Hantera plan- och profilgeometri, markmodeller, mängdberäkning

Det är många olika fakta och förutsättningar som man måste tänka på när nya vatten- och avloppsledningar ska anläggas. Hur ser markförhållanden ut i aktuellt område? Hur ska lutningar på spill-och dagvatten se ut? Hur är kapaciteten i befintligt ledningsnät? Ska den nya ledningsdragningen ansluta till befintligt nät? På vilken höjd bör serviser och anordningar sättas? Ska ledningarna ansluta till fastigheter med eller utan källare? Hur ser behovet av schaktning eller kringfyllning ut?

Med modulen GEOSECMA VA-projektering (tillgänglig i GEOSECMA for Windows-version) får du ett projekteringsverktyg som hanterar plan- och profilgeometri, markmodeller och mängdberäkning. Självklart omfattar profilgeometrin också gatans profil. Modulen är utformad enligt gällande branschstandard såsom Anläggnings-AMA och Svenskt Vattens rekommendationer.

Rör som ska grävas ned i marken

omläggning ledningar i gatan

Sammanhängande information

Eftersom GEOSECMA VA-projektering är en del av GEOSECMA-familjen innebär det en direkt tillgång till exempelvis kartor, detaljplaner, VA-ledningar, terrängmodeller och markhantering samt andra relevanta uppgifter. Därmed kan också geometri av plan och profil enkelt konstrueras och ett smidigt arbetsflöde för import och export av information garanteras. Med GEOSECMA kan ledningsnätets hela livscykel hanteras på ett smidigt sätt – från projektering till dokumentation, analys och drift och underhåll.


Vill du veta mer?

Är du intresserad av ytterligare information om GEOSECMA VA-projektering och hur vår lösning kan stödja din verksamhets behov? Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig inom kort! 

Jag vill bli kontaktad

gata, villaområde

Genvägar

Viktiga direktlänkar för dig som använder GEOSECMA:


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.