GEOSECMA Fysisk planering


Grundkurs i fysisk planering - 2 dagar

Grundkursen omfattar två dagar där vi går igenom hur du använder GEOSECMA Fysisk planering för att konstruera och hantera en detaljplan i dess olika skeden, från skiss till godkänd plan. Under dessa dagar utbildas du i modulens funktionalitet, inställningar och rekommenderat arbetsflöde. På så sätt får du grundläggande kunskap om hur detaljplaner och planbestämmelser skapas i enlighet med Boverkets regler och rekommendationer. 

Påbyggnadsdel kring Digital planbeskrivning - 1 dag

Från och med december 2021, och GEOSECMA-version 10.7.1 SP8, introduceras funktionalitet för hantering av digitala detaljplanebeskrivningar enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd. I samband med detta förlängs grundkurs Fysisk planering med en dag, vilket ger dig kunskaper i hur modulens funktionalitet för digitala planbeskrivningar används. Det innebär att vår utbildning i Fysisk planering därför omfattar totalt 3 dagar från december 2021 och framåt.

Utbildning

Målgrupp 

Denna kurs riktar sig till personer som använder GEOSECMA Fysisk planering i sitt arbete med detaljplaner.

Förkunskaper Grundkurs Fysisk planering (2 dagar)

Förkunskaper Påbyggnadsdel - Digital planbeskrivning (1 dag)

 • Genomförd grundkurs i GEOSECMA Fysisk planering (2 dagar)

Innehåll grundkurs (2 dagar)

 • Organisation av planer
 • Konstruera, ladda och spara detaljplaner
 • Planbestämmelser
 • Konstruera planobjekt
 • Kontroll av geometrier
 • Layouthantering
 • Innehållsförteckning

Innehåll påbyggnadsdel (1 dag)

 • Digitala detaljplanebeskrivningar
  • Kategorisera innehåll (text och bild) och tagga med nyckelord och inordna innehåll under relevant tema och grupperingar enligt Boverkets riktlinjer. 
  • Inkludera georeferenser mellan plankarta och planbeskrivning.

Kurstillfällen (distans)

 • 18-20 jan. 2022 (grundkurs + påbyggnadsdel = 3 dagar)
 • 21 jan. (endast påbyggnadsdel 1 dag)
 • 25 jan. (endast påbyggnadsdel 1 dag)
 • 4 feb. (endast påbyggnadsdel 1 dag)
 • 22-24 feb. (grundkurs + påbyggnadsdel = 3 dagar)
 • 10 mars (endast påbyggnadsdel 1 dag)
 • 22-24 mars (grundkurs + påbyggnadsdel = 3 dagar)
 • 25-27 april (grundkurs + påbyggnadsdel = 3 dagar)
 • 23-25 maj (grundkurs + påbyggnadsdel = 3 dagar)
 • 14-16 juni (grundkurs + påbyggnadsdel = 3 dagar)

Hålltider

Start 08:30
Paus 09:30-10:00
Lunch 12:00-13:00
Paus 14:30-15:00
Avslutning 16:00-16:30


Pris

6300 SEK exkl. moms per person och dag. I kursavgiften ingår digitalt kursmaterial. Efter genomförd kurs finns även möjlighet att erhålla kursintyg. Anmälan är bindande men det går bra att avboka din plats kostnadsfritt fram till 3 veckor innan kurstillfället.

Boka utbildning

Kontakt for utbildning

Kursuppföljning maximerar din investering

Efter genomgången utbildning rekommenderar vi en kursuppföljning på 2-3 timmar. Du får då bättre förutsättningar att efter genomförd kurs snabbt kunna omsätta dina nya kunskaper i praktisk användning på hemmaplan. Med individuell coachning, ca 2-3 veckor efter kurstillfället, repeterar du och din lärare valda kursmoment samt diskuterar frågor som dykt upp utifrån ditt dagliga arbete. Denna personliga uppföljning säkerställer att nyvunnen kunskap implementeras på rätt sätt i dina arbetsprocesser och att de blir en naturlig del av ditt fortsatta arbete. Kursuppföljning bokas med fördel samtidigt som denna kursbokning för bättre tidsplanering, alternativt bokas kursuppföljning efter genomgången kurs.


kursöversikt

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.