Publicerad 2021-06-02

Lansering av nytt ramverk för webbapplikationer hyllas av GEOSECMA-användare

Vi vill förenkla och förbättra för våra användare

Ny teknik och innovation innebär nya sätt att lösa utmaningar i syfte att förbättra. Vår investering i ett egenutvecklat helt nytt ramverk för webbapplikationer, samt fokus på UI/UX, är ett utmärkt exempel på hur ny teknik kan användas för att förbättra för människor och i det här fallet för dig som använder GEOSECMA for ArcGIS. 

Den ena dimensionen av teknikförändringarna är synlig och konkret för dig som användare. Den andra dimensionen handlar om ”tekniken under motorhuven” och även om den inte är lika visuellt påtaglig så medför även detta fördelar för våra användare.

Nyfiken på att veta mer om vår påbörjade resa mot smartare och mer intuitiva och lättanvända lösningar för dig som användare?

Pixabay/innovation-561388_640

Nytt ramverk för webbapplikationer

Med vårt nya egenutvecklade ramverk för hur vi numera utvecklar GEOSECMA for ArcGIS kan vi erbjuda marknadens mest moderna webbaserade verksamhetsstöd för dig som arbetar inom VA-verksamhet, kart- och planförsörjning, gaturummet och GIS. Målsättningen är att att våra lösningar ska vara webbaserade i största möjliga mån. 

Grunden är lagd och första webbapplikationerna är lanserade

Vår första webbapplikation som bygger på det nya ramverket, och expertisen hos våra användarbarhetsspecialister, är GEOSECMA Trafik som lanserades hösten 2020. Den har tagits emot väldigt väl i vår senaste kundmätning, som du kan läsa mer om längre ned. Under våren 2021 har vi lanserat ytterligare en webbapplikation, GEOSECMA – Ledningskollen/ledningsägare, som utvecklats med vår nya webbteknologi och med UI/UX i fokus. Näst på tur står vårt kommande verksamhetsstöd för Förnyelseplanering i nya GEOSECMA VA. Och fortsättning följer - detta är vår nya grund som vår webbutveckling fortsättningsvis baseras på!


Skräddarsydda webbapplikationer för användarspecifika behov

Den första dimensionen handlar som sagt om sådant som du kan se med blotta ögat. Tack vare vår nya teknik så blir effekten intuitiva och lättanvända användargränssnitt som sänker kompetenströskeln för dig som användare. 

Vår utgångspunkt är att det inte ska krävas specifik GIS-kompetens för att använda våra webbapplikationer. Respektive webbapplikation ska innehålla skräddarsydda verktyg utifrån applikationens syfte och de arbetsflöden som finns i verksamheten. Det ska även finnas inbyggd möjlighet att anpassa presentation av innehåll och redigeringsutseende utifrån individuella behov. Dessutom utvecklas varje webbapplikation, som baseras på vårt nya ramverk, utifrån gällande tillgänglighetsregler och WCAG-direktivet.

unsplash/artificial-intelligence-2167835_640

Investering i UI/UX ger förbättrad användarupplevelse

Ett annat exempel som är visuellt påtaglig hänger ihop med vår förstärkning i form av ytterligare kompetenser inom UI/UX-design, d.v.s. användbarhetsspecialister. 

Enkelt uttryckt handlar det om att vi sätter våra användare i ännu större fokus vid produktutveckling för att leverera framtidssäkra, moderna, intuitiva och lättnavigerade verksamhetslösningar.

Pixabay/cog-wheels-2125169_640

Toppbetyg från kunder i färsk kundmätning

I vår senaste kundmätning så fick nya GEOSECMA Trafik stående ovationer från våra användare! Vi är väldigt glada över att kunna bidra till att förändra våra användares vardag till att fungera bättre. Några exempel på uttalanden:

  • Mycket smidig applikation där det är svårt att göra fel.”
  • Här har logik och användarvänlighet samt funktion fått vara viktiga faktorer i utvecklingen.”
  • Lättförståelig!”
lucian-novosel-Qg-r7OxZN7A-unsplash

Framtidssäkra lösningar – sett från ett teknikperspektiv

En annan dimension av vårt nya ramverk för webbutveckling handlar om underliggande teknik – det som inte syns för blotta ögat. Dessa delar är inte visuellt påtagliga men de är precis lika viktiga. Vårt löfte till våra kunder innebär att vi levererar hållbara och framtidssäkra verksamhetslösningar. Det inkluderar bland annat stöd för aktuella regelverk och myndighetsrekommendationer samt moderna och lättanvända användargränssnitt.

Framtidssäkra lösningar handlar även om anpassning till modern teknologi. Nedan får du en övergripande inblick i hur vi utvecklar GEOSECMA for ArcGIS för att ytterligare framtidssäkra vår lösning och vilka fördelar som då uppstår på längre sikt.

pixabay/code-1689066_640

Från monolitiskt system till servicebaserad tjänstearkitektur

GEOSECMA for ArcGIS går från att vara ett monolitiskt system, d.v.s. där alla ingående delar och funktioner hänger ihop, till att utvecklas med en servicebaserad tjänstearkitektur. Det innebär att när vi nyutvecklar GEOSECMA så gör vi det numera som separata applikationer där varje applikation har sin egen uppsättning av tjänster och som körs som separata processer.

Anpassning till Molnet

Vi har även påbörjat förberedelser, genom våra teknikval och val av arkitektur, för att så småningom kunna erbjuda GEOSECMA for ArcGIS som en Moln-baserad lösning. I takt med att fler GEOSECMA-moduler byggs med den nya webbteknologin så blir vägen till Molnet kortare. Resan är påbörjad men vi är inte framme ännu.  

Microsoft.Net ger bättre prestanda och ökad informationssäkerhet

Våra nya webbapplikationer utvecklas på Microsoft .Net och senaste LTS-version (long term support) för att säkerställa en stabil version. I och med flytten till .Net Core så kan vi dra nytta av allt arbete som Microsoft gör i syfte att förbättra hela .Net ekosystem. Exempelvis är .Net Core (och kommande version .Net 6) i många fall mellan 2 – 15 gånger snabbare än tidigare .Net Framework (4.8.x). Effekten blir bättre prestanda och högre genomströmning.

En annan fördel med att använda Microsoft. Net är att vi på så sätt kan erbjuda en mycket säkrare lösning vad gäller autentisering och auktorisering som bygger på standarden ”OpenId Connect”.

Nyttja Widgets och ArcGIS Experience Builder

ArcGIS Web AppBuilder är ett mycket bra verktyg för slutanvändare som själva vill skapa enklare till ganska avancerade applikationer som fyller ett specifikt syfte – en så kallad riktad app. Vi har i stället valt att skapa en egen lösning som bygger på senaste versionen av ArcGIS JavaScript api och modern .Net-teknologi. Det medför att vi kan kombinera det bästa av vad ArcGIS har att erbjuda samtidigt som vi har möjligheten att styra de skräddarsydda webbapplikationer, för olika verksamhetsbehov, som vi utvecklar helt utan de begränsningar som trots allt finns inbyggda i ett applikationslager såsom ArcGIS Web AppBuilder. Dessutom bygger ArcGIS Web AppBuilder på ett äldre ramverk från ESRI Inc. Däremot ser vi möjligheter med att dra nytta av Widgets från Esris nya ramverk för Widgets, som används i ArcGIS Experience Builder.

Fördelar för IT och GEOSECMA Systemansvarig

I framtiden, när ovanstående har implementerats fullt ut i hela GEOSECMA for ArcGIS, så kommer det resultera i fördelar såsom:

  • Kortare driftstopp vid installation av nya versioner
  • Kortare väg till Molnet
  • Sammanhållen miljö med enklare administration av tjänster och konfiguration av applikationer
  • Enklare felsökning och loggning

Har du frågor?

Om du har frågor om vår satsning på nytt ramverk för utveckling av webbteknologier och de ämnen som beskrivs i denna artikel - kontakta oss gärna på info@sgroup-solutions.seHjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.