Ny version - GEOSECMA for ArcGIS 10.7.1 SP3

Nu finns GEOSECMA for ArcGIS 10.7.1 SP3 tillgänglig för beställning. Service pack 3 innehåller myndighetsanpassningar som berör GEOSECMA-modulerna LVDB samt Grävtillstånd. Dessutom införs nu stöd för loggning enligt Dataskyddsförordningen/GDPR samt förbättring i GEOSECMA Fysisk planering. Beställning av uppdatering görs av den som är systemansvarig i din organisation. 

GfAG 10.7.1 SP3

Checklista kundförberedelser samt systemkrav

Nedanstående checklista beskriver nödvändiga förberedelser före uppdatering till service pack 3. Det är oerhört viktigt att systemansvarig sprider denna information vidare till berörda. Dessa instruktioner berör GEOSECMA-modulerna Ledning VA Data, LVDB samt Fysisk planering. Vi har även inkluderat en rekommendation avseende modulen Grävtillstånd. Kontrollera även gällande systemkrav.

Notice

GEOSECMA Systemövergripande – stöd för att underlätta ert arbete vid GDPR-granskning 

Vi har nu infört nytt stöd för att underlätta ert arbete att följa Dataskyddsförordningen samt genomföra GDPR-relaterade granskningar. Detta stöd vänder sig till dig som är systemansvarig för GEOSECMA for ArcGIS samt till dig som har rollen som dataskyddsombud med ansvar att regelbundet utföra systematisk övervakning hur information hanteras i er organisation. Tack vare dessa nya verktyg för loggning så blir det avsevärt enklare för er att logga hur funktioner i GEOSECMA for ArcGIS används samt hur känslig information, såsom fastighets- och befolkningsdata, hanteras.


Myndighetsanpassning till Trafikverkets nya NVDB-datakatalog version 6.3.3.

GEOSECMA LVDB stödjer nu den nya versionen av NVDB-katalog. Denna myndighetsförändring berör endast LVDB-kunder som använder tjänstebaserat datautbyte (import, redigering och export) med Trafikverkets NVDB. För er är denna uppdatering ett krav. De kunder som enbart använder inkrementell import påverkas inte.

Väglänkar

Myndighetsanpassning enligt Webbtillgänglighetsdirektivet - GEOSECMA Grävtillstånd

GEOSECMA Grävtillstånd är en intranät-lösning med undantag av att den även innehåller en publik webbapplikation i form av e-tjänst som vänder sig till externa sökande av grävtillstånd. Detta service pack innehåller stöd för att Sökande-delen i Grävtillstånd-modulen följer Webbtillgänglighetsdirektivet (WCAG). Det innebär att samtliga kunder med GEOSECMA Grävtillstånd måste uppdatera till detta service pack före den 23 september 2020 för att säkerställa att er kommun följer lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Ledningsrör i marken

Förbättring GEOSECMA Fysisk planering

Förbättring har gjorts i modulen Fysisk planering för att säkerställa att funktionen som innebär att man låser detaljplaner under redigering fungerar korrekt. Före uppdatering av detta service pack måste inställning göras i GEOSECMA Manager för att säkerställa att ingen detaljplan är låst av användare.

Helsingborg hamnen

Beställ - GEOSECMA for ArcGIS 10.7.1SP3

Det är systemansvarig i din organisation som beställer uppdateringen. I beställningsformuläret kan du även boka installationshjälp.

GfAG 10.7.1 SP3

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.