Publicerad 2024-03-19

Ny IT-lösning NVDB och viktiga datum


Information från Trafikverket - påverkar dig som har GEOSECMA LVDB

Följande uppgifter har kommunicerats från Trafikverket rörande deras övergång till en ny IT-miljö för NVDB:

  • Trafikverket behöver ha en period på ca 2 veckor för övergång till ny IT-lösning.
  • Stängningsdatum är den 15 april då stängs nuvarande system ned. Ny IT-lösning beräknas vara i gång senast den 26 april.
  • Under stängningsperioden kommer byte till ny IT-lösning att pågå och då kommer det inte att gå att ”synka” data dvs hämta förändringar.
  • Ärenden som är öppna vid stängningsdatum hanteras efter övergång i ny IT-lösning.
  • NVDB på karta (ersättaren till NVDB på webb) kommer att vara tillgänglig under perioden men underlagsärenden kommer att läggas på kö och hanteras när perioden är över och nya IT-lösningen är i drift.

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.