Publicerad 2023-06-12

Lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete

Vad innebär den nya lagen för er som kommun?

Den 1 juli 2023 träder en ny lag i kraft som ger Sveriges kommuner ett brottsförebyggande ansvar. Syftet med lagen är att säkerställa att kommunerna arbetar med brottsförebyggande åtgärder på ett samordnat, effektivt och kunskapsbaserat sätt.

  • Vad innebär den nya lagen för er som kommun?
  • Hur kan våra tekniska lösningar hjälpa er att uppfylla de nya lagkraven?

Ta del av vår korta sammanställning och se hur ni, med hjälp av standardverktyg i ArcGIS-plattformen, enkelt skapar ett digitalt och sammanhängande arbetsflöde för ert brottsförebyggande arbete!

Rapporteringsapp ArcGIS GEOSECMA for ArcGIS trygghetssamordning brottsförebyggande

I korthet innebär den nya lagen följande

  • En samordningsfunktion ska inrättas för att, i samverkan med andra lokala verksamheter och aktörer, bevaka och arbeta fortlöpande med brottförebyggande frågor.
  • Varje kommun ska göra en kartläggning av brottsligheten och dess omfattning.
  • Kommunen ska analysera insatserna som gjorts för att se om de gett förväntat resultat.
  • Resultatet av kartläggning, analys och annan information ska sammanställas i en lägesbild över brottsligheten som bör uppdateras med viss regelbundenhet.
  • Kommunen ska utifrån lägesbilden ta ställning till behovet av åtgärder och besluta om en åtgärdsplan, vilken ska uppdateras minst vartannat år.

Här kan ni läsa mer om den nya lagen

Kugghjul samverkan samarbete

Med ArcGIS-plattformen har ni alla verktyg ni behöver

Lagen ställer ökade krav på er som kommun, inte minst när det gäller att kunna utbyta nödvändig information mellan samverkande parter i arbetet med trygghetssamordning. Parter som inte helt sällan arbetar i olika system. Men vet ni vad? Ni har redan tillgång till de verktyg som behövs i ArcGIS-plattformen – verktyg som brottsbekämpande myndigheter tillämpar i sitt dagliga arbete! 

Se vår korta film som beskriver händelseflödet i sin helhet >>


Gemensam digital lägesbild för samordning av insatser

Med vårt projektstöd Trygghetssamordning och de standardverktyg som finns i ArcGIS-plattformen är det enkelt för er att skapa ett digitalt och sammanhängande arbetsflöde som inkluderar rapportering, handläggning, samordning, presentation och analys av incidenter. Och ni säkrar samtidigt att all information ser enhetlig ut och når samtliga samverkande parter. 

Läs mer om projektstöd Trygghetssamordning och se hur Karlskrona kommun och Helsingborgs stad nyttjar ArcGIS för att underlätta och förbättra sitt brottsförebyggande arbete.

Observera att dashboarden till höger är baserad på påhittad testdata.


Vad säger SKR om den nya lagen?

Ta del av SVT:s intervju med Greta Berg, utredare och brottförebyggande expert på SKR, som berättar mer om syftet med den nya lagen och de utmaningar den kommer att medföra för svenska kommuner. 

Ni får även höra Emmaboda kommun berätta om sitt arbete med att inrätta ett lokalt brottsförebyggande råd.

Se SVT:s intervju här

SVT reportage intervju trygghet trygghetssamordning


Vill du veta mer?

Vi tar gärna kontakt med dig och berättar mer om hur ni kan effektivisera ert arbete med trygghetssamordning med hjälp av de verktyg ni har tillgång till i ArcGIS-plattformen.

Fyll i kontaktformuläret så återkommer vi till dig inom kort.

Jag vill bli kontaktad


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.