Sätt en strategisk kompetensutvecklingsplan för din kommun

Din kommun har gjort investeringar i en GIS-plattform och olika GEOSECMA-verktyg, men är användningen av GEOSECMA for ArcGIS optimal? Vi har en lösning på det. I workshopformat skapar vi en strategisk kompetensutvecklingsplan med aktiviteter som hjälper organisationen att bli ännu bättre på att utnyttja potentialen i GEOSECMA for ArcGIS. Det i sin tur leder till tidsbesparing i det egna arbetet, minskade konsultkostnader och ökad kunskap kring de verktyg som används vilket i det dagliga arbetet också innebär nöjdare medarbetare.

Så hur ser processen ut?

Arbetet startar med inledande möte för att sätta ramar och fokus för workshoparbetet. I detta möte deltar de chefer vars verksamheter blir involverade i workshopen. Tillsammans definierar vi önskat läge och önskad effekt. Därefter kartläggs processer och arbetsflöden i förhållande till önskat läge. 

Därefter genomförs en workshop med utgångspunkt från de områden som definierats i uppstartsmötet - i denna deltar chefer och medarbetare från berörda verksamheter. Workshopformatet ger en bred förankring av de aktiviteter som kommer att beskrivas i den strategiska kompetensutvecklingsplanen. Resultatet från workshop dokumenteras sedan och överlämnas i form av en strategisk kompetensutvecklingsplan som beskriver aktiviteter med prioritering kommande 12-månadersperiod. Överlämning sker i möte tillsammans med gruppen som deltog i startmötet.

Projektstöd

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.