Ny GEOSECMA-version tillgänglig 

Nu finns GEOSECMA-version 10.7.1 Service Pack 6 tillgänglig för beställning, vilket görs av den som är systemansvarig i din organisation. 


Instruktioner till GEOSECMA Systemansvarig - SP6

Nu släpper vi ny funktionalitet för att säkerställa att information från Lantmäteriets Direktåtkomsttjänst, Akt Direkt, som kan innehålla skyddade personuppgifter, endast kan ses av de yrkesroller i er organisation som ska ha sådan behörighet. Vi har därför tagit fram en instruktionsfilm, se nedan, som visar hur du som GEOSECMA Systemansvarig går tillväga för att hantera de nya behörighetsnivåerna som möjliggör denna nya funktionalitet. 

Vi vill även göra er uppmärksamma på att om ni uppdaterar till service pack 6 och i dagsläget har version 10.7.1 SP4, eller tidigare versioner, så måste ni även ta del av de kundinstruktioner som gäller för tidigare service pack. 

Instruktioner för tidigare versioner

Dessa presenteras på respektive releasehemsida:


"Cykelgata" och Transportstyrelsens nya RDT-katalog

GEOSECMA Trafik

I februari släpps det nya vägmärket Cykelgata (E33) samt Cykelgata upphör (E34) via Transportstyrelsens nya RDT-katalog (version 30). Redan nu har vi anpassat GEOSECMA for ArcGIS så att våra användare kan implementera föreskriften i vår trafikmodul. 

Införandet av Cykelgata är efterfrågat i flera kommuner som vill ha detta uppsatt till kommande cykelsäsong. I städernas centrala delar, där utrymme för cykelbana eller cykelfält saknas, är detta ett nytt alternativ för att visa att cykling prioriteras framför motorfordonstrafik.

Läs mer


Denna anpassning gäller endast nya GEOSECMA Trafik

Observera att anpassningen till Transportstyrelsens nya RDT-katalog endast avser vår nya modul GEOSECMA Trafik, som lanserades i samband med 10.7.1 SP4 under hösten 2020. Den äldre versionen av GEOSECMA Trafik, som bygger på Silverlight, myndighetsanpassas således inte.

Fråga: ”Kan användare skapa en föreskrift för Cykelgata om ni har den äldre Silverlight-versionen av GEOSECMA Trafik?"

Svar: Ja, det är möjligt att göra detta i fritextmallen men det innebär:

  1.  Att du inte har något stöd för skapande av denna föreskrift, utan måste själv säkerställa att den är korrekt utformad. 
  2. Den hamnar inte i rätt mall, d.v.s. den kommer inte att hamna under mallen ”Gågata, gångfartsområde eller cykelgata”. Konsekvensen av det är att det t.ex. kan bli svårt att hitta föreskriften vid sökning, eftersom du då måste leta med fritextsökning för att hitta den.

Se vår filmpresentation – vi visar "Cykelgata"

I vår korta filmpresentation berättar vi mer om det nya vägmärket Cykelgata. Dessutom får du se hur enkelt det är att lägga till den nya föreskriften i GEOSECMA Trafik.


Säkerställ rätt behörighet för åtkomst till information om skyddade personuppgifter från Akt Direkt

GEOSECMA Fastighet och Fastighet Extern

Kommunala handläggare som arbetar i arbetsflöden, där det finns ett behov av att hämta hem förrättnings- och plandokument från Lantmäteriets direktåtkomsttjänst Akt Direkt, behöver idag kontrollera dessa dokument för att se om de innehåller information om skyddade personuppgifter. För att underlätta arbetsflödet har vi lagt till en ny kontrollfunktion i GEOSECMA Fastighet samt Fastighet Extern. Kontrollfunktionen indikerar om det finns risk för att dokumenten innehåller skyddade personuppgifter och visar i så fall detta för handläggaren.

I filmen får du se vad detta innebär för dig som GEOSECMA-användare!


Så hanteras förändrade behörighetsnivåer för Akt Direkt

GEOSECMA utökas med fler behörighetsnivåer för hantering av dokument som hämtas från Lantmäteriets direktåtkomsttjänst Akt Direkt. På så sätt gör vi det enklare för er som kommun att säkerställa att dessa dokument, som kan innehålla skyddade personuppgifter, endast kan ses av de yrkesroller i er organisation som ska ha sådan behörighet.

Eftersom behörighetsnivåerna har ändrats så behöver du som systemansvarig för GEOSECMA gå igenom vilka GEOSECMA-användare som ska ha tillgång till förrättningsdokument och/eller plandokument. 

I filmen visas hur du som GEOSECMA Systemansvarig går tillväga för att hantera de nya behörighetsnivåerna!


GEOSECMA - KIR

Vi har tidigare identifierat en brist i synkroniseringen mellan GEOSECMA for ArcGIS och KIR från Tieto Enator. Konsekvensen är att befolkningsanalyser därför inte kan göras på korrekt sätt. Vi har åtgärdat problemet och rättningen finns tillgänglig i GEOSECMA for ArcGIS 10.7.1 SP6. Därför rekommenderar vi alla organisationer, som har denna modul, att snarast uppdatera till service pack 6 för att säkerställa korrekta befolkningsanalyser.

Glöm inte att efter installation av SP6 så behöver synkronisering startas igen mellan GEOSECMA och KIR. Detta kan göras manuellt för att hämta aktuella befolkningsuppgifter men det finns också stöd i GEOSECMA för att ställa in schemalagd hämtning, exempelvis på veckobasis, av aktuella befolkningsuppgifter.


Beställningsformulär - GEOSECMA for ArcGIS 10.7.1 SP6

Beställning av uppdatering görs av den som är systemansvarig i din organisation. Efter att vi mottagit din beställning kommer du att kontaktas av oss för närmare planering.


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.