Förstärk er kommunikation med ArcGIS StoryMaps!

GEOSECMA for ArcGIS ger er tillgång till en mängd appar och verktyg med olika funktioner som kan underlätta ert arbete – en av dessa är ArcGIS StoryMaps. Med ArcGIS StoryMaps kan ni skapa interaktiva kartberättelser, StoryMaps, som genom att kombinera kartor med bilder, film, text och annan media förstärker ert budskap. 

Kartor förklarar, förenklar och förtydligar information – dessa egenskaper är centrala i kommunikation. Med ArcGIS StoryMaps möjligheter för läsaren att interagera med kartberättelsen når ni ut med planer och projekt på ett sätt som främjar tillgänglighet för och dialog med kollegor, medborgare och beslutsfattare.

ArcGIS StoryMaps kartberättelser detaljplaner dator

Så kan ni använda ArcGIS StoryMaps i er verksamhet

ArcGIS StoryMaps unika förmågor för att kommunicera information är till stor nytta för kommunens olika verksamhetsområden – oavsett om det handlar om att tillgängliggöra information till era medborgare eller för att underlätta interaktion med kollegor och beslutsfattare. 

Nedan beskriver vi hur ArcGIS StoryMaps kan vara till nytta i er kommunikation – klicka vidare på länkarna för att se några fina exempel!


Karta – Detaljplan

Med ArcGIS StoryMaps når ni ut med era planer på ett sätt som främjar tillgänglighet och medborgardialog och som når målgrupper som vanligtvis inte engagerar sig i samrådsskedet:

 • Ge era medborgare tillgång till planförslag när som helst och var som helst
 • Appens inbyggda möjligheter ger läsaren möjlighet att själva interagera med presentationen, vilket fördjupar förståelse och skapar ett interaktivt och digitalt samrådsförfarande
 • Det är enkelt att lämna synpunkter på planförslag via webb och mobil, vilket skapar en positiv bild av kommunen som modern, digital och tillgänglig

Detaljplaner presenterade med ArcGIS StoryMaps

Översiktsplaner presenterade med ArcGIS StoryMaps

Bild medborgardialog


GIS-samordning

Det är egentligen bara fantasin som sätter gränser för hur ArcGIS StoryMaps kan användas inom er verksamhet:

 • Använd StoryMaps för att samla och tillgängliggöra kartor och geografisk information för såväl medarbetare som medborgare. Följ länken till Skellefteå kommunatlas för inspiration!
 • Ge era kollegor möjlighet att använda ArcGIS StoryMaps som verktyg för sina presentationer – att skapa en kartberättelse är enkelt även för de som saknar kunskap om GIS och kartor.

Skellefteå kommunatlas

Offentlig konst och arkitektur i Sölvesborg

Ystad – I Wallanders spår

Karta kartor GIS kartnålar


Gaturummet

Med hjälp av StoryMaps kan ni kommunicera medborgarinformation kopplat till park- och grönytor, vägnätet, trafik eller belysning på ett lättillgängligt sätt på kommunens hemsida:

 • Presentera information om planer och skötsel av parker och träd, växtbestånd eller kommunala lekplatser och grönytor.
 • Ge insyn i planerade arbeten för att förbättra stadens belysning, till exempel i otrygga offentliga miljöer.
 • Kommunicera information om prioriterade vägar för snöröjning, sopning och sandning eller upplys om planerade infrastrukturprojekt som kommer att förorsaka trafikhinder. 
 • Informera era medborgarna om vägmärken som rapporterats in som skadade och om pågående vägmärkesunderhåll.
Park körsbärsblommor lekplats

VA-verksamhet

Med ArcGIS StoryMaps kan ni presentera och tillgängliggöra information om kommunens VA-verksamhet för de som behöver den:

 • Använd ArcGIS StoryMaps för att göra pågående VA-projekt tillgängliga verksamhetsöverskridande inom kommunen.
 • Bädda in alla handlingar i samrådsförfaranden, inklusive förslag till VA-projekt, i ArcGIS StoryMaps för att åstadkomma en interaktiv och digital samverkan.
 • Tillgängliggör information om vatten och avlopp för era medborgare.

Stockholms framtida avloppsrening

Arvika kommun – Kyrkviken

Små avlopp – Alvesta kommun

Vatten water zink vask


Vill du veta mer?

Är du intresserad av mer information om ArcGIS StoryMaps och hur kartberättelser kan användas för att förstärka er kommunikation? 

Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig inom kort.


Jag vill bli kontaktad


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.