GEOSECMA Ledning VA – VASS-rapport

I detta projektstöd hjälper vi er att konfigurera en kundanpassad VASS-rapport utifrån er data i GEOSECMA Ledning VA, inklusive geometrier, och gör en grundlig genomgång av hur rapporten fungerar vid leverans och driftsättning.

Projektstöd

Vem vänder sig detta projektstöd till?

Med det här projektstödet hjälper vi er som använder GEOSECMA Ledning VA att snabbare hantera uttag av underlag till VA-branschens statistiksystem VASS.


Kundanpassad VASS-rapport utifrån er ledningsdatabas

Att ta fram underlag för VASS Drift och VASS Rörnät kan vara en tidskrävande uppgift. Vi hjälper er att konfigurera ett kundanpassat frågelager som genererar en VASS-rapport utifrån de data ni har i er ledningsdatabas. 

Med en anpassad VASS-rapport kommer ni snabbt kunna ta ut ett underlag som säkerställer att uppgifterna baseras på samma kriterier vid varje leverans. Detta underlättar uppföljning av åtgärder och jämförelse med föregående år.

happy computer office worker

Omfattande VASS-rapport med geometrier

VASS-rapporten hanterar ca 80 % av frågorna i driftstatistiken från kategorierna för administrativa och tekniska basdata (Bd) samt kvalitet, service och tillgänglighet (Di, Ks) och kan även kompletteras med frågor för VASS Rörnät. Rapporten summerar och presenterar vad som gäller för året innan innevarande år och dess dynamiska vyer sammanställer alltid fjolårets siffror.

VASS-rapporten omfattar nu även även geometrier, vilket gör det enklare att kvalitetsgranska resultatet i rapporten. Det gör det också möjligt att på ett enkelt sätt publicera informationen i en karta eller dashboard för att göra den lättåtkomlig för fler medarbetare.

VASS-rapport 2019

Upplägg och omfattning

Projektstödet sker på distans och omfattar 22 timmar fördelat på fyra dagar. Följande moment ingår:

Förstudie (6 timmar)

Vi går tillsammans med er igenom och dokumenterar hur varje enskild fråga ska besvaras utifrån er databas.

Konfiguration (12 timmar)

Vi sätter upp en kundanpassad VASS-rapport utifrån förstudien. 

Drift- och produktionssättning (4 timmar)

Färdig rapport driftsätts i er miljö och i samband med det går vi igenom hur rapporten fungerar praktiskt.

Vass reed lake

Förutsättningar för projektstöd

Tillgång till GEOSECMA Ledning VA.

Förkunskaper

Användare eller administratör av GEOSECMA Ledning VA med god kännedom om er VASS-rapportering.


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.