GEOSECMA Ledning VA – Kom igång med drift och underhåll

Vi vänder oss till er som vill komma igång med en komplett digital hantering av drift- och underhållsarbetet av ert VA-nät. Tillsammans med er säkerställer vi att konfigurationen av GEOSECMA Ledning VA anpassas efter er organisations förutsättningar och att ni efter projektavslut kommit igång med hanteringen av driftstörningar, åtgärder och planerat underhåll i ett digitalt arbetsflöde.

Vi ser också till att arbetslagen har tillgång till senaste information om nätet mobilt med möjlighet att rapportera driftstörningar direkt vid källan men också klarmarkera utförda åtgärder. Detta ger en samlad bild av hur ledningsnätet mår.

Projektstöd

Upplägg och omfattning

Vi föreslår följande insatser för en lyckad start – givetvis anpassas projektupplägget efter ert utgångsläge:

  • Presentation av D/U som visar hela vägen från registrering till utförd åtgärd till en gemensam lägesbild och dashboard. Därefter genomförs en nulägesbeskrivning som dokumenteras i en actionlista med aktiviteter för att komma igång
  • Hantering av mobilitet
  • Administration & konfiguration av existerande system/genomgång
  • Utbildning för drifts- och fältpersonal
  • Testkörning i fält på läsplatta
  • Ev. justering av konfiguration efter test
  • Verifiering och Projektavslut
Vatten water zink vask

Förutsättningar för projektstöd

Tillgång till GEOSECMA Ledning VA.


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.