Verktyg för projektering av gator och vägar

Med GEOSECMA Vägprojektering (tillgänglig i GEOSECMA for Windows-version) får kommunen ett komplett verktyg för projektering av gator och vägar med möjlighet att ta fram allt från konstruktionsmodeller, plan-, profil- och sektionsritningar till mängdberäkningar och utsättning med stöd till maskinguidning. Kommunens infrastruktur behöver ständigt förändras. Exploatering av industri- eller bostadsområden innebär exempelvis att nya gator och vägar måste anläggas. Men innan vägbygget kan påbörjas behöver hänsyn tas till en mängd olika uppgifter.

Hur ser gällande detaljplan ut för området? Hur högt ska gatan ligga i förhållande till tomtmark? Hur ser den naturliga avrinningen från området ut? Hur ser riskerna för översvämning ut i området? Var går det befintliga ledningsnätet? Hur mycket schaktning och återfyllnad kommer att behövas? Finns laserscannade kartor som kan användas som underlag för terrängmodeller?

Dubbelfilig väg med biltrafik

bilvägar

Sammanhängande information

Eftersom GEOSECMA Vägprojektering är en del av GEOSECMA-familjen innebär det en direkt tillgång till exempelvis kartor, detaljplaner, VA-ledningar, terrängmodeller och markhantering samt andra relevanta uppgifter. Därmed kan också geometri av plan och profil enkelt konstrueras och ett smidigt arbetsflöde för import och export av information garanteras. Med GEOSECMA kan gatans hela livscykel hanteras på ett smidigt sätt – från projektering till dokumentation, analys och drift.


Vill du veta mer?

Är du intresserad av ytterligare information om GEOSECMA Vägprojektering och hur vår lösning kan stödja din verksamhets behov? Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig inom kort! 

Jag vill bli kontaktad

gata, villaområde

Genvägar 

Viktiga direktlänkar för dig som använder GEOSECMA:


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.