GEOSECMA Karta XM – för inläsning av externa fältdata

Det finns möjlighet att komplettera GEOSECMA Karta med tilläggsmodulen GEOSECMA Karta XM, där XM står för "extern migration". 

  • Syftet med GEOSECMA Karta XM är att säkerställa dataintegritet och datakvalitet vid inläsning av digitala fältmätningsdata från externa program, såsom exempelvis Topocad från Adtollo, till GEOSECMA Karta. 
  • Genom att välja Topocad som geodesiprogramvara kan er primärkarta ajourhållas sömlöst.
  • Fältdata lagras därmed i en särskild databasversion i GEOSECMA Karta och du som användare kan sedan arbeta vidare med informationen i vår kartmodul. 
  • Tack vare denna funktionalitet får du möjlighet att arbeta i 3D från inmätning till färdig digital byggnad. 
Primärkarta 3D

Fördelar för dig som användare av GEOSECMA Karta XM

Förutom ökad datakvalitet så innebär funktionaliteten även ett automatiserat arbetsflöde för att hantera geometrier för byggnadsinformation i enlighet med Lantmäteriets krav på synkronisering via BAL (tjänstebaserat datautbyte för byggnader, adresser, lägenheter). På så sätt minskar risken för felaktiga data i BAL-kommunikationen mellan GEOSECMA for ArcGIS och Lantmäteriet. Dessutom säkerställs spårbarhet i alla kartobjekt då du enkelt kan se när och vem som skapat eller förändrat objekt.

trädinventering

Kontakta mig!


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.