Samla era gatudata med kartan som grund

Ett digitaliserat gaturum där information hänger ihop ställer krav på att data ska vara tillgänglig, tillförlitlig och användbar. Det betyder att alla delarna i gaturummet måste kunna hanteras och fungera tillsammans. Den grundläggande byggklossen är därför att samla och hantera gatudata via ett och samma system. Alla dessa data har dessutom en faktisk position som gör att de kan knytas till geografiskt läge.

Få en gemensam lägesbild

Vår erfarenhet är att man måste samla både externa och interna gatudata på ett och samma ställe. Det betyder att när ni anlitar konsulter eller entreprenörer så behöver krav ställas för att få tillbaka data i ett sådant format så att alla era verksamhetsdata blir tillgängliga i en gemensam lägesbild. Därför är det viktigt att välja ett system som kan såväl dela som ta emot data.


Vy över Helsingborg stad

Gaturummets olika delar

 • uppdaterat vägnät av gator, gångstråk och cykelvägar
 • trafikskyltar med aktuella trafikföreskrifter
 • belysning
 • beläggningsstatus
 • sopkärl, sandning, sopning, vinterväghållning
 • ruttplanering
 • grävtillstånd, markupplåtelse och trafikanordningsplaner

5 vinster med ett sammanhängande digitaliserat gaturum

 • Kontroll över gaturummets mängder och status.
 • Aktuell lägesbild och korrekta beslutsunderlag inför planering och underhåll.
 • Minskad sårbarhet vid personalförändringar.
 • Förbättrad medborgarservice.
 • Förberett för nya digitala tjänster.

VILL DU VETA MER?

Är du intresserad av ytterligare information om GEOSECMA for ArcGIS och hur vår lösning kan stödja din verksamhets behov? Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig inom kort.

Mer Information

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.