Ny GEOSECMA-version i maj 2022!

i maj 2022 lanserades GEOSECMA for ArcGIS 10.9.1 Service pack 1, som innehöll:

 • ny funktionalitet i GEOSECMA Fysisk planering - berör detaljplaner
 • myndighetsanpassning av GEOSECMA LVDB - berör kommunens lokala vägnät

Nedan summeras produktnyheter, release notes, systemkrav och relevanta tjänsteerbjudanden. Beställning görs av den som är GEOSECMA Systemansvarig i din organisation.


Release notes, systemkrav samt beställning


Se film - Presentation av ny funktionalitet för detaljplaner

Vi visar och förklarar ny funktionalitet i GEOSECMA-modulen Fysisk planering såsom:

 • Publicering av detaljplaner till modulens Planbestämmelsedatabas
 • Tematisering av lager för valfria planattribut
 • Tydliggörande av äldre/ursprunglig bestämmelseformulering

Se produktdemo - ny funktionalitet för detaljplaner

Du får se en kort produktdemo kring nya funktionaliteten i GEOSECMA Fysisk planering:

 • Så publiceras detaljplaner till modulens Planbestämmelsedatabas
 • Så tematiseras lager för valfria planattribut
 • Så ser ikonen ut för äldre/ursprunglig bestämmelseformulering

Planbestämmelsedatabasen i modulen Fysisk planering

Nu kan du publicera detaljplaner, som konstruerats enligt Boverkets nya föreskrifter 2020:5, till modulens Planbestämmelsedatabas! 

Genom att publicera alla era konstruerade detaljplaner i Planbestämmelsedatabasen så samlas samtliga planbestämmelser digitalt och sömlöst över detaljplanerade områden. Därmed blir det möjligt att visualisera i kartan, och få tillförlitliga uppgifter, om vad som gäller över hela tätorten.

Publicera detaljplaner i planbestämmelsedatabas

Medför uppdaterade Widgets-analyser

Tack vare att nya detaljplaner nu också kan publiceras i Planbestämmelsedatabasen så möjliggörs avancerade analyser av all er planinformation i vår skräddarsydda GEOSECMA Widgets för modulen Fysisk planering. 

Se exempel på Widgets-analyser


Tips - Kompetensutveckla er i samband med uppdatering

Passa på och ta del av följande relevanta projektstöd i GEOSECMA Fysisk planering: 

Projektstöd - analysera planer med Widgets

Karttjänster med tematiska lager – ökad valfrihet

Modulen utökas nu med ny funktionalitet. Det innebär att du som användare numera kan välja mellan alla tillgängliga planattribut i modulens Planbestämmelsedatabas. Resultatet blir att du kan skapa valfria tematiska lager för information som du vill presentera i en karttjänst. 

Det möjliggör för dig som användare att själv välja bland alla tillgängliga planattribut i Planbestämmelsedatabasen inklusive egna attribut som din organisation har skapat. Tidigare kunde tematiska lager i karttjänster endast skapas utifrån fördefinierat urval av planattribut.

Guide publicera karttjänster

Några konkreta nyttoexempel:

 • Publicera en karttjänst för att illustrera vilka av era detaljplaner som är gjorda enligt Boverkets nya respektive tidigare Planbestämmelsekatalog.
 • Publicera en karttjänst med alla era pågående detaljplaner och illustrera på olika skeden såsom samråd, granskning, antagande eller laga kraft.
 • Visa detaljplaner med tillhörande planavgifter för att enklare kunna identifiera vilka parter som ska betala sådan avgift.

Ikon tydliggör äldre samt aktuella bestämmelser

Nu har vi tydliggjort användargränssnittet och skapat två olika ikoner för att du som användare enklare ska kunna se vilka planbestämmelser som gäller för en specifik plats:

 • Ena ikonen innehåller referens med direktlänk till Boverkets Planbestämmelsekatalog för information om aktuella bestämmelser.
 • Andra ikonen ger dig information om det finns äldre/ursprungliga bestämmelser enligt tidigare gällande regelverk.
Ikoner för planbestämmelser

Nyttan med dessa ikoner:

Därmed underlättas arbetet för er som har digitaliserat era äldre detaljplaner och gjort en standardiserad tolkning av Boverkets katalog samtidigt som ni vill behålla ursprungsformuleringen från papperskartan. 

För bygglovshandläggare innebär det dessutom att man nu på ett enkelt sätt kan jämföra och tolka såväl äldre som aktuella bestämmelser. Därigenom blir det enklare att göra rätt bedömning av vad som gäller i nuläget.


Vertikala avgränsningar och 3D-bestämmelser

Ibland finns behov av att avgränsa planområden och användningsbestämmelser även i höjdled. Kanske vill du möjliggöra att ha flera detaljplaner som gäller i olika plan alternativt redovisa användningsbestämmelser ovanför samt under marknivå.

Nu har vi lagt till automatiserat stöd så att du som planarkitekt kan redovisa på plankartan när det finns vertikala avgränsningar i en plan. I teckenförklaringen listas därför automatiskt vertikalt avgränsade planbestämmelser med respektive höjdvärde i bestämmelselistan. Dessutom finns nu komplett stöd i modulen för leverans av 3D-bestämmelser till Lantmäteriets Nationella geodataplattform.


Ny NVDB-katalog

Den 3 maj lanserar Trafikverket en ny version av sin NVDB-katalog (version 6.3.7). Katalogen innehåller två nya attribut - "Beteckning" samt "Gäller inte fordon/trafikant". Dessa attribut adderas till företeelserna "Begränsad bruttovikt" samt "Begränsad axel-boggivikt". 

På så sätt införs tydlig koppling avseende ”Beteckning” mellan NDVB och motsvarande trafikföreskrift i Transportstyrelsens STFS. Avseende attributet ”Gäller inte fordon/trafikant” så medför det att det hädanefter blir möjligt att registrera vilken fordonstyp som ska undantas från trafikföreskriften.


Myndighetsanpassning tillgänglig även för 10.7.1

Anpassningen av modulen LVDB till Trafikverkets nya datakatalog ingår i denna release (10.9.1 SP1). Vi erbjuder även myndighetsanpassningen som en separat uppdatering för GEOSECMA-version 10.7.1 (10.7.1 SP10). 

Anledningen är att vi vill erbjuda våra LVDB-kunder tillgång till förändringen utan att vara beroende av en parallell plattformsuppdatering.

Fortsätt er NVDB-import som vanligt

Vi rekommenderar alla kunder med GEOSECMA LVDB att fortsätta importera NVDB-data till GEOSECMA LVDB – även i perioden från 3 maj (när nya NVDB-datakatalogen träder i kraft) tills att er organisation har installerat denna GEOSECMA-uppdatering. 

Det går således bra att fortsätta importera från NVDB precis som vanligt. Ni kommer endast att uppmärksamma en dialogruta med ”varning” i er importlogg. Denna varning försvinner när ni uppdaterat GEOSECMA LVDB till GEOSECMA-version 10.9.1 SP1 alternativt 10.7.1 SP10.


Till Systemansvarig - Utveckling och Support

Glöm inte! Det är på denna version som fortsatt nyutveckling av GEOSECMA-funktionalitet sker samt löpande produktförvaltning, exempelvis anpassning till myndighetskrav och rättningar i GEOSECMAs verksamhetsmoduler. 

Support ges för innevarande version (10.9.1 SP1) samt en version bakåt (10.9.1).

Uppdatera till senaste version

Till Systemanvarig - Tidigare versioner

Glöm inte! Om din organisation uppdaterar till 10.9.1 SP1 och i dagsläget inte har version 10.9.1 installerad, så måste ni även ta del av de kundinstruktioner som gäller för tidigare versioner. Dessa presenteras på respektive releasehemsida:


Tyck till om vår releaseinformation!

Vi vill erbjuda dig som kund och användare bästa möjliga upplevelse av oss. Därför jobbar vi med att ständigt förbättra oss. I samband med nya versioner och uppdateringar är det oerhört viktigt att du och din organisation får relevant releaseinformation. 

Därför är vi tacksamma om du vill besvara ett par korta frågor kring vår information om nya GEOSECMA-releaser. På så sätt hoppas vi kunna utveckla och förbättra informationen för att ännu bättre motsvarar era behov. Enkäten tar endast några få minuter att besvara.

Jag vill lämna feedback


Till Systemansvarig - Beställningsformulär 

Beställning av uppdatering görs av den som är GEOSECMA systemansvarig. Efter att vi mottagit din beställning kontaktas du av oss för närmare planering.

Beställ uppdatering

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.