GEOSECMA-version - tillgänglig från september 2022!

GEOSECMA for ArcGIS 10.9.1 Service Pack 2 innehåller viktiga myndighetsanpassningar som berör GEOSECMA Fastighet, GEOSECMA Fysisk planering, GEOSECMA Widgets för Fysisk planering samt GEOSECMA Trafik. Dessutom lanseras ny funktionalitet och förbättringar för dig som arbetar med detaljplaner!

Här hittar du presentation av produktnyheter, release notes, systemkrav och viktiga instruktioner och tips till både Systemansvarig och användare. Du har även möjlighet att lämna feedback på vår releaseinformation. Beställning görs av den som är GEOSECMA Systemansvarig i din organisation.

nyversion_GEOSECMAforArcGIS_10.9.1SP2

Release notes, systemkrav samt beställning


Lantmäteriets nya API-portal

I december 2022 uppgraderar Lantmäteriet produktionsmiljön för sin API-portal, vilket påverkar kommunikation med och åtkomst till både myndighetens direktåtkomsttjänster och den Nationella geodataplattformen. 

Vilka kunder och användare berörs?

 • GEOSECMA Fastighet som nyttjar direktåtkomsttjänster
 • GEOSECMA Fysisk planering för kommunikation med Nationella geodataplattformen
 • GEOSECMA Widgets för Fysisk planering och dess stöd för plananalysverktyg
Lantmäteriet_API

Vad innebär ny API-portal för dig som kund?

Lantmäteriets uppgradering av sin tekniska miljö innebär att vi har utvecklat ett helt nytt kommunikationsgränssnitt och konfigurationsapplikation i GEOSECMA for ArcGIS som stödjer kommunikation med Lantmäteriets uppgraderade API-portal.

Rekommendation - uppdatera senast december

Vi rekommenderar därför att alla kunder med GEOSECMA Fastighet, GEOSECMA Fysisk planering samt GEOSECMA Widgets för Fysisk planering uppdaterar till detta service pack senast december 2022 då Lantmäteriet lanserar sin nya tekniska miljö. 

Kundinstruktion - viktigt att ta del av

Efter installation av detta service pack behöver ni konfigurera era inställningar i den nya konfigurationsapplikationen för att kommunikation med Lantmäteriets API-portal ska fungera.

 • Läs kundinstruktion (riktar sig till GEOSECMA Systemansvarig/GIS-samordnare)
 • Se presentation nedan (riktar sig till GEOSECMA Systemansvarig/GIS-samordnare)


Se presentation - Ny konfigurationsapplikation

I bildspelas visas hur gränssnittet och arbetsflödet ser ut i vår nya konfigurationsapplikation för kommunikation mellan GEOSECMA for ArcGIS och Lantmäteriets API-portal för Direktåtkomsttjänster samt Nationella geodataplattformen.

Presentationen vänder sig främst till GEOSECMA Systemansvarig/GIS-samordnare.


Ny konfigurationsplattform förenklar 

Tack vare vår helt nya konfigurationsapplikation blir resultatet hädanefter förenklade utvecklings- och installationsförfaranden när Lantmäteriet lanserar nya ÖFF-format eller gör uppgraderingar av sin API-portal. 

Vår nya konfigurationsapplikation samlar även alla inställningar för kommunikation med Lantmäteriet på ett och samma ställe. Det medför ett betydligt enklare arbetsflöde och färre arbetsmoment jämfört med tidigare hantering i GEOSECMA Manager.

Ny konfigurationsapplikation

Lantmäteriets nya Direktåtkomsttjänster

I GEOSECMA Fastighet finns nu stöd för Lantmäteriets nya versioner av följande direktåtkomsttjänster:

 • Fastighet Direkt
 • Gemensamhetsanläggning Direkt
 • Rättighet Direkt

Tidigare version av direktåtkomsttjänsterna fortsätter att fungera parallellt med nya versionen fram till 2023-03-31.

Direktåtkomsttjänster

Lantmäteriet ÖFF-revidering

Den 1 oktober uppdaterar Lantmäteriet överföringsformatet (ÖFF version 11.50) med 2022 års taxeringsinformation. Det körs inga aviseringar 28-30 september. Därför är sista dagen för aviseringar innan taxeringsuttaget antingen den 24 september (veckoavisering) eller den 27 september (dagsavisering). Därefter krävs tillgång till vår anpassning av GEOSECMA Fastighet för att möjliggöra fortsatt fastighetsavisering.

ÖFF revidering

2 varianter för tillgång till ÖFF-revidering 

Det finns två sätt att få tillgång till myndighetsanpassningen och säkerställa fortsatt tillgång till aktuell fastighetsinformation efter den 28 september:

 • Full installation - 10.9.1 SP2
  • medför tillgång till allt innehåll i SP2 inklusive stöd för ÖFF-revidering
 • Databaspatch
  • innebär snabb och enkel tillgång till ÖFF-revidering exklusive övrigt innehåll i SP2
SPS

Se presentation - så installeras databaspatch

Vi rekommenderar att ni tittar på vår presentation av hur ni går tillväga för att installera databaspatchen på egen hand.


Databaspatch - så fungerar det

 • Anpassningen av GEOSECMA Fastighet finns tillgänglig som en förenklad databaspatch så att du som kund ges tillgång till ÖFF-revideringen av format 11.50 så snabbt och enkelt som möjligt.
 • Det innebär alltså att din organisation INTE behöver invänta er uppdatering till service pack 2 för att få tillgång till ÖFF-förändringen, utan kan välja att installera denna databaspatch på egen hand.

Vem kan hämta hem databaspatch?

 • Databaspatchen är ENDAST är möjlig att använda för er som har minst GEOSECMA for ArcGIS 10.7.1 service pack 8 installerad. 
 • Om ni har äldre versioner av GEOSECMA krävs en fullständig installation av SP2 för att få tillgång till ÖFF-revideringen.

Så får du tillgång


Nytt i GEOSECMA Fysisk planering

Nedan presenteras ny funktionalitet för dig som arbetar med detaljplaner! 

 • Förenklat arbetsflöde mellan plankarta och digital planbeskrivning
 • Förbättrad topologiredigering av egenskapslinjer
 • Ny ikon och filtreringsfunktion i planlistan
 • Stöd för fler tecken i planens namn
 • Betaversion av verktyg för att omvandla äldre planer till aktuell Planbestämmelsekatalog
Nytt i GEOSECMA Fysisk planering

Förenklat arbetsflöde mellan plankarta och digital planbeskrivning

Nu är det enklare att inkludera georeferenser mellan plankarta och planbeskrivning! Du kan direkt i bestämmelselistan välja eventuella planövergripande bestämmelser som ska gälla för alla användningsytor i plankartan. 

På så sätt sparar du tid eftersom du inte behöver lägga till den planövergripande bestämmelsen till varje användningsyta i kartan.

Inkludera georeferenser

Förbättrad topologiredigering av egenskapslinjer

Vid redigering av användningsområden där det förekommer egenskapsbestämmelser som gäller på gränsen för två olika bestämmelseytor så följer objekten som ligger på gränsen därför numera med automatiskt. Exempel på sådana kan vara utfartsförbud, staket eller häck.

Tidigare innebar sådan redigering ett flertal olika arbetsmoment. Nu uppdateras i stället alla brytpunkter på en och samma gång. En annan fördel är att risken därmed minskar för att brytpunkter missas, eftersom de i tidigare arbetsflöde kunde vara svåra att upptäcka visuellt.


Ny ikon och filtreringsfunktion i planlistan

Ibland uppstår behov av liten ändring eller komplettering i en detaljplan som har vunnit laga kraft men som inte påverkar dess giltighet. Det kan handla om ett stavfel eller att ni vill komplettera planen med ytterligare ett kopplat dokument.

Vi har därför lagt till en ikon i planlistan (se bild i release notes) för att göra det enklare för er att uppmärksamma planer som kan behöva skickas till Nationella geodataplattformen på nytt. Ikonen markerar med andra ord att en ändring gjorts i planen som skiljer sig åt jämfört med den version som levererats till Lantmäteriet.

Dessutom har vi lagt till en filtreringsfunktion i planlistan. Därmed blir det enklare att visuellt se vilka planer som ska levereras igen till geodataplattformen. Du kan även filtrera ut planer som befinner sig under granskning och ännu inte har vunnit laga kraft.


Stöd för fler tecken i planens namn

I tidigare versioner har det funnits en begränsning på att plannamn inte fått överskrida 80 tecken. Vi har nu utökat att planens namn kan innehålla 255 tecken, eftersom vissa kunder har behov av längre benämningar på sina planer.

Tips - till dig som arbetar med detaljplaner

1. Du behöver spara om MXD på nytt - så gör du. 2. Rekommenderat arbetsflöde när du arbetar med flera planer samtidigt.

Stöd för fler tecken

Betaversion av verktyg för att omvandla äldre planer till aktuell Planbestämmelsekatalog

Nu får du tillgång till en beta-version av ett verktyg i GEOSECMA Fysisk planering vars syfte är att hjälpa våra kunder att omvandla detaljplaner, som är upprättade enligt äldre Allmänna råd, till Boverkets aktuella föreskrifter (2020:5) om detaljplan. 

En betaversion innebär att verktyget fortfarande är under utveckling och det är inte kvalitetssäkrat tillräckligt för att lanseras och användas fullt ut.

Frågor om betaverktyget ska INTE tas via vår GEOSECMA-support, utan kontakta oss via mejl här istället!

Migrering kataloger

Varför ett beta-verktyg och hur fungerar det? Viktigt för dig som planarkitekt!

 • Bakgrund - Boverkets rapport och kommande myndighetskrav på enhetlig digital planinformation 
 • Därför förbereder vi GEOSECMA Fysisk planering redan nu 
 • Så fungerar beta-verktyget
 • Era synpunkter samlas in i senare skede

Klicka här för en summering och svar på frågorna ovan!


Transportstyrelsens nya RDT-katalog

I juni lanserade Transportstyrelsen version 31 av sin RDT datakatalog. Förändringen i version 31 innebär att mallen "Föreskrifter om bärighet inom län" har fått en ny fras som är tänkt att innehålla villkorstexten för paragrafer som gäller bärighetsklass 4 med villkor. 

Det innebär att det nu är möjligt för dig som har GEOSECMA Trafik att importera även dessa trafikföreskrifter.

RDT Datakatalog versino 31

Till Systemansvarig - Utveckling och Support

Glöm inte! Det är på denna version som fortsatt nyutveckling av GEOSECMA-funktionalitet sker samt löpande produktförvaltning, exempelvis anpassning till myndighetskrav och rättningar i GEOSECMAs verksamhetsmoduler. 

Support ges för innevarande version (10.9.1 SP2) samt en version bakåt (10.9.1 SP1).

Uppdatera till senaste version

Till Systemanvarig - Tidigare versioner

Glöm inte! Om din organisation uppdaterar till 10.9.1 SP2 och i dagsläget inte har senaste version (10.9.1 SP1) installerad, så måste ni även ta del av de kundinstruktioner som gäller för tidigare versioner. Dessa presenteras på respektive releasehemsida:


Tyck till om vår releaseinformation!

Vi vill erbjuda dig som kund och användare bästa möjliga upplevelse av oss. Därför jobbar vi med att ständigt förbättra oss. I samband med nya versioner och uppdateringar är det oerhört viktigt att du och din organisation får relevant releaseinformation. 

Därför är vi tacksamma om du vill besvara ett par korta frågor kring vår information om nya GEOSECMA-releaser. På så sätt hoppas vi kunna utveckla och förbättra informationen för att ännu bättre motsvarar era behov. Enkäten tar endast några få minuter att besvara.

Jag vill lämna feedback


Till Systemansvarig - Beställningsformulär 

Beställning av uppdatering görs av den som är GEOSECMA systemansvarig. Efter att vi mottagit din beställning kontaktas du av oss för närmare planering.

Beställ uppdatering

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.