Publicerad 2021-03-28

6 tips - Så blir din kommun redo inför leverans av detaljplaner till Lantmäteriets nationella geodataplattform!


Den 1 januari 2022 bör Sveriges kommuner börja leverera detaljplaner digitalt till Lantmäteriets nya nationella geodataplattform. Vi hjälper er att reda ut vad som är viktigt att tänka på! Dessutom får du relevanta länktips till myndighetens rekommendationer.

Visste du förresten att SKR nyligen tagit fram en vägledning till kommuner på temat "Digital omställning - fokus detaljplan?"


promenadstråk

Tips 1 - Säkerställ att ni har tillförlitliga grunddata - förutsättning för digitalt datautbyte

För att kunna leverera information till Lantmäteriets nationella plattform krävs underlag för geografisk information med hög kvalitet, aktualitet och noggrannhet.

Med vår GIS-baserade lösning garanteras detta. Geometrisk kvalitet säkerställs via topologikontroller. Tack vare inbyggt stöd för SIS-standarder och regelverk blir resultatet enhetliga format, gemensamma definitioner och standardiserat datautbyte.


Tips 2 -  Få koll på hur Lantmäteriets Nationella geodataplattform fungerar

På myndighetens hemsida finns en summering som beskriver Lantmäteriets och kommunernas roll och ansvar i geodataplattformen, se här.

Visste du att vi var först ut i Sverige att genomföra leverans av detaljplaner till Lantmäteriets plattform? Denna nya funktionalitet blev tillgänglig för alla våra kunder med GEOSECMA Fysisk planering under 2021.


Tips 3 - Ta del av de nationella specifikationer som sätter ramverket

Den första datamängd som lanserades i den Nationella geodataplattformen är detaljplaner. Det finns även tillhörande nationella specifikationer som sätter ramverket för datamängderna och leveransen till Nationella geodataplattformen. Även detta återfinns på Lantmäteriets hemsida, se här.

barn på stege

Tips 4 - Anslut er kommun till Lantmäteriets geodataplattform

För att kommuner ska få ansluta och tillgängliggöra datamängder via Nationella geodataplattformen så krävs att kommunen ansöker om och tecknar ett producentavtal med Lantmäteriet. På myndighetens hemsida beskrivs i steg för steg hur ni går tillväga. Tips - Lantmäteriet betalar ut en engångsersättning om 50 000 kr till kommuner som ansluter sig till  Nationella geodataplattformen och som levererat en första godkänd datamängd enligt gällande nationella specifikationer och ramverk.

Stad med vy

Tips 5 -  Uppdatera er på Lantmäteriets syn på digitala, enhetliga och nationellt tillgängliga detaljplaner

Lantmäteriet har tagit fram en filmpresentation för att reda ut hur kommuner påverkas av de nya föreskrifterna för digitala detaljplaner samt nationellt tillgängliggörande. 

S-GROUP Solutions medverkar också i Lantmäteriets film där vi visar vilka positiva nyttoeffekter som digitala detaljplaner möjliggör.


Tips 6 - Vikten av korrekta fastighetsgränser

Alla detaljplaner måste förstås skapas utifrån kvalitetssäkrade fastighetsgränser - oavsett om det handlar om leverans till Nationella geodataplattformen eller inte. I Lantmäteriets och Boverkets film ”Över gränsen” tas exempel upp på problem som annars kan uppstå tidigt i planprocessen om registerkartans kvalitet inte är tillförlitlig. 

Har din kommun GEOSECMA for ArcGIS? Då är det enkelt att kontrollera fastighetsgränsernas kvalitet och ta fram aktuell fastighetsförteckning. Här beskriver vi hur det fungerar i GEOSECMA!


Vill du veta mer?

Är du intresserad av ytterligare information om GEOSECMA for ArcGIS och hur vår lösning kan stödja era verksamhetsbehov? Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig inom kort.

Jag vill bli kontaktad

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.