GEOSECMA Ledning VA – Rörinspektion

Vi vänder oss till er som vill komma igång med hantering av rörinspektioner eller tv-inspektioner som det tidigare kallades.

Svenskt Vatten har länge talat om underhållsskulden i Sveriges VA-ledningsnät. Detta bör vi ta på allvar, inte minst för att undvika översvämningar till följd av häftiga skyfall. För att klara utmaningen behöver vi veta hur vårt ledningsnät mår. Rörinspektioner är ett effektivt sätt att få reda på ledningsnätets status.

Protokollen från inspektionerna importeras till GEOSECMA och därefter är det möjligt att visa observationerna på ledningssträckan och analysera resultatet. Dessutom stödjer GEOSECMA import av inspektioner som sträcker sig över fler än enskilda ledningar, t.ex. när det upptäcks överasfalterade brunnar.

Detta projektstöd syftar till att ni snabbt ska komma igång och dra nytta av funktionaliteten för rörinspektioner som finns i GEOSECMA Ledning VA. Vi går igenom, tillsammans med er i er egen miljö, alla steg i arbetsflödet från att importera TV3-filer till att på bästa sätt dra nytta av resultatet från inspektionerna.

Projektstöd

Innehåll

Projektstödet omfattar en dag. Följande delar ingår:

 • Import av rörinspektion
 • Import av profilmätning
 • Import av brunnsinspektion
 • TV3 format
 • Redigering av inspektionsprotokoll
 • Mappstuktur för filer till rörinspektion
 • Tolka logg-fil
 • Konfigurera domäner i GM
 • Konvertering av TV2 till TV3
 • Redigera ledningsnät efter TV-inspektionsprotokoll
 • Sökrutiner
 • Analyser
 • Beställningsfil
 • Kravställning
Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.