Releaseplan – GEOSECMA for ArcGIS 

På denna sida uppdateras kontinuerligt information om kommande releaser av GEOSECMA for ArcGIS. Vår ambition med denna löpande releaseinformation är att ge dig som GEOSECMA-användare:

 • insyn i vår planerade produktutveckling
 • insyn i vilka uppdateringar som innehåller obligatoriska delar, t.ex. på grund av myndighetsförändringar i regelverk och standarder
 • möjlighet att tidigt planera in uppdateringstillfälle för din organisation

S-GROUP Solutions nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad via RSS när releaseplanen förändras

Med ett så kallat RSS-flöde blir det enkelt att följa när sidor på en webbplats uppdateras. På S-GROUP Solutions webbplats finns två RSS-flöden, dels för våra nyheter och dels för information om GEOSECMA for ArcGIS såsom releaseplan, aktuell release och sidor som presenterar GEOSECMA-moduler. Nedan finns länkar till våra RSS-flöden. Det är även dessa länkar du hänvisar till om du vill aktivera stöd för att prenumerera på RSS-feeds i din webbläsare eller epost-klient.Detaljerad beskrivning av innehåll i SP 8 presenteras på vår releasehemsida för service pack 8, se "https://www.sgroup-solutions.se/Produkter/GEOSECMA/10_7_1_SP8"


Releaseöversikt 2022 - preliminär plan 

Releaseöversikten ger dig en uppfattning om tidpunkt och innehåll för planerade releaser under 2022. 

Observera - vår releaseplan är preliminär och kan komma att justeras eftersom vi måste förhålla oss till förändringar i omvärld/myndigheter. Därför uppdateras releaseöversikten löpande för att säkerställa att den återger aktuell information.

Pixabay/new-years-day-g55d298a66_640

Januari 2022

GEOSECMA for ArcGIS 10.7.1 SP9 

 • Installationstid: 0,5 dag
 • Krävs kundförberedelser - Nej
 • Tillkommande aktiviteter - Eventuellt
 • Fastställd release - Ja
 • Releaseerbjudande, releasehemsida och beställning av SP9 - förmedlas till GEOSECMA Systemansvarig i slutet av januari 
pixabay/frost-gf7ab0860a_640

Innehåll - GEOSECMA for ArcGIS 10.7.1 SP9 

GEOSECMA Fysisk planering
 • Myndighetsanpassning Stöd för senaste versionen av Boverkets Planbestämmelsekatalog (publicerad 2021-10-14)
 • Myndighetsanpassning – Stöd för aktuell version av Lantmäteriets Informationsmodell för "Nationell Informationsspecifikation Detaljplan" avseende leverans av detaljplaner till Nationella geodataplattformen
 • Stöd för utbyte av detaljplaner (import samt export) mellan GEOSECMA Fysisk planering och andra IT-system (såsom mellan kommun och detaljplanekonsult).
GEOSECMA Karta
 • Förenklat arbetsflöde för att exportera kartor som lagerpaket.

Mars/April 2022

GEOSECMA for ArcGIS 10.9.1

 • Installationstid: Minst 2 dagar
 • Krävs kundförberedelser - Ja
 • Tillkommande aktiviteter - Ja
 • Fastställd release - Nej
 • Releaseerbjudande, releasehemsida och beställning - förmedlas till GEOSECMA Systemansvarig i slutet av februari
Pixabay/crocus-gc25dc99ce_640

Innehåll - GEOSECMA for ArcGIS 10.9.1

Plattformsuppdatering av GEOSECMA for ArcGIS
 • Vår målsättning är ArcGIS-version 10.9.1. Det krävs dock ytterligare testning och verifiering innan vi kan lämna definitivt besked om vilken ArcGIS-version det blir. Detta besked kommuniceras under januari 2022 på denna hemsida. 
GEOSECMA VA Förnyelseplanering
 • Ny modul för att arbeta med strategisk förnyelseplanering av VA-ledningsnätet enligt Svenskt Vattens publikation P116.
GEOSECMA Grävtillstånd
 • Nytt webbgränssnitt som innebär förenklat arbetsflöde för sökande av grävtillstånd, markupplåtelse och trafikanordningsplaner
GEOSECMA Fysisk planering
 • Stöd för att publicera detaljplaner, som konstruerats enligt Boverkets föreskrifter 2020:5, till modulens planbestämmelsedatabas. 

Maj 2022

GEOSECMA for ArcGIS 10.9.1 SP1

 • Installationstid: 0,5 - 1 dag
 • Krävs kundförberedelser - Eventuellt
 • Tillkommande aktiviteter - Eventuellt
 • Fastställd release - Nej
Pixabay/spring-break-g7ed0f1403_640

Innehåll - GEOSECMA for ArcGIS 10.9.1 SP1

GEOSECMA LVDB
 • Myndighetsanpassning till ny version av Trafikverkets NVDB-katalog
  GEOSECMA Fastighet
  • Myndighetsanpassning till förändringar i Lantmäteriets Direktåtkomsttjänster

  September 2022

  GEOSECMA for ArcGIS 10.9.1 SP2

  • Installationstid: 0,5 - 1 dag
  • Krävs kundförberedelser - Eventuellt
  • Tillkommande aktiviteter - Eventuellt
  • Fastställd release - Nej
  Innehåll
  • Innehåll i denna release är inte definierat än.
  Pixabay/fall-gb132c0a87_640

  November 2022

  GEOSECMA for ArcGIS 10.9.1 SP3

  • Installationstid: 0,5 - 1 dag
  • Krävs kundförberedelser - Eventuellt
  • Tillkommande aktiviteter - Eventuellt
  • Fastställd release - Nej
  Innehåll
  • Innehåll i denna release är inte definierat än.
  Pixabay/leaves-g37c96e5f5_640

  Långsiktig produktutvecklingsplan

  Om det saknas något i releaseplanen så kan det bero på att det istället finns med i vår långsiktiga produktutvecklingsplan, som i dagsläget inte är estimerad till någon specifik release. Vår långsiktiga produktutvecklingsplan innehåller exempelvis kontinuerlig modernisering av tekniska ramverk samt anpassning till nya möjligheter i ArcGIS-plattformen. 


  Hjälpte informationen dig?
  Kontakta mig
  Tack för din synpunkt
  Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.