Ny version - GEOSECMA for ArcGIS 10.5.1 SP2

Nu finns service pack 2 tillgänglig för beställning. Information om beställningsförfarande har förmedlats via mejl till den som är systemansvarig i din organisation.

Detta service pack innehåller myndighetsanpassning av GEOSECMA Fastighet, ny funktionalitet i GEOSECMA LVDB samt rättningar i GEOSECMA-modulerna DWG/DXF, EDP - Future, Fastighet, Fysisk planering, Ledning VA, Park och grönyta, Ruttplanering samt systemövergripande rättningar. Dessutom är den nya modulen GEOSECMA - Registerkarte-GML tillgänglig för beställning och installation.


Nytt i GEOSECMA Fastighet

Detta service pack innehåller stöd för att hantera Lantmäteriets nya säkerhetslösning för att hämta fastighetsinformation som träder i kraft i april 2019. Med anledning av detta rekommenderar vi alla att uppdatera till denna version i god tid före april. I denna version släpper vi också ny funktionalitet som innebär att lägenhetsinformation kan hanteras på samma sätt som övrig fastighetsinformation.


Nytt i GEOSECMA LVDB

I denna version har vi vidareutvecklat funktionaliteten kring redigering av vägnät och företeelser för att ytterligare förenkla och effektivisera arbetsflödena. Vi har även sett över användargränssnittet i GEOSECMA LVDB för att du som användare ska få en tydligare och bättre upplevelse. Några exempel på områden är enhetliga begrepp, automatisk inläsning av obligatorisk kvalitetsinformation, förbättrad projekthantering samt ny utbredningslista för företeelser. 


Ny modul - GEOSECMA - Registerkarte-GML

Den nya modulen GEOSECMA - Registerkarte-GML bygger på GEOSECMA Karta. Med modulen GEOSECMA - Registerkarte-GML kan kommuner leverera uppdateringar i den nationella registerkartan enligt Lantmäteriets nya DRK-avtal (DRK = Digital registerkarta). Modulen hanterar kommunikation kring den nationella registerkartan mellan GEOSECMA for ArcGIS och Lantmäteriets system på ett standardiserat sätt helt i enlighet med myndighetens nya format Registerkarte-GML.

staket

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.