Ny version - GEOSECMA for ArcGIS 10.5.1 SP4

Nu finns service pack 4 tillgänglig för beställning. Detta service pack innehåller myndighetsanpassning av GEOSECMA Fastighet, omfattande ny funktionalitet i GEOSECMA Grävtillstånd samt förbättring av arbetsflöde i GEOSECMA LVDB. Dessutom ingår rättningar i modulerna Fastighet, Ledning VA, LVDB och Grävtillstånd. Nedan presenteras innehåll samt information kring installation och nödvändiga förberedelser före uppdatering. Beställning av uppdatering görs av den som är systemansvarig i din organisation.

Beställ 10.5.1 SP4

Releasens innehåll

  • Release notes - detaljerad beskrivning av releasens innehåll (ny funktionalitet samt rättningar)
  • Se releasefilm -  snabb summering av service pack 4

Viktig information att ta del av före uppdatering


Databaspatch eller fullständig installation?

För er som har version GEOSECMA for ArcGIS 10.5.1 SP3 installerad så är det möjligt att uppdatera GEOSECMA Fastighet till stöd för ÖFF 11.40 via en förenklad databaspatch. Ni kan göra detta själva med hjälp av vår instruktionsfilm (klicka på filmlänken intill). Notera att denna databaspatch ENDAST är möjlig att använda för er som har service pack 3 installerad! Om ni har service pack 2 installerad, eller tidigare versioner, krävs en fullständig installation av SP4 för att få tillgång till ÖFF 11.40.

Om ni vill ha tillgång till ny funktionalitet i modulen Grävtillstånd och/eller de rättningar som ingår i SP4 så krävs också en fullständig installation av SP4.


Nytt i GEOSECMA Fastighet

Som leverantör av GEOSECMA ser vi alltid till att våra lösningar är uppdaterade i enlighet med senaste förändringar i regelverk och rekommendationer från myndigheter. Därför innehåller denna version stöd för Lantmäteriets nya överföringsformat ÖFF 11.40. För att kunna importera aviseringar och engångsuttag enligt ÖFF 11.40 krävs att ni uppdaterar GEOSECMA Fastighet till detta service pack. Det nya formatet ÖFF 11.40 innehåller ett antal förändringar i ett flertal tabeller. För detaljerad information om vad som förändras på tabell- och fältnivå, se Lantmäteriets hemsida

Nytt i GEOSECMA LVDB

Modulen GEOSECMA LVDB har utökats med stöd för att hantera jobb som fått anmärkning efter manuell kontroll av Trafikverket. Det innebär att dessa jobb kan öppnas igen för redigering och därefter skickas för incheckning till NVDB och ny kontroll.


Nytt i GEOSECMA Grävtillstånd

Modulen GEOSECMA Grävtillstånd, vår IT-lösning för grävtillstånd, markupplåtelse och trafikanordningsplaner, har i denna version kompletterats och förstärkts ytterligare för att stödja våra användares arbetsprocesser. Detta service pack innehåller stora nyheter såsom ny funktionalitet för arbetsflöden kring förlängning av ärenden, remisshantering samt loggning och juridisk spårbarhet.

gravning

Beställ service pack 4

Det är systemansvarig i din organisation som beställer uppdateringen. I beställningsformuläret anges om man vill ha tillgång till databaspatch eller beställa service pack 4 samt om man önskar boka installationshjälp.  

Till beställningsformulär

Beställ 10.5.1 SP4

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.