Publicerad 2023-03-14

Lomma kommun använder ArcGIS Urban för 3D och effektivare planprocess


Allt fler kommuner väljer att presentera sina översiktsplaner och detaljplaner i en 3D-miljö för att lättare kunna förstå och kommunicera arbetet med planprocesser. Johannes Rydbo och William Walker arbetar som planeringsarkitekt respektive digitaliseringsstrateg på Lomma kommun och berättar om sina erfarenheter av verktyget.

Johannes Rydbo och William Walker Lomma kommun

Varför föll valet på ArcGIS Urban som verktyg?

- Det var vår tidigare samhällsbyggnadschef som köpte in ArcGIS Urban, berättar William. Vid den tidpunkten hade vi redan ArcGIS Pro och hade även påbörjat arbetet med digitalisering av detaljplaner i GEOSECMA Fysisk planering. Vi letade efter ett verktyg för att modellera, planera och kommunicera på ett annat sätt, i kombination med de bitar vi redan hade.

- Jag var dessutom i en annan process under den tiden där vi tittade mycket på Höganäs kommun, som visualiserat en hel del i ArcGIS Urban, och använde dem som exempel för att förmedla hur vi skulle vilja arbeta, tillägger Johannes.Upplevde ni att det var enkelt att börja arbeta i ArcGIS Urban utifrån era respektive roller?

- Jag tyckte att det var relativt lätt att börja bygga modellen i och med att vi hade mycket underlag. Vi hade byggnaderna, det gick snabbt att skapa träden och vi har mycket GIS-data, berättar William.

- Det är lätt att börja använda funktionerna i programmet. Sådana saker som att skissa, mäta och analysera, det är väldigt intuitivt. När det kommer till att integrera en modell byggd i ett annat program är det lite av en tröskel för mig. Jag glömmer lätt de olika stegen och får be William om hjälp. Jag tror att det är en viktig tröskel att sänka för att få fler att använda verktyget, fyller Johannes i.

Lomma kommun arbetar i ArcGIS Urban

Vilka är de största fördelarna?

- Jag tycker att det är ett bra och praktiskt planeringsverktyg att arbeta och visualisera i. Det är lite enklare än exempelvis ArcGIS Pro, så det går snabbt att göra skuggstudier eller rita direkt i planen när man väl fått upp sin 3d-modell. Man har dessutom en markmodell och andra byggnader runt omkring, något man inte har i liknande verktyg, berättar Johannes och tillägger att möjligheten att visualisera detaljplaner i 3d är till stor fördel både i dialog med politiken och medborgarna.

Lomma kommun i 3D-miljö

Vad är ert nästa steg?

- Vi är ju i uppstartsfasen men min ambition är att kunna använda oss av ArcGIS Urban för att visualisera våra planer inför samråd och även att kunna ställa ut och visa upp förslag, säger Johannes. Han berättar även om ett lite större projekt ihop med tekniska förvaltningen där William varit delaktig och publicerat en modell av den nya Långa bryggan i Bjärred, in i kommunens 3D-karta.

Långa bron i Lomma kommun

- Tidigare har vi varken haft krav på eller möjlighet att visa upp 3D-modeller. Men det vill vi kunna göra vid flera tillfällen så där gäller det att kommunicera hur arkitekternas modeller ser ut så att vi får in den information vi behöver och kan använda programmet på rätt sätt, inflikar William.


Naturlig utveckling att arbeta i 3D

Johannes berättar att han generellt tycker att det är rimligt att använda 3d om man har möjlighet, när samhället på så många andra sätt jobbar i tre dimensioner. 

- Det är en naturlig utveckling helt enkelt och personligen tycker jag att det är enklare att förstå en 3d-modell än en karta.

- Ja, och det underlättar både i arbetet och kommunikationen utåt när man kan samlas runt en modell och se hur exempelvis olika höjder på en byggnad påverkar omgivningen, tillägger William.


Vad är ert bästa tips till andra kommuner som vill använda ArcGIS Urban?

• Ha en medarbetare på Planeringsavdelningen och en på GIS-avdelningen som är insatta, samarbetar och kan hjälpas åt att lösa problem och föra arbetet framåt.

• Skapa en rutin för hur ArcGIS Urban ska användas under olika faser av planeringsarbetet, både för planering av projektet och för kommunikation mot invånare.

• Förankra rutinen med ledningsgruppen för att de olika arbetsuppgifterna ska vara tydliga.


Länktips! 
Lomma kommuns 3D-karta
Läs mer om ArcGIS Urban


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.