Behov av exakt mätning

Alla kommuner har ett ständigt behov av att mäta sin omgivning så exakt som möjligt:

  • Var ska det planerade husbygget stå och var ska hörnen vara placerade?
  • Var ska vägen till det planerade villaområdet anläggas?
  • På vilken höjd måste VA-brunnen placeras för att vattnet ska rinna i önskvärd riktning?
  • Vilka koordinater har kommunens VA-brunnar, belysningsstolpar eller parkträd?
trädinventering

Fältminnesdata, projektering, sättningskontroll och utsättning

Med GEOSECMA Geodesi (tillgänglig i GEOSECMA for Windows-version) får du en programvara för att hantera fältminnesdata och för skapande av underlag för projektering, sättningskontroll och utsättning.

Geodetisk mätning är grunden vid all projektering och etablering av vägar, mark, anläggningar eller byggnader för korrekt placering i förhållande till såväl plan som höjd. Det är även viktig indata vid skapandet av grundkartor. Genom utsättning med hög noggrannhet underlättas byggprocessen och risken för felplaceringar minskar.

Från inmätning i fält till färdig karta

Det är möjligt att starta geodesifunktionaliteten inifrån GEOSECMA for ArcGIS, vilket innebär att du som användare upplever att du arbetar i ett och samma gränssnitt. Efter att ha utfört dina beräkningar i GEOSECMA Geodesi lagras resultatet i en filbaserad geodatabas som sparas i GEOSECMA for ArcGIS. Genom att integrera geodesiresultatet i GEOSECMA for ArcGIS möjliggörs spårbarhet. Du kan enkelt återskapa eller redigera resultatet från inmätningen vid behov.

Dessutom integreras fältmätningen i det övriga kommunala landskapet, det vill säga tillsammans med information om exempelvis VA-ledningsnät, gator, fastigheter eller grönområden. Sist, men absolut inte minst, så betyder det att GEOSECMA Geodesi fungerar utmärkt tillsammans med GEOSECMA Karta. Det i sin tur innebär stöd för hela arbetsprocessen från inmätning i fält till färdig karta!


Produktdemo

Se vår film (ca 20 min.) där vi visar funktionalitet och arbetsflöde i modulen GEOSECMA Geodesi.


Vill du veta mer?

Är du intresserad av ytterligare information om GEOSECMA Geodesi och hur vår lösning kan stödja din verksamhets behov? Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig inom kort! 

Jag vill bli kontaktad

gata, villaområde

Genvägar

Viktiga direktlänkar för dig som använder GEOSECMA:


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.