Integration mellan GEOSECMA och KIR

Med modulen GEOSECMA - KIR kan GEOSECMA kopplas samman med KIR från Tietoevry. Det innebär att kommunens lokala version av Skatteverkets folkbokföringsregister blir tillgängligt i GEOSECMA. Därmed kan du i GEOSECMA få fram uppgifter om exempelvis hur många som bor i ett område, deras ålder och vilka som är folkbokförda i en enskild fastighet. Dessutom kan uppgifterna åskådliggöras i kartan. 

Det webbaserade gränssnittet i GEOSECMA gör det enkelt att sampresentera aktuell information om befolkning och fastigheter i kartan. GEOSECMA - KIR ger sammanfattningsvis kommunen ett verktyg för att kunna arbeta med folkbokföringsuppgifter och befolkningsstatistik, d.v.s. information som förvaltningar och verksamheter använder mer eller mindre dagligen.

människor i rörelse på gata

Behov av befolkningsuppgifter

  • Ett informationsutskick behöver göras till alla boende i ett specifikt bostadsområde.
  • Vid ett planerat strömavbrott ska tankbilar sättas ut i området och därför måste rätt vattenbehov beräknas baserat på uppgifter om berörda invånare.
  • Vid en större skogsbrand behöver man snabbt besluta om eventuell evakuering av äldre personer, vilket kan göras utifrån en analys av åldersfördelningen samt befolkningstätheten - vilka berörda fastigheter är bebodda eller obebodda.
  • En ny förskola planeras och ett underlag behöver då tas fram avseende hur många barn i aktuell ålder som bor i kommunen och var de bor.
  • Planering av vilka lekplatser som ska upprustas baserat på hur många barn som bor i närområdet.

Exempel på analyser

  • Utskick till invånare i ett område där en gata ska asfalteras.
  • Inom hemtjänst och äldreomsorg som planeringsunderlag för dimensionering av verksamheter för olika geografiska enheter.
  • Projektering av VA-utbyggnad eller planering av trafikåtgärder är andra exempel där befolkningsstatistik är ett viktigt beslutsstöd.

I alla dessa exempel som listas är kommuninvånardata en viktig källa för planerings- och beslutsunderlag. I kombination med data från olika kommunala verksamheter kan enklare, säkrare och tryggare beslutsunderlag tas fram för både mjuka och hårda förvaltningar. Dessutom kan resultatet visualiseras geografiskt via ett enkelt webbgränssnitt.


Vill du veta mer?

Är du intresserad av ytterligare information om GEOSECMA - KIR och hur vår lösning kan stödja din verksamhets behov? Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig inom kort! 

Jag vill bli kontaktad

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.