Trygghetssamordning - effektivisera ert arbete med brottsförebyggande insatser


Från idé till färdig lösning med ArcGIS-plattformen

Har din kommun behov av att effektivisera brottsförebyggande insatser för att öka tryggheten hos sina invånare? Projektstödet Trygghetssamordning, tillsammans med standardverktyg som finns i ArcGIS-plattformen, gör det enkelt för kommunen att snabbt skapa ett digitalt och samordnat arbetsflöde kring trygghetssamordning.

Projektstöd

Effektiv Samordning för Trygghet (EST)

Vårt projektstöd baseras på Brottsförebyggande rådets handledning i Effektiv Samordning för Trygghet (EST) och riktar sig till dig som är GIS-samordnare, verksamhetsutvecklare eller ansvarig för kommunens trygghetssamordning. Vi hjälper din kommun att skapa ett digitalt arbetsflöde som inkluderar rapportering, handläggning, samordning, analys och presentation av incidenter.


Tryghetssamordning flödet

Gemensam lägesbild möjliggör samordning av insatser 

Arbetet med trygghetssamordning involverar många parter såsom kommun, polis, trygghetsvandrare, räddningstjänst, bostadsbolag med flera. Med vår lösning rapporteras alla incidenter, via ett standardiserat formulär, till en central källa och visualiseras i en gemensam kartbaserad lägesbild. På så sätt blir det enklare att fatta väl underbyggda beslut när man behöver samordna åtgärder och insatser.

Rapporteringsapp

Spårbarhet bakåt för smart planering framåt

Hur såg det ut i ett specifikt område under nyårsafton förra året? Behöver särskilda insatser planeras inför midsommarafton eller skolavslutning? 

Genom kontinuerlig kartläggning får kommun och berörda samhällsaktörer tillgång till historik från tidigare år. På så sätt blir det enklare att fatta proaktiva beslut inför kommande år.

Observera att dashboarden till höger är baserad på påhittad testdata.

ArcGis Dashboards trygghet

Medarbetare personal dator möte

Summering – fördelar för kommunen

 • Med projektstödet får ni en komplett lösning för trygghetssamordning, från rapportering i fält till beslutsfattande och uppföljning av insatser. Det innebär att ni spar tid och resurser jämfört med att behöva bygga en egen lösning för ert arbete.
 • Med en gemensam applikation för inrapportering av incidenter sparar ni tid jämfört med hantering av import/export av information från olika datakällor.
 • De standardiserade formulären underlättar inrapportering i fält samt ökar kvaliteten på insamlade datan.
 • Den visuella presentationen av inkomna incidenter ger bättre beslutsunderlag inför samordnade åtgärder och uppföljning.
Tid timglas handläggning ledtid ledtider
 • Den insamlade datan hanteras direkt i ArcGIS-plattformen, vilket innebär att ni äger er egen data och kan återanvända den sömlöst – där ni önskar – i er verksamhet.
 • Med utbildningen som ingår i projektstödet får ni utökade kunskaper i ArcGIS-plattformens verktyg och hur ni kan nyttja dessa för att underlätta kommunens verksamhet.

Ny lag – Lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete

Den 1 juli 2023 träder en ny lag kraft som ger Sveriges kommuner ett brottsförebyggande ansvar. Syftet med lagen är att säkerställa att kommunerna arbetar med brottsförebyggande åtgärder på ett samordnat, effektivt och kunskapsbaserat sätt.

Enligt lagförslaget ska kommunerna ta fram en lägesbild över brottsligheten i kommunen och utifrån denna ta ställning till behovet av åtgärder och besluta om en åtgärdsplan. Vad innebär den nya lagen för er som kommun?

Ta del av vår korta sammanställning

Kugghjul samverkan samarbete

Se film – exempel från Karlskrona kommun

Karlskrona kommun var först ut med att implementera vårt projektstöd Trygghetssamordning. Se vår film där de berättar om sina erfarenheter, vilka positva fördelar de hittills uppnått samt vilka planer de har inför framtiden. De visar även arbetsflödet kring:

 • Digital rapportering via mobil/platta i fält
 • Granskningsapplikation för bättre beslutsunderlag
 • Gemensam lägesbild möjliggör samordning av insatser

Vill du veta mer om hur Karlskrona kommun arbetar med trygghetssamordning med hjälp av ArcGIS verktyg? Ta del av deras handbok EST – Effektiv Samordning för Trygghet


Upplägg och omfattning

Projektstödet omfattar 4 dagar och innehåller följande delar:

 • Förstudie – Genomgång av incidenter, verktyg och grupper i ArcGIS Portal.
 • Konfiguration – Skapa formulär, webbkartor, granskningsapplikation samt dashboard.
 • Produktionssättning – Genomgång av de applikationer som ingår, administration av projektstödslösningen samt säkerställande av data-backup.
 • Uppföljning – Avstämning och eventuella justeringar.

Förutsättningar för projektstöd

Tillgång till ArcGIS kommunlicens / ArcGIS Portal eller ArcGIS Online.Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.