Publicerad 2023-03-23

Använder du GEOSECMA Fysisk planering och får felmeddelande i Plandialogen?


När och varför kan felmeddelande uppstå?

  • Efter uppdatering till GEOSECMA-version 10.9.1 SP4 eller SP5 kan det, för er som levererat detaljplaner till Lantmäteriets nationella geodataplattform, dyka upp ett ”felmeddelande” i er plandialog.
  • Felmeddelandet visas som ett litet moln med ett utropstecken framför. 
  • Detta är en indikation på att något har förändrats i era detaljplaner i förhållande till den information som ni har levererat till geodataplattformen.
  • Anledningen är att Boverket uppdaterade planbestämmelsekatalogen (2020:5) den 1/11 2022, vilket medför att även strukturen i modulens plandialog har uppdaterats.
Nytt i GEOSECMA Fysisk planering

Så åtgärdas felmeddelandet

  • Notera – detta påverkar INTE era redan levererade planer.
  • Ni åtgärdar ”felmeddelandet” på ett enkelt sätt genom att leverera om samtliga planer som har levererats till geodataplattformen. 
  • Givetvis behöver ni inte göra det en plan i taget – utan modulen har stöd för att ni levererar samtliga planer samtidigt! Se skärmdump för den funktion som används för detta.

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.