Ny version - GEOSECMA for ArcGIS 10.5.1 SP1

I våras släppte vi plattformsuppdateringen där GEOSECMA lyftes till ArcGIS-plattformen 10.5.1. Därmed öppnades också dörren för alla de möjligheter som Portal for ArcGIS innebär (läs mer här). Nu är det dags för höstens service pack, som innehåller en stor mängd ny och efterfrågad GEOSECMA-funktionalitet.


Låt oss visa releasens innehåll

Se vår releasefilm, som ger dig en snabb överblick av hela releasens innehåll. Vi går igenom:

  • bakgrund till releasen
  • ny funktionalitet presenteras (modulerna Fastighet, Fysisk planering, LVDB samt Trafik)
  • checklista och instruktioner för nödvändiga förberedelser före och efter installation
  • förändringar i systemkrav 

Nytt i GEOSECMA Fastighet

Viktigt att notera att detta är en obligatorisk uppdatering för kunder med modulen Fastighet. Anledningen är att modulen redan i denna version anpassats till Lantmäteriets kommande revidering av ÖFF 11.30. Nu innehåller modulen stöd för att läsa Lantmäteriets fastighetsinformation online, däribland samfällighetsinformation. Dessutom har arbetsflödet för import av fastighetsfiler från Lantmäteriet förenklats. 


Nytt i GEOSECMA Fysisk planering

Hela modulen har utvecklats för att höja användarens totala upplevelse. Detta märks i form av ett moderniserat användargränssnitt och förbättrade arbetsflöden för att konstruera, analysera och publicera detaljplaner. Planbestämmelsedatabasen har också byggts om så att både prestanda och kapacitet har ökat avsevärt. Dessutom har Boverkets nya Planbestämmelsekatalog implementerats. Andra exempel på nyheter är stöd för friare planbestämmelseformuleringar och nya bestämmelser samt möjlighet att presentera planinformation i realtid.


Se produktdemo - GEOSECMA Fysisk planering

Se vår film där vi demonstrerar det nya användargränssnittet i modulen fysisk planering. 

Filmens innehåll:

  • presentation av ny funktionalitet
  • produktdemo av nytt gränssnitt, kortkommandon, plandialog, filtreringsmöjligheter, välj angränsande planer, publicering av planer

Nytt i GEOSECMA LVDB

Nu finns fullt stöd för tjänstebaserat datautbyte med Trafikverkets NVDB (nationell vägdatabas). Det betyder att både import, redigering och export av vägnät och utvalda företeelser kan skötas automatiskt mellan GEOSECMA och NVDB. Resultatet blir bl.a. förenklad och snabbare dataleverans med högre kvalitet och kortare handläggningstider. 


Se produktdemo - GEOSECMA LVDB

Se vår film där vi demonstrerar tjänstebaserat datautbyte mellan GEOSECMA LVDB och Trafikverkets NVDB. 

Filmens innehåll:

  • presentation av ny funktionalitet
  • presentation av arbetsflöde (import, redigering av nätverk samt företeelser, export)
  • produktdemo av arbetsflöde

LVDB-utbildning på 11 orter

Arbetar du med vägnätsdata? Då är det oerhört viktigt att du tar del av denna utbildning för att du på bästa sätt ska kunna dra nytta av LVDB:s nyheter och lära dig att arbeta med de nya funktionerna på rekommenderat sätt.

Kom igång med inkrementell LVDB-import 

Förutom utbildning så erbjuder vi även skräddarsytt projektstöd för din kommun. I detta projektstöd hjälper vi dig med konfiguration och kvalitetssäkring av din IT-miljö för att komma igång med inkrementell import av data från NVDB till ditt lokala vägnät.


Nytt i GEOSECMA Trafik

Med vår trafikmodul säkerställs att föreskrifter kan skapas i enlighet med Transportstyrelsens rekommendationer och regelverk så att föreskriften beskrivs korrekt i enlighet med RDT (rikstäckande databas för trafikföreskrifter). I denna version införs därför stöd för Transportstyrelsens nya RDT-datakataloger (26, 27 samt 28). Förändringarna av datakatalogerna föranleds av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2015:60) om lokala trafikföreskrifter m.m. Ändringarna hanterar genomförda politiska trafikregelbeslut samt avslutade, tillkommande eller ändrade mallar och fraser.


Nyheter systemkrav

Från och med version 10.5.1 SP1 införs några nyheter och förändringar avseende systemkrav. Nytt är exempelvis stöd för webbläsaren Microsoft Edge och Microsoft SQL Server 2016/2017. Observera att vid nästa plattformsversion utgår stöd för SQL Server 2014. Det är viktigt att systemansvarig för GEOSECMA tar del av våra systemkrav före installation.

Checklista installation

Vi har tagit fram en checklista, som beskriver nödvändiga förberedelser som kommer att behöva göras inför installationen (avser modulerna Fastighet, LVDB och Trafik). Dessutom finns en film som presenterar förberedelser specifikt för fysisk planering. Merparten av dessa förberedelser har sitt ursprung i myndighetskrav. Det är oerhört viktigt att denna information omgående sprids till berörda som arbetar med detaljplanering, trafikföreskrifter samt vägnätsdata. 


Rondell

GEOSECMA 10.5.1 + Portal for ArcGIS

Portal for ArcGIS innebär nya möjligheter för GEOSECMAs verksamhetssystem, inom såväl kommunalteknik som kart- och planförsörjning, genom att du kan dra nytta av den allt rikare funktionalitet som erbjuds genom ArcGIS! Med Portal for ArcGIS följer en rad verktyg för att distribuera geografiska data och funktionalitet i enkla fokuserade gränssnitt. Det finns färdiga appar för fältarbete, kommunikation och beslutsunderlag. Nyttan uppstår då man kopplar ihop den enskilda appens möjligheter och integrerar den med GEOSECMA-data.


Vad är Portal for ArcGIS?

Portal for ArcGIS kan enkelt beskrivas som en gemensam portal för alla dina GIS-resurser. Med hjälp av kartberättelser, appar och analysverktyg får du möjligheten att organisera kommunens data samt dela med dig av och engagera medborgaren i er verksamhet. Portal implementeras i er egen IT-miljö.

Vad krävs för Portal for ArcGIS?

För att installera Portal for ArcGIS krävs egen server, virtuell eller fysisk. Som ett alternativ till Portal for ArcGIS finns ArcGIS Online, som också kan användas för att koppla ihop GEOSECMA med ArcGIS-appar. Vi rekommenderar er att ni kontaktar oss för en diskussion kring vad som är bäst lösning för er del. Har du frågor kring hur du kan förbereda din IT-miljö för Portal for ArcGIS så kan du mejla oss på krav10.5.1@sgroup-solutions.se


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.