Myndighetsinitativ påverkar kommunal belysning

SKL och Trafikverket tog under 2019 fram ett gemensamt initiativ kring hur kommunal belysning på statlig väg ska ägas och förvaltas. Syftet är att få ett enhetligt ägande för att uppnå bättre standard när det gäller både underhåll, säkerhet och klimatpåverkan. 

Därför kommer Trafikverket, i samarbete med kommunerna, att undersöka om äldre belysningsanläggningar längs statliga vägar uppfyller definierade krav. På sikt kommer Trafikverket ta över ägande och förvaltning av ca 30 procent av kommunal belysning på statlig väg givet att anläggningarna håller en viss standard.

belysning på gata

Bra inventeringsverktyg ger koll på kommunal belysning

Myndighetsinitiativet indikerar att första steget för kommunerna blir att kartlägga sina belysningsanläggningar. Genom att inventera alla stolpar och armaturer får kommunen en aktuell bild av vilken belysning man ansvarar för, var de finns och i vilket skick de befinner sig. För att genomföra en sådan inventering behövs bra och enkla verktyg som fungerar i mobila enheter. Det ska vara möjligt att både titta på, inventera och redigera era belysningsuppgifter ute i fält.


Så stödjer GEOSECMA for ArcGIS belysningshantering

  • Belysningsinformation kan kopplas ihop med väglänk.
  • Kontroll över vilka belysningsstolpar som är kommunalt ansvar.
  • Fältinventering.
  • Planering och kontroll av drift och underhåll.

Läs mer om GEOSECMA Belysning


VILL DU VETA MER?

Är du intresserad av ytterligare information om GEOSECMA for ArcGIS och hur vår lösning kan stödja din verksamhets behov? Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig inom kort.

Mer Information

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.