Ny version - GEOSECMA for ArcGIS 10.7.1 SP4

Nu finns GEOSECMA for ArcGIS 10.7.1 SP4 tillgänglig för beställning. Service pack 4 innehåller ny funktionalitet i GEOSECMA Fastighet, Fastighet Extern, Fysisk planering, Karta, LVDB och Registerkarte-GML samt systemövergripande nyheter kring federerad inloggning och behörighetshantering. Dessutom lanserar vi nu de helt nya modulerna GEOSECMA Trafik och GEOSECMA Karta XM. Beställning av uppdatering görs av den som är systemansvarig i din organisation. 

Beställ version GEOSECMA for ArcGIS 10.7.1 SP4

Systemövergripande ny funktionalitet - Federerad inloggning och Behörighetshantering

Service pack 4 innehåller nyheter som berör hela GEOSECMA for ArcGIS. Det ena handlar om stöd för federerad inloggning, vilket är ett nytt sätt att hantera användarkonton. Enkelt uttryckt så innebär det att organisationens användare kan logga in i olika system med samma inloggningsuppgifter. Användaren behöver alltså inte hålla reda på flera olika lösenord. Vi har även förändrat behörighetshanteringen i syfte att erbjuda utökad IT-säkerhet i GEOSECMA.

Fåglar på en gren, grupp av fåglar

Kundförberedelser - Se instruktionsfilm kring förändrad behörighetshantering

Vi har tagit fram en instruktionsfilm där vi presenterar nyttan med vårt nya behörighetssystem i GEOSECMA for ArcGIS. Filmen beskriver och visar dessutom vilka förberedelser våra kunder behöver göra med anledning av vårt nya stöd för federerad inloggning samt förändrad behörighetshantering.

I nedanstående checklista beskrivs kortfattat i text vad du som systemansvarig behöver göra före och efter uppdatering. Vi rekommenderar dock er att titta på instruktionsfilmen som istället i detalj visar vad som behöver göras och hur du går tillväga. Checklistan nedan innehåller även särskild information som gäller kunder som har modulerna Grävtillstånd, Ledning VA, Park och grönyta samt Partnerapplikationer (Prosona, EDP etc).


Kundförberedelser - Förändrad behörighetshantering

Med anledning av den förändrade behörighetshanteringen så betyder det att GEOSECMA systemadministratör hädanefter aktivt måste styra behörigheter. Det görs genom att ange vilka användare som ska ha tillgång till specifika funktioner samt till webbapplikationer. Dessa behörighetsnivåer kan definieras per enskild användare och/eller grupp av användare.

Grupphantering flyttas till GEOSECMA:s administrationsverktyg, eftersom grupphantering inte hanteras av alla identitetsutgivare. Du som GEOSECMA systemadministratör komma kunna definiera en standard-behörighet för varje ny användare som loggar in i systemet för att underlätta så att nya användare får snabb tillgång till generella funktioner. Resultatet blir med andra ord att GEOSECMA for ArcGIS erbjuder en högre skyddsnivå som standard.

I nedanstående checklista beskrivs vad du som systemansvarig behöver göra före och efter uppdatering. Här finns även särskild information som gäller kunder som har modulerna Grävtillstånd, Ledning VA, Park och grönyta samt Partnerapplikationer (Prosona, EDP etc).


GEOSECMA Trafik - Ny modul för lokala trafikföreskrifter 

Nu lanserar vi vår helt nya webbaserade IT-lösning för hantering av lokala trafikföreskrifter. Vår lösning är framtagen och testad tillsammans med Helsingborg, Karlskrona, Kristinehamn, Uppsala och Växjö. Den nya modulen gör det avsevärt enklare för dig som användare! Några exempel: 

 • Enklare bakgrundskoll före ny föreskrift - all information finns i systemet
 • Konstruera föreskrift – enkelt och snabbt för både nya och erfarna användare
 • Smart lösning för att garantera rättssäkra föreskrifter
 • Stöder remisshantering och säkerställer spårbarhet
 • Minskad tid till publicering i STFS
 • Interaktion med kartan och geografiska analyser skapar mervärde
Läs mer om nya GEOSECMA Trafik
Vy över gaturum

Kundförberedelser - Nya GEOSECMA Trafik

Vi har tagit fram en film där vi presenterar vilka förberedelser som krävs vid införandet av nya modulen GEOSECMA Trafik. Nedan hittar du även länkar till viktig information.


Tilläggsbeställning av nya GEOSECMA Trafik

I samband med att ni beställer uppdatering till SP4 så har ni också möjlighet att göra en tilläggsbeställning av nya GEOSECMA Trafik. Ni kontaktas sedan av vår innesäljsfunktion för förslag på datum för installation, utbildning samt nödvändiga projektstöd inklusive kostnadsinformation. 

Införande - vi hjälper er hela vägen

Tjänstepaketet, som består av utbildning samt hjälp med konvertering av data (från gamla till nya Trafik-modulen) och införande av nya modulen, är obligatoriskt. Anledningen är att vi på så sätt säkerställer en korrekt konvertering av kommunens befintliga trafikföreskrifter samt att de individer som ska arbeta med lokala trafikföreskrifter i er organisation får utbildning i modulens alla möjligheter.


GEOSECMA Karta XM – Ny modul för inläsning av externa fältdata

Vi kompletterar nu befintliga GEOSECMA Karta med en ny modul, GEOSECMA Karta XM, där XM står för extern migration. Tack vare den nya modulen säkerställs dataintegritet samt datakvalitet vid inläsning av digitala fältmätningsdata från externa program, t.ex. Topocad, till GEOSECMA Karta. Fältdata lagras därmed i GEOSECMA Karta och du som användare kan sedan arbeta vidare med informationen i vår kartmodul.

trädinventering

Fördelar för dig som användare av GEOSECMA Karta XM

Förutom ökad datakvalitet så innebär funktionaliteten även ett automatiserat arbetsflöde för att hantera geometrier för byggnadsinformation i enlighet med Lantmäteriets krav på synkronisering via BAL (tjänstebaserat datautbyte för byggnader, adresser, lägenheter). På så sätt minskar risken för felaktiga data i BAL-kommunikationen mellan GEOSECMA och Lantmäteriet. Dessutom säkerställs spårbarhet i alla kartobjekt då du enkelt kan se när och vem som skapat eller förändrat objekt.

Förutsättningar GEOSECMA Karta XM

För att kommunikation mellan GEOSECMA Karta XM och extern programvara ska fungera krävs att extern programvara kan skriva till ArcGIS geodatabaser.


GEOSECMA Fysisk planering, Karta och Registerkarte-GML - Ny funktionalitet

Vi har adderat ny funktionalitet i GEOSECMA:s moduler för kart- och planförsörjning såsom:

 • Fysisk planering - Gatans breddförhållande enligt Boverkets Planbestämmelsekatalog
 • Karta - Fasadmått
 • Registerkarte-GML - Nytt Geobearbetningsverktyg för att snappa gränspunkter till nya mätpunkter samt förbättrad hantering vid dataimport för att identifiera objekt med felaktiga geometrier
 • Verktyg för att ta bort Class Extensions från filbaserade geodatabaser
 • Läs mer om ovanstående nyheter
fält och åkrar sett ovanifrån

GEOSECMA Fastighet och Fastighet Extern - Myndighetsstöd Akt Direkt 2.0

Vi införde stöd i GEOSECMA for ArcGIS för Lantmäteriets direktåtkomsttjänst, Akt Direkt (version 1), i 10.5.1 SP3. Lantmäteriet har nu släppt version 2. Därför erbjuder vi i detta service pack anpassning av GEOSECMA Fastighet samt Fastighet Extern så att bägge modulerna stödjer Akt Direkt version 2.

Statsvy från Örebro

GEOSECMA LVDB - Förbättringar i arbetsflödet för redigering av vägnät

Service pack 4 innehåller även följande förbättringar i modulen LVDB.

Förbättrad hantering vid utcheckning av område

Vid redigering av vägnätet så checkas ett specifikt område ut där förändringen ska göras. Vi har nu förbättrat arbetsflödet så att det tydligt framgår vilka länkar, noder och företeelser som är redigerbara inom den utcheckade ytan. Om en länk, nod eller företeelse sträcker sig utanför utcheckat område så markeras dessa objekt automatiskt med en avvikande färg. På så sätt görs du omedelbart uppmärksam på om området måste utökas för att möjliggöra redigering av även dessa objekt. Resultatet blir ett förenklat arbetsflöde vid redigering av vägnätet, eftersom det går snabbt att avgöra om området är tillräckligt definierat.

Förbättrad hantering vid skapande av nya projekt 

Vid redigering av vägnätet så skapas ett nytt projekt, vilket innebär att ett antal obligatoriska fält även måste fyllas i. Ett av dessa fält är Datafångstinformation. Tidigare har detta fält varit nödvändigt att fylla i vid varje tillfälle då nytt projekt skapas. Nu räcker det att du fyller i det vid ett tillfälle och därefter sparar GEOSECMA LVDB den senaste datafångstinformationen och använder som standardmall vid skapande av nya projekt. Resultatet blir ett enklare och snabbare arbetsflöde vid skapande av nya projekt, eftersom du inte behöver fylla i samma information flera gånger. Dessutom minskar risken för manuell felinmatning och därmed ökar kvaliteten på informationen som skickas till Trafikverket.


Beställningsformulär - GEOSECMA for ArcGIS 10.7.1 SP4

Beställning av uppdatering görs av den som är systemansvarig i din organisation. Efter att vi mottagit din beställning kommer du att kontaktas av vår innesäljsfunktion för närmare planering.

Beställ version GEOSECMA for ArcGIS 10.7.1 SP4

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.