Bygg bättre med koll på terrängen

Hur högt ska gatan ligga i förhållande till tomtmark och hur ser markförhållanden ut? På vilken höjd bör serviser och anordningar sättas? Hur ska lutningar på spill- och dagvatten se ut? Finns laserscannade kartor som kan användas som underlag för terrängmodeller? En kommun växer och utvecklas hela tiden. Nya bostadsområden behöver byggas och nya köpcentra, äldreboenden eller förskolor etableras. Ja, projektering av mark, gator, vägar och ledningsnät är en grundläggande del i kommunens verksamhet. Men under projekteringsprocessen behöver man förstås ha koll på en rad olika förutsättningar, vilket modulen GEOSECMA Mark hjälper till med.

byggnation av höghus

Massberäkning och differensmodeller

Med GEOSECMA Mark (tillgänglig i GEOSECMA for Windows-version) ges möjlighet att använda flera modeller för bland annat massberäkning och differensmodeller*. Dessa är viktiga underlag för att kunna beräkna och uppdatera underliggande markskikt, differenser, markprofiler, tvärsektioner, schakt- och fyllnadsplaner och göra massberäkningar.

* En terrängmodell är en digital beskrivning av yta avseende både plan och höjd (3D). Differensmodell används för att beräkna skillnader mellan modeller och volymer. Volymer beräknar skillnaden mellan två terrängmodeller, exempelvis mark och berg, alternativt genom att jämföra en terrängmodell mot en referenshöjd.

Kommunikation med olika filformat

Tack vare att modulen är en del av GEOSECMA-familjen finns kommunikation med olika filformat. Exempelvis kan indata till modellerna, såsom fältminnes- och laserdata, importeras. Modellerna kan sedan användas som grund i GEOSECMA-modulerna Vägprojektering och VA-projektering för beräkning av exempelvis lednings- och gatusektioner samt användas för beräkning av schakt- och fyllnadsmassor som är speciella för dessa tillämpningar.


Vill du veta mer?

Är du intresserad av ytterligare information om GEOSECMA Mark och hur vår lösning kan stödja din verksamhets behov? Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig inom kort! 

Jag vill bli kontaktad

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.