10.9.1 SP6.3 - Tillgänglig från 28 maj 2024


Innehåll - myndighetsanpassning för version 10.9.1

GEOSECMA befinner sig just nu i ett generationsskifte. Därför är det viktigt att lansera stöd för myndighetsanpassningar även i generation 10.9.1. för att garantera dig som kund fortsatt stöd för regulatoriska förändringar. I samband med version 11.1 SP4 lanseras således även myndighetsanpassningar för GEOSECMA i version 10.9.1 SP6.3.

Denna version, GEOSECMA 10.9.1 SP6.3, innehåller myndighetanpassning av:

 • GEOSECMA Fysisk planering
  • Ny planbestämmelsekatalog
  • Ny funktionalitet såsom migreringsverktyg för enhetliga digitala detaljplaner
  • Effektivare arbetsflöde digital planbeskrivning mellan konsult och kommun
  • Förbättringar enligt kundönskemål
 • GEOSECMA Karta
  • Ny BAL kontraktsrelease
 • GEOSECMA LVDB
  • Ny NVDB datakatalog

GEOSECMA Fysisk planering - Ny planbestämmelsekatalog

Boverkets nya planbestämmelsekatalog träder i kraft 2024-05-02. Modulen GEOSECMA Fysisk planering, version 10.9.1, har därför myndighetsanpassats för att säkerställa användning av planbestämmelser enligt aktuella riktlinjer från Boverket.

Se release notes för mer information om innehåll i nya katalogen


GEOSECMA Fysisk planering 

Migreringsverktyg för enhetliga digitala detaljplaner enligt BFS 2020:5

Nu lanseras ett efterlängtat verktyg, som automatiserar ”ändring av plan” genom att mappa och migrera bestämmelser för tidigare planbestämmelser till aktuell katalog. Resultatet blir enhetliga digitala detaljplaner enligt BFS 2020:5 på ett enkelt och snabbt sätt.

Se demo

 • Håll utkik - här publiceras en kort demofilm i början av juni som visar migreringsverktyget och dess arbetsflöde

Viktig information vid användning av migreringsverktyget 

(förtydligande info publicerad 2024-05-27 efter frågor från kund)

 • Notera att era ursprungliga planer, som kommer att uppdateras till aktuell planbestämmelsekatalog, skrivs som ett planskede som endast kommer vara läsbart. 
 • Eftersom denna åtgärd gör att befintligt arbete med en plan endast blir läsbart skede och den migrerade planen endast går att redigera med den uppdaterade katalogen (från det datum ni migrerar planen), rekommenderar vi er att överväga noggrant innan ni väljer att migrera pågående digitalt planarbete. 
 • Förslag till arbetssätt är att endast migrera de planer som ni vet är färdigställda digitalt för rätt katalog.

GEOSECMA Fysisk planering - fler nyheter

Effektivare arbetsflöde digital planbeskrivning mellan konsult och kommun

 • Nu är det möjligt att hämta planbeskrivningar som är gjorda av konsulter i PlanDirekt och använda dem i GEOSECMA Fysisk planering samt leverera dem till Lantmäteriets nationella geodataplattform (NGP).

Förbättrade funktioner enligt kundönskemål

 • Attribut för ”korrigera gränser” var tidigare endast tillgänglig för planer som vunnit laga kraft. Kunder har framfört önskemål om att detta attribut även behöver finnas som valbart vid digitalisering av äldre planer oavsett gällande planstatus. Modulen har därför uppdaterats enligt detta kundönskemål.
 • Vid skapande av listan med planbestämmelse har det framkommit önskemål om att användningsbestämmelser ska visas som unika värden som standard när de är kombinerade (exempel handel och centrum eller byggnader och kontor). Detta innebär att varje användningsbestämmelse nu separeras och presenteras som individuella poster i legenden. Även detta är nu tillgodosett.

GEOSECMA Karta - BAL

Lantmäteriet lanserar en ny version av kontraktsrelease för BAL-tjänster som börjar gälla 2024-06-24. Modulen GEOSECMA Karta har därför anpassats (för såväl version 11.1 som 10.9.1) för att stödja myndighetsförändringen och säkerställa fortsatt korrekt användning av BAL-funktionalitet.

Läs mer på sidan 7 i release notes om BAL-tjänsten Brister


GEOSECMA LVDB 

Myndighetsanpassning - ny NVDB-katalog

Trafikverket lanserar en ny NVDB-katalog den 13 maj. Modulen GEOSECMA LVDB har därför anpassats (i såväl version 11.1 som 10.9.1) för att stödja myndighetsförändringen. På så sätt kan din organisation importera och ajourhålla data enligt senast gällande datakatalog för NVDB. Det innebär dessutom att din organisation enklare kan presentera information om de nya företeelsetyperna förbud mot omkörning, vägnummer och fordonståg upp till 34,5 meter samt att kunna se vilken företeelse som trafikföreskrift grundas på.

Exempel på innehåll i ny NVDB-katalog

 • Tre nya företeelsetyper:
  • Vägnummer
  • Fordonståg upp till 34,5 m (baseras på beslutade motsvarande trafikföreskrifter)
  • Förbud mot omkörning (ersätter tidigare företeelsetypen omkörningsförbud)
 • Beteckning har lagts till på ca 20 företeelser som innehåller relation till trafikföreskrift i syfte att beslutad trafikföreskrift enklare ska kunna spåras till relaterad företeelse.
 • Cykelvägskategorier har kompletterats med möjlighet att lägga till på bilnät samt nya attribut för Primär funktion (bland annat Supercykelväg, Pendling och Rekreation) samt Kvarterscykelväg (möjligt ange Ja eller Nej).

Värde för kund – samverkan mellan våra moduler inom Gaturummet

Informationen från GEOSECMA Trafik blir tillgänglig i GEOSECMA LVDB. Föreskrift om långa fordonståg beslutas och publiceras till RDT från GEOSECMA Trafik. Därifrån förs dem in i NVDB och vidare in i GEOSECMA LVDB. Detta är ett bra exempel på hur våra GEOSECMA-moduler samverkar och underlättar ett sömlöst flöde mellan moduler och i kommunikationen med myndigheter.

Kundinstruktion – säkerställ tom ajourhållningsdatabas före uppdatering

Vid uppdatering till ny GEOSECMA-version måste er ajourhållningsdatabas vara tom, det vill säga inte innehålla pågående projekt. Dessa måste därför exporteras och checkas in i NVDB före er uppdatering. Observera att denna kundinstruktion endast gäller GEOSECMA LVDB i version 10.9.1. När ni beställt och implementerat GEOSECMA LVDB i version 11.1 så kommer denna förberedelse inte längre vara nödvändig.


Tyck till om vår releaseinformation!

Vi vill erbjuda dig som kund och användare bästa möjliga upplevelse av oss. Därför jobbar vi med att ständigt förbättra oss. I samband med nya versioner och uppdateringar är det oerhört viktigt att du och din organisation får relevant releaseinformation. 

Därför är vi tacksamma om du vill besvara ett par korta frågor kring vår information om nya GEOSECMA-releaser. På så sätt hoppas vi kunna utveckla och förbättra informationen för att ännu bättre motsvarar era behov. Enkäten tar endast några få minuter att besvara.

Jag vill lämna feedback

Releaseinformation

Till Systemansvarig - Beställning

I vårt beställningsformulär anger du som GEOSECMA Systemansvarig ditt val:

 • Din organisation vill beställa myndighetsanpassning för GEOSECMA i version 10.9.1 SP6.3
 • Samma formulär innehåller även beställningsmöjligheter kring GEOSECMA 11.1 SP4


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.