Enkel ajourhållning för aktuellt vägnät

Fundamentet i gaturummet består av ett uppdaterat vägnät. Det är också en grundläggande förutsättning att det är möjligt att knyta ihop vägnätet med övrig gaturumsinformation såsom trafikföreskrifter, skyltar, stolpar, ruttplanering o.s.v. 

För att det ska vara enkelt att kontinuerligt ajourhålla er lokala vägnätsdata, med tillhörande företeelser, behövs ett smidigt och snabbt arbetsflöde mellan kommunen och Trafikverket. Med bra redigeringsverktyg och tjänstebaserat datautbyte minskas tiden till en korrekt och uppdaterad lokal vägdatabas.

gata, vägnät

Vägnät till nytta för hela kommunen

Det är inte bara gatukontoret som har nytta av vägnätet. Information om gator och vägar används också av de förvaltningar som arbetar med detaljplanering, nybyggnad och underhåll av VA-nätet, renhållning, trafikplanering, kollektivtrafik eller räddningstjänst. Även kommunens invånare, företag och turister har en förväntan på att vägnätsinformationen är korrekt.

  • Var finns enkelriktade vägar och var kan jag parkera? 
  • Var finns cykelvägar?
  • Vilka färdvägar är möjliga vid transport av farligt gods?

Så stödjer GEOSECMA for ArcGIS lokal vägdatabas

  • Möjlighet att vägnätsanknyta gaturumsinformation.
  • Enkelt att redigera kommunens gator, vägar, gång- och cykelnät.
  • Skapa och uppdatera en lokal kopia av NVDB.
  • Tjänstebaserat datautbyte (import, redigering och export) med Trafikverkets NVDB enligt svensk standard för datautbyte av XML-format.
  • Möjlighet att sprida vägnätsinformation till övriga delar i kommunen.    
  • Möjlighet att presentera och analysera lokala vägdata med tillhörande företeelser.

Läs mer om GEOSECMA LVDB

Dashboard som visar mängd kommunal gång- och cykelnät

VILL DU VETA MER?

Är du intresserad av ytterligare information om GEOSECMA for ArcGIS och hur vår lösning kan stödja din verksamhets behov? Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig inom kort.

Mer Information

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.