Ny version - GEOSECMA for ArcGIS 10.7.1

Nu finns GEOSECMA for ArcGIS 10.7.1 tillgänglig för beställning. Denna plattformsuppdatering medför tillgång till ArcGIS senaste appar och funktionalitet samt rättningar från Esri Inc. Dessutom innehåller denna version ny funktionalitet inom GEOSECMA:s moduler för kart- och planförsörjning samt stöd för myndighetsförändringar inom gaturummet. Det är på version 10.7.1 som fortsatt nyutveckling och löpande produktförvaltning av GEOSECMA-funktionalitet hädanefter sker. Nedan presenteras innehåll samt information om nödvändiga förberedelser vid uppdatering. Beställning av uppdatering görs av den som är systemansvarig i din organisation.

Ny version GEOSECMA for ArcGIS 10.7.1

Releasefilm

Denna film vänder sig till systemansvarig, GIS-samordnare samt användare av GEOSECMAs verksamhetsmoduler och ArcGIS-appar. I filmen presenteras:

  • Nyheter i version 10.7.1 - presentation av allt innehåll
  • Möjligheter med Portal for ArcGIS och exempel på nyttan av att kombinera ArcGIS-appar med verksamhetsdata från GEOSECMA
  • Förberedelser och rekommendationer

Intresserad av Portal for ArcGIS?

Med Portal for ArcGIS följer en rad verktyg för att distribuera geografiska data och funktionalitet i enkla fokuserade gränssnitt. Det finns färdiga appar för fältarbete, analys och kommunikation. Störst nytta uppstår när du kopplar ihop den enskilda appens möjligheter och integrerar den med din verksamhetsdata i GEOSECMA for ArcGIS.

Nyheter inom Kart- och planförsörjning

GEOSECMA Fysisk planering har utökats med ny funktionalitet kring hantering av tredimensionella planbestämmelser, etiketthantering samt möjlighet att anpassa Plandialogen efter användarens individuella behov.

ArcGIS Pro - vi har nu påbörjat GEOSECMAs utvecklingsresa till ArcGIS Pro. Först ut är våra moduler inom kart- och planförsörjning som har anpassats ”tekniskt under motorhuven” för att påbörja stöd för ArcGIS Pro. Inledningsvis, i detta första skede, innebär det en förenkling för er att läsa in data från modulerna Fysisk planering, Karta och Registerkarte-GML till ArcGIS Pro, ArcGIS Enterprise, ArcGIS Online samt ArcGIS-appar. Ytterligare information om detta får du i vår releasefilm.

Helsingborg hamnen

Nyheter inom Gaturummet 

GEOSECMA Trafik - Transportstyrelsen inför tre nya miljöklasszoner, som träder i kraft den 1 januari 2020. Redan i denna version införs stöd för Transportstyrelsens datakatalog version 29. Det betyder att ni nu kan skapa lokala trafikföreskrifter i enligt med dessa nya miljöklasszoner.

GEOSECMA LVDB - Ni kan även importera vägnätsinformation, som innehåller nya miljöklasszoner, från Trafikverkets NVDB. Denna informationen kommer ursprungligen från Transportstyrelsens rikstäckande databas för föreskrifter och överförs därifrån till NVDB. Tack vare att GEOSECMA stödjer Transportstyrelsens senaste datakatalog så möjliggörs även import av nya miljöklasszoner till er lokala vägdatabas.

lastbilar på väg med bro i bakgrunden

Checklista förberedelser

Vi har tagit fram en checklista som beskriver nödvändiga förberedelser före och efter installation i syfte att minimera det driftstopp som en installation innebär. De förberedelser som krävs har sitt ursprung i myndighetsförändringar samt de nya möjligheter som uppstår tack vare plattformsuppdateringen. Det är oerhört viktigt att systemansvarig sprider denna information vidare till berörda. Dessa instruktioner berör användarspecifika inställningar i ArcGIS Desktop, GEOSECMA-modulerna LVDB och Trafik samt organisationer som använder Operations Dashboard for ArcGIS.

Notice

Förändringar i systemkrav

Vi har i samband med tidigare släpp av releaser under 2018/2019 kommunicerat att i samband med övergången från 10.5.1 till nästa plattformsversion så utgår stöd för SQL Server 2014. Det innebär således att denna version, GEOSECMA for ArcGIS 10.7.1, endast stödjer SQL Server 2016 och 2017. Övriga nyheter i denna release är att stöd upphör för Windows 7 samt att det krävs Internet Explorer 11 eller högre. Dessutom krävs Microsoft .Net 4.8 istället för 4.7.

Vägval

Maximera nyttan med Portal for ArcGIS 

Detta projektstöd tar ett helhetsgrepp kring er satsning på Portal for ArcGIS - från installation till verksamhetsnytta.

Kom igång med Portal Sites

Detta projektstöd hjälper er att komma igång med Portal Sites och sätta upp en första Portal enligt era individuella önskemål.

Mobila arbetsflöden inom Park-verksamhet

Detta projektstöd hjälper er att sätta upp arbetsflöden för mobila arbetssätt inom parkverksamhet baserat på verktyg som medföljer Portal for ArcGIS. Exempel på sådana verktyg är Collector, Survey123, Workforce och Operations Dashboard for ArcGIS.

Mobila arbetsflöden inom VA-verksamhet

Detta projektstöd hjälper er att sätta upp arbetsflöden för mobila arbetssätt inom VA-verksamhet baserat på verktyg som medföljer Portal for ArcGIS. Exempel på sådana verktyg är Collector, Survey123, Workforce och Operations Dashboard for ArcGIS.Förstärk kommunikationen med Story Maps

Detta projektstöd hjälper er att komma igång med att skapa kartberättelser, som kan användas för intern och/eller extern kommunikation.

Workshop - Systemarkitektur ArcGIS Portal och GEOSECMA

Denna workshop vänder sig till er som vill fördjupa er i de systemtekniska delarna och best practice när det gäller systemdesign och arkitektur för ArcGIS Portal och GEOSECMA.Beställ - GEOSECMA for ArcGIS 10.7.1 samt Portal for ArcGIS

Det är systemansvarig i din organisation som beställer uppdateringen. I beställningsformuläret kan du även boka installationshjälp.

Ny version GEOSECMA for ArcGIS 10.7.1

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.