RELEASEPLAN - GEOSECMA for ArcGIS 

På denna sida uppdateras kontinuerligt information om kommande releaser av GEOSECMA for ArcGIS. Vår ambition med denna löpande releaseinformation är att ge dig som GEOSECMA-användare:

  • insyn i vår planerade produktutveckling
  • insyn i vilka uppdateringar som innehåller obligatoriska delar, t.ex. på grund av myndighetsförändringar i regelverk och standarder
  • möjlighet att tidigt planera in uppdateringstillfälle för din organisation

RELEASEÖVERSIKT 2020

Releaseöversikten ger dig en uppfattning om tidpunkt och innehåll för planerade releaser under 2020. Tidpunkt och innehåll är fastställda endast för nästkommande release.

PRELIMINÄR PLAN SOM JUSTERAS LÖPANDE

Vår releaseplan är preliminär och kan komma att justeras, eftersom vi måste förhålla oss till de förändringar som myndigheter genomför. Därför uppdateras denna releaseöversikt löpande under året för att säkerställa att den återger aktuell information.GEOSECMA Grävtillstånd

Myndighetsförändring: Stöd för EU:s webbtillgänglighetsdirektiv

EU-direktivet för Web Content Accessibility Guidelines (WCAG – Webbtillgänglighetsdirektivet) handlar om att öka den digitala tillgängligheten för alla användare, inklusive personer med funktionsnedsättning, vid nyttjande av offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer. I Sverige genomförs direktivet genom lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

GEOSECMA Grävtillstånd är en intranät-lösning med undantag av att den även innehåller en publik webbapplikation i form av e-tjänst som vänder sig till externa sökande av grävtillstånd. Därför berörs e-tjänsten till sökande av Webbtillgänglighetsdirektivet. Detta service pack innehåller stöd för att Sökande-delen i Grävtillstånd-modulen följer WCAG.

Mer info finns på: http://www.sgroup-solutions.se/Produkter/GEOSECMA/Aktuell-release/GEOSECMA_10_7_1

GEOSECMA LVDB

– Detta kommer att kräva följande förberedelser av kund före installation av service pack 3

Viktigt att denna information förmedlas till den som redigerar vägnätet med GEOSECMA LVDB i din kommun. Om ni arbetar med redigering av ert lokala vägnät via tjänstebaserat datautbyte och har checkat ut information från Trafikverket så MÅSTE dessa jobb/projekt avslutas och checkas in till Trafikverket före uppdatering till ny GEOSECMA-version. Annars kommer installationen inte att gå igenom och därför flyttas fram till nytt datum. Tänk på att göra detta i god tid, före början av maj, för att kalkylera in både Trafikverkets handläggningstid och er egen korrigeringstid.

Myndighetsförändring: Stöd för ny version av Trafikverkets NVDB-katalog

Denna myndighetsförändring berör LVDB-kunder som använder tjänstebaserat datautbyte (import, redigering och export) med Trafikverkets NVDB. De kunder som endast kör inkrementell import berörs inte av denna myndighetsförändring.

Mer info finns på: http://www.sgroup-solutions.se/Produkter/GEOSECMA/Aktuell-release/GEOSECMA_10_7_1

GEOSECMA Systemövergripande

  • Stöd för loggning i syfte att kunna efterfölja GDPR/Dataskyddsförordningen.

Mer info finns på: http://www.sgroup-solutions.se/Produkter/GEOSECMA/Aktuell-release/GEOSECMA_10_7_1

GEOSECMA Systemövergripande – Federerad inloggning samt förändrad behörighetshantering

Läs mer om dessa nyheter här

Kundförberedelser krävs

Läs mer här för information om vad du som kund behöver förbereda inför uppdatering till SP4

GEOSECMA Trafik – ny modul

I service pack 4 lanserar vi en helt ny produkt för hantering av lokala trafikföreskrifter. Nya modulen GEOSECMA Trafik ersätter därmed existerande modul. Läs mer här.

Kundförberedelse krävs

Läs mer här för information om vad du som kund behöver förbereda inför uppdatering till SP4.

GEOSECMA Fysisk planering, Karta och Registerkarte-GML – Förbättringar

Service pack 4 kommer även att innehålla förbättringar i modulerna inom kart- och planförsörjning, exempelvis stöd för fasadmått. Mer information kommer att publiceras i augusti 2020.

GEOSECMA Fastighet och Fastighet Extern – ny version av Akt Direkt

Modulerna GEOSECMA Fastighet och Fastighet Extern anpassas för att stödja version 2 av Lantmäteriets Direktåtkomsttjänst Akt Direkt. Läs mer här

Påverkar GEOSECMA Fastighet samt GEOSECMA Fastighetsdata

Myndighetsuppdatering till Lantmäteriets nya version av överföringsformat för fastighetsinformation (ÖFF 11.50). Läs mer här.

Ytterligare innehåll i service pack 5

Innehåll i detta service pack är fortfarande under planering, vilket innebär att det kan tillkomma ytterligare nyheter.

Myndighetsuppdatering – GEOSECMA LVDB

Trafikverket och ny NVDB-datakatalog

Trafikverket släpper en ny version av datakatalogen som hanterar kommunikation från/till den nationella vägdatabasen under kvartal 4. Därför kommer vi att anpassa GEOSECMA LVDB så att den stödjer den nya versionen NVDB-katalog version 6.3.4. På så sätt kan du som användare fortsätta att använda tjänstebaserat datautbyte (import, redigering och export) med NVDB enligt svensk standard för datautbyte av XML-format.

Påverkar hela GEOSECMA for ArcGIS

Plattformsuppdatering till ny ArcGIS-version (10.8.1).

Kundförberedelser krävs

Plattformsuppdateringen kommer att kräva förberedelser av kund i samband med installation. Mer information om vad dessa förberedelser innebär publiceras under kvartal 4, 2020.


LÅNGSIKTIG PRODUKTUTVECKLINGSPLAN

Om det saknas något i releaseplanen så kan det bero på att det istället finns med i vår långsiktiga produktutvecklingsplan, som i dagsläget inte är estimerad till någon specifik release. Vår långsiktiga produktutvecklingsplan innehåller exempelvis:

  • Kontinuerlig anpassning till nya möjligheter i nya ArcGIS-versioner.
  • Komplett översyn av GEOSECMA for ArcGIS stöd för VA-verksamhet för att möta framtidens krav på ett modernt och komplett IT-stöd för VA.
  • Anpassning av GEOSECMA for ArcGIS stöd för kart- och planförsörjning för att tillgodose Lantmäteriets utveckling av nya direktiv inom Svensk Geoprocess.

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.