Lantmäteriets nya Fastighetskarta  

Den 1 oktober 2021 tog Lantmäteriet bort GSD-Fastighetskartan, en karta som innehållit såväl fastighetsindelning med fastighetsgränser som topografi med bland annat byggnader, markslag och vägar. GSD-Fastighetskartan ersattes med nya produkter från den 1 oktober. Samma datum införde Lantmäteriet även ett nytt filformat för leveranser av dessa nya produkter, som sker via Lantmäteriets Geotorget.

Projektstöd

Vi hjälper din organisation med schemalagd import av Lantmäteriets nya dataprodukter till GEOSECMA

Med detta projekstöd kan ni beställa hjälp från oss för att säkerställa schemalagd import av Lantmäteriets nya dataprodukter, från Lantmäteriets Geotorget till GEOSECMA for ArcGIS, samt kombinera dessa till en karttjänst som kan nyttjas för fastighetsrelaterade analyser. Vi kan även hjälpa er att schemalägga automatisk import av grannkommuners uppgifter till Fastighetskartan om sådant behov finns.

Projektstödet vänder sig till dig som är GEOSECMA Systemansvarig och/eller GIS-ingenjör/GIS-samordnare.

Länk till beställningsformulär


Innehåll samt kostnad

Med hjälp av vårt projektstöd får ni tillgång till:

  • schemalagd import av nedladdningsprodukter från Lantmäteriets "Geotorget Beställning", till er geodatabas (såsom nedladdningsprodukter för Topografi, Fastighetsindelning, Rättigheter samt Markreglerande bestämmelser)

Pris

Detta projektstöd kostar 11.100 kronor per organisation.

Tips 

  • Tänk på att ni måste skapa ett konto hos Lantmäteriet för att beställa och få tillgång till deras dataprodukter (läs mer här). 
  • Lantmäteriet har även tagit fram en instruktion som beskriver hur ni manuellt hämtar hem ersättningsprodukterna för GSD-Fastighetskartan från Lantmäteriets "Geotorget Beställning". 
  • Denna beskrivning finns på Lantmäteriets hemsida, klicka här.

Vad händer efter att jag gjort min beställning av detta projektstöd?

När du gjort din beställning får du ett automatiskt bekräftelsemejl på din bokning. Du kontaktas därefter av vår personal inom kort.

Notera även att support för våra projektstöd, precis som vanligt, hanteras av vår konsultorganisation som utökat projektstöd. Hjälp utöver beskrivet projektstöd hanteras också som utökat projektstöd och beställs via vår konsultorganisation och inte via GEOSECMA-supporten.


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.