 dagar)

 • 12-14 december

Fysisk planering påbyggnadsdel (1 dag)

 • 22 november

Hålltider

Start 08:30
Paus 09:30-10:00
Lunch 12:00-13:00
Paus 14:30-15:00
Avslutning 16:00-16:30


Pris

6900 SEK exkl. moms per person och dag. I kursavgiften ingår digitalt kursmaterial. Efter genomförd kurs finns även möjlighet att erhålla kursintyg. Anmälan är bindande men det går bra att avboka din plats kostnadsfritt fram till 3 veckor innan kurstillfället.

Boka utbildning

Kontakt for utbildning

Kursuppföljning maximerar din investering

Efter genomgången utbildning rekommenderar vi en kursuppföljning på 2-3 timmar. Du får då bättre förutsättningar att efter genomförd kurs snabbt kunna omsätta dina nya kunskaper i praktisk användning på hemmaplan. Med individuell coachning, ca 2-3 veckor efter kurstillfället, repeterar du och din lärare valda kursmoment samt diskuterar frågor som dykt upp utifrån ditt dagliga arbete. Denna personliga uppföljning säkerställer att nyvunnen kunskap implementeras på rätt sätt i dina arbetsprocesser och att de blir en naturlig del av ditt fortsatta arbete. Kursuppföljning bokas med fördel samtidigt som denna kursbokning för bättre tidsplanering, alternativt bokas kursuppföljning efter genomgången kurs.
Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.