Optimera ditt GIS med ArcGIS Monitor - håll koll på användning samt systemets tillstånd och prestanda

Vi hjälper din kommun att komma igång med ArcGIS Monitor, som är specifikt framtaget för att övervaka hur er GIS-plattform mår. Det ger dig möjlighet att exempelvis kontrollera hur ArcGIS och GEOSECMA används och presterar så att ni säkerställer fortsatt tillgång till de kritiska verksamhetsdata som er GIS-plattform tillhandahåller. 

Projektstöd

Happy office computer monitor

Fördelar med att använda ArcGIS Monitor i er verksamhet

Tack vare ArcGIS Monitor kan ni proaktivt upptäcka problem. Det finns möjlighet att få notifieringar om tjänster slutar fungera eller om kartlager, punkter eller objekt inte visas korrekt. Ni får rapporter och underlag som förenklar dialogen med er IT och vår support, vilket leder till snabbare problemlösning. 

Ni får även koll på prestandan och en aktuell överblick av databaser, nätverk och mjukvara. Definiera tröskelvärden och aktivera varningar eller larm på sådant du vill övervaka. Det finns även möjlighet att aktivera notifieringar för när exempelvis certifikat eller licenser är på väg att löpa ut. Genom att ta proaktiva beslut minskar risken för onödig nertid alternativt dålig prestanda i systemet.


Innehåll och upplägg

Förstudie 

Förstudie sker på distans av installatör tillsammans med GIS-samordnare och någon från er IT för att säkerställa kraven. Under förstudien specificeras hårdvara på server samt förutsättningar för vad ni vill ha ut av övervakningen. Vi identifierar även eventuella hinder samt tar fram nödvändiga certifikat och licenser inför installation. Förstudien tar cirka 4 timmar.

Installation 

Installation görs av installatör på distans och tar cirka 4 timmar förutsatt att servern med uppkoppling är klar tillsammans med de tekniska kraven. Er GIS-samordnare och IT ska finnas tillgänglig under installation för att kunna svara på eventuella frågor. Installationen inkluderar även test av uppkoppling mot server samt en uppdaterad dokumentation över miljön. Under installation konfigurerar vi databas- , certifierings- och licensövervakning.

Driftsättning och systemkonfiguration 

Driftsättning sker tillsammans med GIS-samordnare på distans för att konfigurera ArcGIS Monitor och säkerställa dess funktionalitet. Efter genomförd driftsättning har användaren fått en teknisk överblick i administrationsgränssnittet samt kunskap om att kunna utläsa data i ArcGIS Monitor. Denna del omfattar cirka 4 timmar.

Projektstöd 

Det finns även ett projektstöd, cirka 4 timmar, som riktar sig till GIS-samordnaren för att öka dennes kunskap om hur man tolkar värden och data från ArcGIS Monitor. 


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.