11.1 SP1 - Tillgänglig från september 2023!

Nu lanseras nya generationer i GEOSECMA-version 11.1 av modulerna GEOSECMA Befolkning, GEOSECMA Fastighet, GEOSECMA Karta och GEOSECMA Karta XM. Dessutom lanseras återstående två moduler i nya GEOSECMA för VA i denna release - GEOSECMA VA samt GEOSECMA Drift och underhåll.


Migrering till GEOSECMA for ArcGIS 11.1.

Med vår nya generation av GEOSECMA for ArcGIS så byter vi underliggande teknologi i GEOSECMA till ArcGIS Enterprise version 11.1 och byter GEOSECMAs desktop-klient från ArcMap till ArcGIS Pro version 3.1. 

Du har väl inte missat vår informationssajt om GEOSECMA 11.1? Här hittar du övergripande information - allt från produktpresentationer till tips kring kompetensutveckling, checklista förberedelser, tjänstepaket kring hur vi kan hjälpa er samt hur det funkar från offert till beställning


GEOSECMA Fastighet

I denna release ingår nya GEOSECMA Fastighet i GEOSECMA-version 11.1 som lanseras i ett användarvänligt och modernt webbgränssnitt. 

Release notes finns information om:

 • huvudsakliga arbetsflöden och funktionalitet
 • positiva effekter för dig som användare

Dagsaktuell fastighetsinformation och förbättrade analysmöjligheter

Med nya GEOSECMA Fastighet har du tillgång till dagsaktuell fastighetsinformation via Lantmäteriets direktåtkomsttjänster. Alla informationsgrupper stödjs inklusive inteckningar och Akt Direkt.Du kan ta fram komplett sakägarlista för att generera en fastighetsförteckning eller CSV-fil med alla sakägare för att kunna brevutskick till dessa. Rapportmöjligheter i både PDF- och CSV-format säkerställer ökad tydlighet och effektiva brevutskick där unika personer säkerställs så att inte flera utskick går till samma person.

Dessutom får du tillgång till en informationslayout som tydliggör information i prioritetsordning för informationsgrupper och komprimerar innehållet med mer än 50 % jämfört med tidigare GEOSECMA-version i 10.9.1 utan att göra avkall på tillgänglighetsdirektiv (WCAG).


GEOSECMA Befolkning

I denna release lanseras även vår nya generation av modulen Befolkning i GEOSECMA-version 11.1. Därmed får din organisation ett modernt och användarvänligt verktyg för att arbeta med presentation och analyser av folkbokföringsuppgifter och befolkningsstatistik som hämtas via integration med valfritt befolknings- eller personregister. 

Release notes finns information om:

 • huvudsakliga arbetsflöden och funktionalitet
 • positiva effekter för dig som användare
 • nytt API för att stödja Lantmäteriets övergång från FNR till UUID som unik fastighetsnyckel och för att möjliggöra att befolkningsuppgifter kan hämtas via UUID från Skatteverket

GEOSECMA Karta

I denna release ingår även vår nya generation av GEOSECMA Karta - nu tillgänglig i GEOSECMA for ArcGIS 11.1. 

Dessutom innebär det att vi nu erbjuder stöd för att arbeta i 3D från mätning till färdig digital byggnad. Genom att välja Topocad som geodesiprogramvara kan primärkartan ajourhållas sömlöst (vilket sker med hjälp av GEOSECMA Karta XM).


3D-karta

GEOSECMA Karta och GEOSECMA Karta XM erbjuder funktionalitet för:

 • Baskarta i kommunen
 • Import och export av mätdata
 • Ajourhållning av primärkarta, 2D
 • Ajourhållning av 3D-byggnadsinformation
  • Det innebär att vi stödjer Lantmäteriets nationella specifikation för byggnad
  • Det innebär också att vi från och med nu erbjuder möjlighet att arbeta i 3D från mätning till färdig digital byggnad
 • Kartframställning (grundkarta och nybyggnadskarta
 • Sömlös integration med Topocad (via GEOSECMA Karta XM)
 • Datautbyte avseende BAL (automatiserat tjänsteutbyte för information om byggnader/adresser/lägenheter). 
 • Notera att stöd för kommunikation mellan Lantmäteriets Nationella geodataplattform (NGP), och GEOSECMA Karta i version 11.1, lanseras i kommande releasetillfälle under 2024.

Positiva effekter för dig som chef

 • Säkerställer att kommunen följer standardiserat datautbyte. Automation via BAL minskar arbetet med att uppfylla ert ABT-avtal.
 • Genom att dubbelhantering av 3D-byggnader tagits bort så minskar arbetet med att ajourhålla byggnadsinformation, vilket därmed frigör tid.

Positiva effekter för dig som kartingenjör/mätningsingenjör

 • Minskar tiden för ajourhållning av primärkartan genom effektiva redigeringsverktyg i desktop.
 • Säkerställer kvalitet i primärkartan genom topologikontroller (BAL), vilket ökar kvalitet i grunddata och därmed även de beslutsunderlag som har sin bas i primärkartan såsom grundkarta och nybyggnadskarta.
 • Skapar förutsättning för ett decentraliserat ansvar för ajourhållning av data – ökad datakvalitet (desktop, webb, mobilt).

Värdet av GEOSECMA Karta XM

Syftet med tilläggsmodulen GEOSECMA Karta XM, som nu också är tillgänglig i version 11.1, är att säkerställs dataintegritet samt datakvalitet vid inläsning av digitala fältmätningsdata från externa program, såsom exempelvis Topocad, till GEOSECMA Karta. Genom att välja Topocad som geodesiprogramvara kan primärkartan ajourhållas sömlöst. Fältdata lagras därmed i en särskild databasversion i GEOSECMA Karta och du som användare kan sedan arbeta vidare med informationen i vår kartmodul.

Tack vare denna funktionalitet erbjuds möjlighet att arbeta i 3D från mätning till färdig digital byggnad.

Primärkarta 3D

GEOSECMA för VA 

Vår avsikt var att skapa Sveriges första VA-system som är rustat för både dagens och morgondagens behov. Nu erbjuder vi landets VA-organisationer marknadens mest moderna verksamhetssystem!

Se hur vår nya VA-lösning, GEOSECMA för VA, bidrar till smartare VA-verksamhet och säkrad långsiktig VA-försörjning!

Besök vår informationsajt om GEOSECMA för VA


GEOSECMA VA

Med GEOSECMA VA får du senaste teknologi för ett smart och säkert VA-nät samt intuitiva gränssnitt tillsammans med kraftfull analyskapacitet av nät och anläggningar på såväl övergripande som detaljnivå. Du får stöd för ett ledningsnät helt i 3D och kan sprida information om ert VA-nät via lättbegripliga och översiktliga Dashboards. Givetvis erbjuds även komplett stöd för daglig ajourhållning av ledningsnätet.

Besök produkthemsida


GEOSECMA VA Drift och underhåll

Marknadens vassaste stöd för mobilitet med sömlösa arbetsflöden mellan kontor och fält är nu tillgängligt med GEOSECMA VA Drift och underhåll. Du kan dokumentera, planera och analysera med hjälp av intuitiva projekt och användarvänliga arbetsflöden. Du kan hantera såväl förebyggande som planerat och akut underhåll. Och det blir enkelt att överblicka status och följa upp verksamhetsmål via översiktliga Dashboards.

Besök produkthemsida


Tyck till om vår releaseinformation!

Vi vill erbjuda dig som kund och användare bästa möjliga upplevelse av oss. Därför jobbar vi med att ständigt förbättra oss. I samband med nya versioner och uppdateringar är det oerhört viktigt att du och din organisation får relevant releaseinformation. 

Därför är vi tacksamma om du vill besvara ett par korta frågor kring vår information om nya GEOSECMA-releaser. På så sätt hoppas vi kunna utveckla och förbättra informationen för att ännu bättre motsvarar era behov. Enkäten tar endast några få minuter att besvara.

Jag vill lämna feedback

Releaseinformation

Till Systemansvarig - Beställning

För organisationer som ännu inte har påbörjat migrering till GEOSECMA for ArcGIS 11.1:


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.