En digital översiktsplan till din kommun

Vi hjälper din kommun att etablera verktygen och metodiken för att kunna arbeta med en digital översiktsplan. Utgångspunkten är Boverkets modellarbete för ÖP. Detta paketeras i en datamodell i SQL-databas, som sedan utgör navet för kontinuerlig översiktsplanering och tillhörande karttjänster i GIS och på webben.

ÖP-databasen inkluderar INSPIRE-direktivets HILUCS-koder för markanvändning och möjliggör på lite sikt även regional samverkan i planeringsarbetet. Det här betyder att du får en ÖP som är anpassad till svensk och europeisk standard, men som givetvis även möjliggör anpassningar till dina specifika lokala behov och som kan uppgraderas i framtiden.

Projektstöd

Stad med vy

Vår leverans – lokal & nationell

Datamodellen byggs upp som en geodatabas, där vi givetvis tar hänsyn till din kommuns specifika behov om unika attribut och anpassningar. Då dessa kopplas till Boverkets modell genom domänvärden så möjliggör vi lokala anpassningar utan att den Sverige-gemensamma modellen förändras.


Två ÖP i en; en laga kraft, en arbetskopia

Vi förstår att det finns behov av två olika översiktsplaner. En som vinner laga kraft och låses, och en som kan fungera som en sandlåda för att testa och experimentera i fram tills nästa version. I vår leverans ser vi till att ni får båda möjligheterna; en beskrivning av arbetsflöden som ser till att ÖP vinner laga kraft, samtidigt som en levande version hålls tillgänglig som arbetsmiljö fram tills nästa version av ny ÖP.

Folksamling

man i soffa med dator

Information internt & externt

Givetvis ser vi till att ni får möjligheten att sprida information om er nya översiktsplan både internt och externt. Med dialogverktygen i ArcGIS, t.ex. StoryMaps, så kombinerar ni interaktiva kartor med bilder, filmer, texter och annan typ av media som förstärker budskapet kring er översiktsplan. 


ÖP + hållbarhet = sant

Översiktsplanen har en central roll i arbetet för att nå fler av de globala mål som FN har satt upp. Ekonomisk tillväxt, samt social och miljömässig hållbarhet är kritiska för målluppfyllnad. Dessa går att integrera via INSPIRE-direktivets HILUCS-koder för mark och vattenanvändning. 

I Boverkets ÖP-modell ingår även ekosystemtjänster och ytor för klimatanpassning i geoobjektsklassen för grönstruktur, samt möjlighet att lägga till en hållbarhetsbedömning för olika objekt i ÖP-databasen.

litet fågelhus

Digital ÖP gör skillnad i Torsås

Vi fick chansen att träffa Torsås kommun där man nu under ett tag arbetat med att plocka fram en helt digital översiktsplan. Lyssna på deras erfarenheter från det arbetet, och få tips och trix för hur du själv kan komma igång med ditt digitala ÖP-arbete.


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.