Publicerad 2023-03-21

Ystads kommun använder ArcGIS Urban för visualisering av planprocessen


I Ystads kommun har man arbetat i ArcGIS Urban sedan 2021. En anledning till valet av verktyg var möjligheten att kunna visualisera sina planer och olika scenarion för såväl beslutsfattare som allmänheten. Vi hade ett samtal med tre av kommunens GIS-ingenjörer för att höra hur de jobbar med verktyget och vilka funktioner de uppskattar mest.

På bild:
Olof Bergman, GIS-ingenjör/digitaliserare
Anna Jephson, GIS-ingenjör 
Jora Ligtenberg, GIS-ingenjör 

GIS-ingenjörer i Ystads kommun

Vad tycker ni är mest värdefullt med att arbeta i ArcGIS Urban?

Olof Bergman, GIS-ingenjör/digitaliserare på kommunen, berättar att han tycker att det är spännande att involvera planarkitekterna mer så att de själva kan arbeta i ArcGIS Urban och lägga in BIM-modeller som de sedan kan använda i exempelvis samrådsskedet.

- Jag tänker att det skulle kunna öka en medborgardialog då det blir lättare att se och förstå hur bebyggelsen tar plats i rummet. Så den delen känns väldigt spännande och är något jag hoppas på att vi kommer att se mer av framöver.

Kollegan Jora Ligtenberg, GIS-ingenjör, nickar instämmande.
- Jag tycker även att det är roligt att vi har möjligheten att exempelvis lägga till ett lager med havsnivåhöjning för att se hur byggnader längs med havet skulle påverkas om vattennivån stiger, berättar hon.

- Och kulturklassade byggnader med tanke på att Ystad är en så gammal stad, inflikar Anna Jephson, GIS-ingenjör på Ystads kommun.


Hur ser era erfarenheter ut av att visualisera planer för beslutsfattare?

- Ibland kommer frågan från politiken då de behöver hjälp med att ta ställning till olika projekt och då är det jättefint att kunna visa upp vår 3D-modell för att öka förståelsen av hur projektet kan komma att se ut, berättar Anna.

I ArcGIS Urban finns möjlighet att laborera med olika scenarion för både projekt och planer samt se konsekvenserna av dessa, till exempel hur siktlinjer och skuggor förändras. Något som kan underlätta då ett beslut ska fattas. Ett exempel på ett sådant scenario kan vara att lägga till eller ta bort våningar från en planerad nybyggnation och då kunna visa hur de olika alternativen påverkar närområde, i fråga om till exempel möjliga nya antal invånare.

Daggkåpan Ystad. I ArcGIS Urban

I ArcGIS Urban finns möjlighet att laborera med olika scenarion för både projekt och planer samt se konsekvenserna av dessa, till exempel hur siktlinjer och skuggor förändras. Något som kan underlätta då ett beslut ska fattas. Ett exempel på ett sådant scenario kan vara att lägga till eller ta bort våningar från en planerad nybyggnation och då kunna visa hur de olika alternativen påverkar närområde, i fråga om till exempel möjliga nya antal invånare.


Vad innebär projekt och planer i ArcGIS Urban?

I verktyget ArcGIS Urban kan man bland annat arbeta i de olika lägena projekt och planer. I projekt kan man på ett smidigt sätt snabbt skissa enklare volymer och se förhållandet mellan planerad bebyggelse och olika objekt, tex bilar, träd och lyktstolpar. Arbetar man i en plan har man fler möjligheter än i ett projekt. En plan är en parameterstyrd volymmodell av ett planförslag. Det betyder att volymerna innehåller information baserat på användarens statistik – tex hur många arbetstillfällen eller nya invånare en viss byggnad förväntas ge i ett visst scenario, beroende på tillåten användning i detaljplanen. Man kan generera volymer från färdiga byggnadstyper eller redigera manuellt.

Gemensamt för både projekt och planer är att man även kan importera en mer detaljerad modell från konsult samt drapera detaljplan/ illlustrationsplan över terrängen


Olika upplevelser av att arbeta i ArcGIS Urban

- Jag har jobbat och ritat i projekt och man behövde ju en liten genomgång i början men sedan upplevde jag att det var ganska lätt att använda, berättar Jora.

Anna, som jobbat med planer i verktyget, upplever det som lite mer tidskrävande.

- Olof och Jora har ritat i projekt. Det har gått ganska snabbt och man kan visualisera på ett väldigt fint vis. Jag har ritat några planer som inte publicerats än och jag upplever att det innehåller lite mer än projekten och tar något längre tid.

Ystads kommun, indikatiorer i ArcGIS Urban

Vad jobbar ni med just nu?

- Vi är alla tre ganska nya, berättar Olof. Så just nu är vi inne i en fas där vi framförallt arbetar med att ajourhålla de projekt och planer som redan finns, men även med några kommande större byggprojekt.

Händer och tangentbord

Önskemål om att involvera planarkitekterna i verktyget

De tre kollegorna ser gärna att arbetet i ArcGIS Urban fortsätter att utvecklas inom kommunen och även involverar planavdelningen i högre grad.

- Vi hoppas som sagt att planarkitekterna ska bli mer involverade i det här, rita upp sina pågående planer och använda det mer i sitt vardagliga arbete, berättar Olof.

Trädgårdsstaden, Ystad. I ArcGIS Urban

Har ni planer på att visa upp några större samhällsbyggnadsprojekt för allmänheten med hjälp av visualisering i ArcGIS Urban?

- Personligen har jag mest jobbat med mindre byggprojekt som rör bostadshus, men våra föregångare här i Ystads kommun har jobbat med större projekt som exempelvis Hamnstaden, som fortfarande är i tidig fas. Det finns ett planprogram framtaget, alltså en allmän vision, för hela hamnen här i stan och där har vi jobbat lite i ArcGIS Urban internt. Så den typen av projekt finns det att jobba på som säkert skulle vara av stort intresse för allmänheten att se när vi kommit längre fram, berättar Olof.

OBS! Bilden till höger som föreställer Hamnstaden är endast ett projektförslag

Projektbild Hamnstaden, Ystads kommun

Tips till andra kommuner som ska börja arbeta med ArcGIS Urban?

- Jag tänker att man kan börja med en plan och ett projekt för att komma igång och kunna jämföra de olika möjligheterna. Sedan kan vi väl säga av erfarenhet att det kan vara bra att jobba regelbundet med verktyget så att man inte hinner glömma mellan gångerna och får börja om på nytt, berättar Jora.

Länktips!

Se Ystads kommun i ArcGIS Urban

Läs mer om ArcGIS Urban


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.