Publicerad 2021-08-31

Lantmäteriet lanserar revidering av ÖFF 11.50 den 1 oktober

Vanligtvis lanserar Lantmäteriet årligen ett nytt överföringsformat för fastighetsinformation (ÖFF). I år gör myndigheten endast en uppdatering av befintligt överföringsformat, ÖFF 11.50 (rev1), vilket träder i kraft den 1 oktober 2021. 

Den reviderade versionen innehåller vissa förändringar för Byggnadstyp/byggnadsändamål samt Anläggningstyper för belägenhetsadresser. Förenklat uttryckt innebär det att Lantmäteriet tar bort byggnadsinformation som är av känslig karaktär och som kan kopplas till militära anläggningar, kärnkraftverk eller andra anläggningar med hög säkerhetsfaktor i samhället. Detaljerad information finns på Lantmäteriets hemsida

Vad innebär det för kommuner som har GEOSECMA Fastighet?


GEOSECMA Fastighet stödjer redan ÖFF 11.50 (rev1)

Alla kommuner som har installerat GEOSECMA Fastighet på version 10.7.1 (service pack 1, 2, 3, 4, 5, 6 eller 7) inklusive databaspatch för ÖFF 11.50 har redan i nuläget inbyggt stöd även för ÖFF 11.50 (rev1). 

Det innebär att du kan fortsätta arbeta med fastighetsinformation även i perioden mellan 1 oktober och tills din organisation har uppdaterat till kommande service pack 8. I service pack 8 kommer vi att anonymisera dessa datamängder i GEOSECMA och informationen är då inte längre sökbar, eftersom Lantmäteriet tar bort ovanstående datamängder.

Databaspatchen för ÖFF 11.50 var tillgänglig för samtliga kunder i november 2020 i samband med releasen av GEOSECMA for ArcGIS 10.7.1 SP5

Är du osäker på vilken GEOSECMA-version din organisation har? I vår supportguide beskrivs hur man hittar aktuellt versionsnummer.


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.