Effektivisera er hantering av drönardata

Många kommuner använder sig av drönare för att på egen hand kunna samla in geografisk information om specifika platser, vid just de tillfällen som önskas. Värdefull information som utgör grund för smartare beslutsfattning. Är ni en av dem?

Med desktopapplikationen ArcGIS Drone2Map får ni ett komplett stöd för att enkelt bearbeta er drönarinsamlade data och skapa högkvalitativa produkter i 2D och 3D. Med några få klick kan ni omvandla rasterdatan ni samlat in till olika bildprodukter för visualisering och analys och sprida dem i er verksamhet. Allt i ett sömlöst arbetsflöde i er ArcGIS-plattform. 

drönare fysisk planering mätning drone fotogrammetri

Med ArcGIS Drone2Map kan ni:

  • Bearbeta geokodade bilder från drönare för att skapa 2D- och 3D-produkter för monitorering, analys och inspektion – såsom ortofoton, punktmoln, DSM (ytmodell), DTM (terrängmodell) och 3D-mesh (nätmodell).
  • Effektivisera skapandet av bildprodukter från drönarbilder
  • Skapa punktmoln för ajourhållning av er 3D-modell
  • Snabbt generera olika produkter för visualisering och analys
  • Utföra mätningar och volymberäkningar av exempelvis snö- och schacktmassor
  • Främja arbetet i plan- och byggprocessen och underlätta tillsyn
  • Ta fram underlag av hög kvalitet för inspektioner och inventeringar
  • Arbeta såväl online som offline när ni befinner er i fält
  • Dela information med kommunens olika verksamheter direkt via er plattform
ArcGIS Drone2Map

Skapa realistiska 3D-bilder för en detaljerad översikt

Genom att skapa en 3D-mesh kan din kommun få en detaljerad översikt över ett specifikt område. 3D-meshen kan användas för att identifiera markanvändning, befintliga strukturer och områdets eventuella utvecklingsmöjligheter. Det är även användbart för att kunna visa en realistisk nulägesbild, till exempel under pågående planprocess. 3D-meshen kan ni sedan enkelt presentera i en webbscen eller i ArcGIS Urban.

Bild på 3D-mesh framtagen av Höganäs kommun

3D-mesh BIM

Effektiv ajourhållning av er 3D-modell

Allt eftersom den bebyggda miljön förändras uppstår det ett behov att ajourhålla er 3D-modell för att säkerställa dess kvalitet. Genom att göra inflygningar över förändrade områden och extrahera punktmoln kan ni i enkelt uppdatera er 3D-modell, både vad gäller själva terrängmodellen och byggnader.

Bild visar punktmoln skapat av Höganäs kommun

Punktmoln


Inspektion och inventering med högkvalitativa ortofoton

I Drone2Map kan ni skapa högkvalitativa ortofoton som ni kan använda för inspektion och inventering. Kombinera ortofoton med vidare analys och så kallad "deep learning" (djup maskininlärning) för automatisk inventering av träd eller andra objekt som är av intresse. Era ortofoton kan till exempel användas som underlag för att lära en modell att identifiera olika marktäcken. När modellen skapats kan ni återanvända den på samtliga ortofoton som ni tar fram, vilket ger er ett automatiserat flöde för uppdatering av marktäcken i kommunen.

Bild visar ortofoto framtaget av Sandvikens kommun.

Sandvikens kommun ortofoto ArcGIS Drone2Map

Dela resultat med andra verksamheter i er organisation

Den sömlösa integrationen mellan ArcGIS Drone2Map och er ArcGIS-plattform gör det lätt att dela produkterna ni skapar med andra verksamheter inom er organisation och göra dem tillgängliga i såväl desktop som webb och mobila enheter. Delningen kan göras direkt i verktyget eller genom med ett knapptryck öppna upp ert projekt i ArcGIS Pro, komplettera med information och slutföra delningen där.

Man ipad platta park


Vill du veta mer?

Är du intresserad av mer information om ArcGIS Drone2Map och hur ni kan effektivisera er hantering av drönardata? 

Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig inom kort.


Jag vill bli kontaktad


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.