Integrera arbetsflöden mellan GEOSECMA och andra system

Tilläggsmodulen GEOSECMA Vägmärkesdata har ett öppet gränssnitt, vilket möjliggör integrerade arbetsflöden mellan verksamhetssystemet GEOSECMA Vägmärke och andra system. Resultatet blir att data blir tillgängligt i realtid. Dessutom möjliggörs en aktuell gemensam lägesbild baserat på både verksamhetsdata från GEOSECMA och data från integrerade system, eftersom modulen erbjuder ett standardiserat gränssnitt för kommunikation med GEOSECMA Vägmärke.

vägskylt med grönska i bakgrunden

stadsgata med vägmärken

Integration med ArcGIS-appar

Ett exempel på tillämpningsområde är att använda modulen GEOSECMA Vägmärkesdata för att integrera arbetsflöden mellan verksamhetssystemet GEOSECMA Vägmärke och olika ArcGIS-appar. Nyttan uppstår då man kopplar ihop den enskilda appens möjligheter och integrerar den med GEOSECMA-data. Du kan exempelvis genomföra fältarbete (även offline), monitorera och övervaka er verksamhet samt hantera intern och extern kommunikation.


Datafångst i fält samt offline-stöd

Med GEOSECMA Vägmärkesdata och appen ArcGIS Field Maps är det möjligt att ladda ned den vägmärkesdata, som registrerats i GEOSECMA Vägmärke, lokalt på din mobila enhet. Därefter kan du både titta på, inventera och redigera ditt vägmärkesdata på ett kvalitetssäkert sätt ute i fält. Inventering kan givetvis göras på all information om vägmärket och dess attribut. Även i områden där det saknas mobil täckning. När du är online synkroniseras sedan informationen med databasen i verksamhetssystemet GEOSECMA Vägmärke. Genom att samla in data vid källan minskar risken för felkällor och ger således bättre kvalitet på insamlat data. Resultatet blir aktuell information och inga kopior.

Underhåll och kostnadskontroll

Återkommande besiktningar av vägskyltar och dess fästen och portaler ger kommunen bättre möjlighet att analysera underhållsbehov. Skötseln av trafikmiljön spelar en viktig roll för att skapa säkerhet i trafiken. Med GEOSECMA Vägmärkesdata blir det enklare att skaffa en god överblick av exempelvis: antal vägskyltar och deras placering, tillstånd reflektorer, status rost- och rötskadade stolpar, information om stolparna såsom tillverkare, fundament, skyltkonsol, skyltbåge, höjd, ålder och material.


Monitorera och kommunicera er verksamhet

Genom att nyttja appen ArcGIS Dashboards for ArcGIS kan ni övervaka och följa er verksamhet i en visuell nulägesbild, baserat på realtidsdata, med interaktiva webbkartor, diagram, grafer och listor. Med data från GEOSECMA Vägmärke presenterat i Dashboard kan ni till exempel presentera nuvarande status samt skapa överblick efter utförd inventering kring åtgärder som behövs för att byta ut skyltar eller stolpar. När underliggande information i verksamhetssystemet GEOSECMA Vägmärke ändras så uppdateras kartan och vyn automatiskt. Informationen kan även presenteras i en webbkarta för politiker för att kommunicera underhåll samt kommande underhållsbehov. Och med verktyget ArcGIS StoryMaps är det möjligt att skapa kartberättelser som publiceras på kommunens hemsida för att informera medborgarna om vägmärken som rapporterats in som skadade samt pågående vägmärkesunderhåll.


Vill du veta mer?

Är du intresserad av ytterligare information om GEOSECMA Vägmärkesdata och hur vår lösning kan stödja din verksamhets behov? Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig inom kort! 

Jag vill bli kontaktad

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.