Så tillämpas Boverkets och Lantmäteriets regelverk för detaljplaner i GEOSECMA Fysisk planering

Vi erbjuder 1,5 dagars vägledning inklusive workshop som vänder sig till kommunens planarkitekter och motsvarande yrkesroller som arbetar med modulen Fysisk planering.

Projektstöd

Syfte med detta projektstöd

Anledningen till vårt projekstöd är att Boverkets nya föreskrifter för detaljplan, samt Lantmäteriets Nationella geodataplattform, medför nya sätt att arbeta för kommunens planarkitekter. Det kräver att man är uppmärksam på de förändringar som har skett i modulen samt nya och förändrade arbetsmoment som behöver utföras. 

Med vårt projektstöd får ni kunskap om såväl aktuella myndighetsregler som praktisk kunskap om hur ni bäst använder modulens verktyg för att följa regelverken. 

Projektstöd - välj själv vilket block eller som ett paket!

Ta del av vårt projektstöd som är uppbyggt i följande block. Varje block (halvdag) kan beställas för sig eller som ett helhetspaket (1, 5 dag). Mer information om upplägget presenteras längre ned på sidan.

 1. Boverkets förskrifter om detaljplan (0, 5 dag)
 2. Leverans till Nationella geodataplattformen (0, 5 dag)
 3. Digital planbeskrivning (0, 5 dag)

 Fördelar för dig som tar del av detta projektstöd

 • Du får god kunskap om Boverkets och Lantmäteriets nya regelverk och dess omfattning. 
 • Du får förståelse för hur dessa implementerats i GEOSECMA Fysisk planering, vilket möjliggör att du snabbt kommer i gång med tillämpning av myndigheternas nya regelverk såsom exempelvis leverans av digitala detaljplaner till Nationella geodataplattformen samt digitala planbeskrivningar. 
 • Det medför att du kan fortsätta konstruera detaljplaner i samma takt som vanligt i enlighet med gällande regler. 
 • Dessutom ges du möjlighet att själv prova på funktionaliteten i workshop-format samt ställa frågor utifrån din organisations särskilda behov.

Block 1:

Boverkets föreskrifter om detaljplan 

 • Genomgång av Boverkets föreskrifter om detaljplan (BFS 2020:5) och Boverkets allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan (BFS 2020:6).
 • Demonstration av hur de nya regelverken implementerats i GEOSECMA Fysisk planering samt aktuella produktnyheter.
 • Workshop i er miljö där du/ni får möjlighet att testa modulens funktionalitet för föreskrifter samt ställa frågor utifrån dina/era specifika behov.
Uppdatera till senaste version

Block 2:

Leverans till Nationella geodataplattformen

 • Genomgång av specifikation och leverans av digitala detaljplaner från GEOSECMA Fysisk planering till Lantmäteriets Nationella geodataplattform.
 • Demonstration av hur detaljplaner levereras från GEOSECMA Fysisk planering.
 • Workshop i er miljö där du/ni får möjlighet att testa modulens funktionalitet för leverans till Lantmäteriet samt ställa frågor utifrån dina/era specifika behov.
Projektstöd - analysera planer med Widgets

Block 3:

Digital planbeskrivning

 • Genomgång av Boverkets föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning (BFS 2020:8).
 • Demonstration av hur de nya regelverken implementerats i GEOSECMA Fysisk planering
 • Kategorisering och taggning av information enligt Boverkets föreskrifter.
 • Georeferering mellan plankarta och planbeskrivning.
 • Workshop i er miljö där du/ni får möjlighet att testa modulens funktionalitet för digital planbeskrivning samt ställa frågor utifrån dina/era specifika behov.
Nytt i GEOSECMA Fysisk planering

Tips - viktiga länkar

Förutsättningar

 • Minst version GEOSECMA for ArcGIS 10.7.1 SP7 installerad
 • Genomgång av digital planbeskrivning förutsätter GEOSECMA for ArcGIS 10.7.1 SP8.1 installerad
 • Grundläggande kunskaper i GEOSECMA Fysisk planering

Se film - Så påverkas GEOSECMA Fysisk planering av Boverkets nya regler

Se vår korta produktdemo där vi visar hur de nya allmänna råden och Planbestämmelsekatalogen påverkar utseende och arbetsmoment i modulen fysisk planering. 


Se film - Så fungerar leverans av detaljplaner till Lantmäteriets Nationella geodataplattform

Se vår korta produktdemo där vi visar hur funktionaliteten fungerar för leverans av detaljplaner mellan GEOSECMA Fysisk planering och Lantmäteriets geodataplattform. 


Se film - Så fungerar digital planbeskrivning

Se vår korta produktdemo där vi visar där vi visar vårt stöd för att:

 • kategorisera innehåll, tagga med nyckelord och inordna innehåll under relevant tema och grupperingar enligt Boverkets riktlinjer
 • inkludera georeferenser mellan plankarta och planbeskrivning

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.