Publicerad 2022-12-21

Kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete


Den 1 juli 2023 träder en ny lag i kraft som ger Sveriges kommuner ett brottsförebyggande ansvar. Den nya lagen föreslås heta "Lagen om kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete". Syftet med lagen är att få kommuner att arbeta med brottsförebyggande frågor på ett effektivt och kunskapsbaserat sätt. För att kunna arbeta på ett sådant sätt krävs det att kommunerna tar ett helhetsgrepp om dessa frågor och samverkar med regionerna.

I korthet innebär lagen att:

  • Kommunstyrelsen är ytterst ansvarig
  • Kommunen ska tillse att det finns en utsedd samordnare
  • Skapa ett särskilt forum/råd för att i samarbete med andra verksamheter och aktörer, bevaka och arbeta fortlöpande med brottförebyggande frågor
  • Besluta om vilka åtgärder som ska vidtas
  • Kartlägga och ta fram en nulägesbild minst vartannat år över kommunernas brottspreventiva åtgärder, och analysera de insatser som gjorts för att se om de givit förväntat resultat.Vi hjälper dig komma igång!

Förbered dig och underlätta arbetet med hjälp av vårt projektstöd Trygghetssamordning som vi har baserat på Brottsförebyggande rådets handledning i Effektiv Samordning för Trygghet (EST). Tillsammans med standardverktyg i ArcGIS-plattformen blir det enkelt att skapa ett samordnat, digitalt arbetsflöde som innefattar rapportering, handläggning, samordning, analys och presentation av incidenter.

Observera att bilden till vänster är baserad på påhittad testdata.

Här kan du läsa mer om projektstödet.
Alla aktörer i samma applikation

Fler aktörer samarbetar i samma applikation och kan samordna insatser samt spåra historik för att ta proaktiva gemensamma beslut för framtiden. Genom ett standardiserat formulär för insamling av data höjs datakvalitén avsevärt och incidenter visualiseras i en gemensam kartbaserad lägesbild. Att fler aktörer har tillgång till och delar samma information effektiviserar både samarbete och kommunikation mellan brottsförebyggande organ såväl som det ger ett bättre beslutsunderlag för preventiva åtgärder.Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.