Smart verktyg för att enkelt göra avancerade analyser av planinformation 

Vår lösning med skräddarsydda GEOSECMA Widgets för modulen Fysisk planering ger våra användare ett modernt webbverktyg som möjliggör avancerade analyser av planinformation på ett enkelt och snabbt sätt. 

Det skapar i sin tur ännu bättre förutsättningar för en digital plan- och byggprocess. Våra GEOSECMA Widgets för Fysisk planering konfigureras med hjälp av ArcGIS Web AppBuilder.

GEOSECMA Widgets Fysisk planering

Så bidrar vår lösning till en effektivare plan- och byggprocess

Med vår lösning kan planarkitekter och deras kollegor inom samhällsbyggnad enkelt få fram svaren på frågor som är viktiga att besvara i en effektiv plan- och byggprocess:

  • Hur mycket markreserver har kommunen?
  • Hur mycket mark kan bebyggas med bostäder och hur mycket outnyttjad mark finns för industriverksamhet?
  • Vad gäller på en viss plats?
  • Vad och i vilken omfattning och utformning får man bygga på en viss fastighet?
  • Hur stora ytor är planlagda för en viss användningsbestämmelse?

Låt oss presentera ett antal exempel på analyser som du kan göra med GEOSECMA Widgets för Fysisk planering.


Vad gäller på en specifik plats?

Med denna analys får du direkt fram vilka planbestämmelser som gäller på en specifik plats i kartan. Du ser vilken detaljplan det gäller, när den upprättades och när den vann laga kraft. Du kan även se tillhörande fastighetsföreskrifter och få en direktlänk till Boverkets Planbestämmelsekatalog.


Byggrätter

Med denna analys presenteras hur stor andel av kommunens mark som är tillgänglig för exploatering och hur omfattande byggrätten är. Du ser var det finns byggrätter och hur mycket byggmark mark som finns. Det är även möjligt att söka fram var det finns byggrätter som motsvarar vissa kriterier. Dessutom kan du identifiera områden som inte får bebyggas (prickmark) eller var det finns eventuella byggnadsrestriktioner. 


Detaljplaneföreskrifter 

Denna analys möjliggör presentation av vilka bestämmelser som gäller och hur stor andel de utgör. Du kan specificera hur mycket som är allmänna platser med kommunal mark, alternativt enskild mark, samt kvartersmark och vattenområden. Det är även möjligt att detaljsummera för varje användning och delyta så att du till exempel ser hur stor andel av kommunal mark som utgörs av gångväg, lokalgata, park, torg etc.


Byggnadsplaceringsavvikelse 

Analysen visar avvikelser mellan bebyggelse och planbestämmelser. Finns det exempelvis fastigheter med byggnader där byggnaden är placerad över fastighetsgräns? Det går även att få fram fastigheter som har byggnader som överlappar prickmark. På så sätt kan felaktig byggnadsplacering enkelt identifieras.  Projektstöd – Analysera planbestämmelser med Widgets

Vi hjälper er så att ni på bästa sätt kan komma igång och dra nytta av alla möjligheter som ges med Widgets för Fysisk planering. 

Läs mer om projektstödet

Stockholm byggnation bebyggelse

Vill du veta mer?

Är du intresserad av ytterligare information om hur GEOSECMA Widgets för Fysisk planering kan stödja er organisation med analyser av planinformation? 

Fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss inom kort!

Jag vill bli kontaktad

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.