Ny version - GEOSECMA for ArcGIS 10.5.1 SP3

Nu finns service pack 3 tillgänglig för beställning. Information om beställningsförfarande har förmedlats via mejl till den som är systemansvarig i din organisation. Detta service pack innehåller myndighetsanpassning av GEOSECMA BAL samt GEOSECMA Fastighet och Fastighet Extern. Dessutom ingår rättningar i modulerna EDP Future/WebDeb, Fastighet, Grävtillstånd, Ledning VA, Park och grönyta, LVDB, Registerkarte-GML samt systemövergripande rättningar i webbgränssnittet.

Beställ uppdatering till version GEOSECMA for ArcGIS 10.5.1 SP3

Vi rekommenderar...

I slutet av mars släpper vi dessutom service pack 4, som kommer att innehålla bland annat stöd för Lantmäteriets nya överföringsformat för fastighetsinformation (ÖFF 11.40). För att ni då snabbt och enkelt ska kunna installera stöd för ÖFF 11.40 via en databaspatch krävs det att ni har service pack 3 installerad innan slutet av mars.

Releasen i mars (service pack 4) innehåller dessutom ny funktionalitet i modulen Grävtillstånd samt rättningar i ett flertal GEOSECMA-moduler. För att få tillgång till även dessa krävs precis som vanligt en full installation av service pack 4.

För dig med GEOSECMA LVDB - viktig info...

Viktigt att denna information förmedlas till den som redigerar vägnätet med GEOSECMA LVDB i din kommun.

Om ni arbetar med redigering av ert lokala vägnät och har checkat ut information från Trafikverket så MÅSTE dessa jobb/projekt avslutas och checkas in till Trafikverket före uppdatering till ny GEOSECMA-version. Annars kommer installationen inte att gå igenom och därför flyttas fram till nytt datum. Tänk på att göra detta i god tid för att kalkylera in både Trafikverkets handläggningstid och er egen korrigeringstid.


Se vår releasefilm

Se vår releasefilm som ger dig en snabb överblick av innehållet i service pack 3.


GEOSECMA Fastighet och Fastighet Extern - Lantmäteriet inför Akt Direkt

Nu finns stöd för Lantmäteriets nya direktåtkomsttjänst, Akt Direkt. Akt Direkt ersätter ArkenProxy, som kommer att avvecklas den 4 juni 2019. Akt Direkt är en tjänst som ger åtkomst till Lantmäteriets arkiv och akter som beskriver hur fastigheten bildades eller vilken förändring som har skett på den. Handlingen beskriver hur förrättningen har genomförts och vilka beslut som har tagits samt även information om samfälligheter, gemensamhetsanläggningar, servitut och rättigheter. I arkiven ingår även detaljplaner och andra markreglerande bestämmelser.

För beställning av Lantmäteriets geodatatjänster - gå till sidan "Beställ geodatatjänster"

Mer information om Lantmäteriets geodatatjänster

Lägenhetsbyggnad med grön häck framför

GEOSECMA BAL - Lantmäteriet inför UUID i BAL

Anpassning har gjorts av GEOSECMA BAL för att stödja Lantmäteriets nya UUID, som står för unik identitet för byggnader i BAL-information. Lantmäteriets övergång till UUID innebär att FNR försvinner som unik fastighetsnyckel för den fastighet, samfällighet eller gemensamhetsanläggning som byggnaden tillhör. Lantmäteriets förändring träder i kraft den 25 februari 2019.

flygbild över stad

Releaseplan för GEOSECMA for ArcGIS

Det finns även information om vår releaseplan för GEOSECMA for ArcGIS. Vår ambition med denna löpande releaseinformation är att ge dig som GEOSECMA-användare:

  • insyn i vår planerade produktutveckling
  • insyn i vilka uppdateringar som innehåller obligatoriska delar, t.ex. på grund av myndighetsförändringar i regelverk och standarder
  • möjlighet att tidigt planera in uppdateringstillfälle för din organisation

Klicka här för att komma till releaseplan


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.